Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Cấp phép về Tài nguyên nước

Bộ TN&MT tiếp nhận và trả lời hơn 1.000 ý kiến công dân

Từ 1/1/2020 đến 4/1/2021, qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT tiếp nhận tổng số 1.146 ý kiến của công dân, đã trả lời được 1.121 ý kiến; chưa trả lời 25 ý kiến (chiếm 2,18%).

Ảnh minh họa

Năm 2020: 85% Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, tính đến tháng 12/2020, Cục đã nhận được báo cáo của 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo. Theo đó, các địa phương đã thực hiện phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 3.241 công trình khai thác, với tổng số tiền khoảng 640 tỷ đồng; năm 2020, thực hiện thu gần 40 tỷ đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Năm 2020, cấp 176 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, tính đến ngày 15/12/2020, Cục đã thẩm định, trình Bộ cấp 176 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 30 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 121 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 22 giấy phép khai thác nước dưới đất và 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Bà Rịa -Vũng Tàu: Kết quả thực hiện công tác quản lý về tài nguyên nước trong 8 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, trong 8 tháng đầu năm 2020, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành 10 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền là 2.983.917.266 đồng.

Long An: Cấp 584 giấy phép về tài nguyên nước giai đoạn 2015-2019

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An về kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Long An, trong giai đoạn 2016-2020, công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường, quản lý chặt chẽ, bám sát quy hoạch tài nguyên nước, hạn chế việc khai thác tràn lan.

Bộ TN&MT: Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT về Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ảnh minh họa

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Ảnh minh họa

Phê duyệt 93 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong 6 tháng đầu năm 2020

Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã thẩm định và trình Bộ phê duyệt 93 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tổng số tiền trên 43,3 tỷ đồng.

Kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ảnh minh họa

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 19/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hà Nội: Phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lai Châu, trong năm 2019, Sở đã tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh Lai Châu cấp 06 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 07 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt (cấp lại lần 1) và 02 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất (cấp lại lần 1).

Một số kết quả về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Bình, trong năm 2019, Sở tiếp nhận và thẩm định trình UBND tỉnh cấp 24 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm: 11 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 11 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; gia hạn 02 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Bộ TN&MT: Ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày 06/12/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3132/QĐ-BTNMT về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 4798/BTNMT-TCCB ngày 20/9/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong Quý I/2019, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 1.610 hồ sơ (gồm 1246 hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 và 364 hồ sơ nộp mới năm 2019). Các đơn vị thuộc Bộ đã xử lý và trả kết quả cấp phép cho 456 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành là 28,3%.

Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại: Kết quả thực hiện xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước quý 2/2018

Mới đây, Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại có có báo cáo số 3755/BC-PPC gửi Cục Quản lý tài nguyên nước về tình hình thực hiện xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước quý 2/2018.

Ninh Thuận: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Trong tháng 5/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Công tác cấp phép tài nguyên nước 6 tháng đầu năm 2018

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 83 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Cả nước cấp được 2985 giấy phép về tài nguyên nước năm 2017

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, tính đến tháng 12 năm 2017, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 170 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 10 giấy phép khai thác nước dưới đất; 13 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 09 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 70 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; 68 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.


Các tin khác

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi