Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Cấp phép về Tài nguyên nước

Thái Nguyên: Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Ninh Thuận: Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước

Ngày 01/6, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Thừa Thiên Huế: Công bố 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước

Ngày 31/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã ký ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND Công bố danh mục 09 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể như sau:

Kon Tum: Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định 438/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Giao diện cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ TN&MT

Tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường

Năm 2022, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CĐS&TTDLTNMT) đã tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành đã góp phần quan trọng giúp Bộ TN&MT trong xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế số và xã hội số trong quản lý và điều hành. Đây chính là những nhân tố tích cực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của Bộ TN&MT.

Ảnh minh họa

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 11 năm 2022

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 11 năm 2022, Cục đã tiếp nhận và thẩm định tiếp nhận và thẩm định 11 hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trong đó, có 04 hồ sơ để nghị cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trả kết quả 10 thủ tục đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng.

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước

Ngày 24/10, Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cục Quản lý tài nguyên nước: Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

Trong quý III năm 2022, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Cục.

Ảnh minh họa

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 8 năm 2022

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 8 năm 2022, Cục đã tiếp nhận và thẩm định 15 hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trả kết quả 06 thủ tục hành chính đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng.

Cán bộ Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT tiếp nhận, trao đổi và hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính (CCHC) được thể hiện trên các mặt công tác như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công;…

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1095/QĐ-BTNMT điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2.

Truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BTNMT về việc truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến tháng 4 năm 2022

Văn phòng kiểm soát thủ tục hành (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, tính đến tháng 4/2022, Bộ đã tiếp nhận tổng số 3.220 hồ sơ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ chuyển tiếp tiếp nhận đến tháng 3/2022 là 2.698 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng 4/2022 là 522 hồ sơ.

Cả nước đã cấp hơn 24000 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 4/2022, đã có khoảng hơn 24.000 công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước đã được quản lý từ Trung ương đến địa phương thông qua biện pháp, công cụ cấp phép tài nguyên nước.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 546/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Kà Tinh 2.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 534/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Văn Chấn.

Ban hành Quy trình nội bộ thí điểm rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành), thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất

Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-TNN về việc ban hành Quy trình nội bộ thí điểm rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành), thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Trường

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 469/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Trường, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Tà Lạt.


Các tin khác

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 163

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 159


thoi trang cong so Hôm nay : 17455

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 856354

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 63419480

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi