Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Cấp phép về Tài nguyên nước

Thành phố Hồ Chí Minh: Phê duyệt 302 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyên khai thác tài nguyên nước và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, tính đến ngày 15/12/2021, trên địa bàn thành phố đã phê duyệt 302 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2021 thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có có báo cáo về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2021 thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nam Định: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nam Định: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2021 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tính đến hết ngày 30/6/2021, Bộ thực hiện xử lý tổng số 4.049 hồ sơ (gồm 1.302 hồ sơ chuyển tiếp năm 2020 và 2.747 hồ sơ nộp mới năm 2021); các đơn vị đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 2.947 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành là 72,8% tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2020 đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 2.235/3.223 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành 69,3%).

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 31/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn phòng Một cửa).

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH thủy điện Tà Nung

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định số 925/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty TNHH thủy điện Tà Nung, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Tà Nung.

Công ty Cổ phần Năng lượng DTK được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 928/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Năng lượng DTK, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Chiềng Muôn.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 927/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Đắk Di I.

Ảnh minh hoạ

Bộ TN&MT: Đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian chống dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tập, Bộ TN&MT đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của ngành, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Chiều ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế về việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

An Giang: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong Quý I năm 2021, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 2.551 hồ sơ (gồm 1.302 hồ sơ chuyển tiếp năm 2020 và 1.249 hồ sơ nộp mới năm 2021); các đơn vị đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 1.502 hồ sơ (gồm 537 hồ sơ năm 2020 và 965 hồ sơ năm 2021), đạt tỷ lệ hoàn thành là 58,8% tăng so với cùng kỳ năm trước 7,1% (Quý I năm 2020 đạt tỷ lệ hoàn thành là 51,7%).

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2021 của Cục Quản lý tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong Quý I năm 2021, Cục đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về thực hiện phòng chống tham nhũng, chống lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục, nhất là lồng ghép trong các Hội nghị và trên trang Thông tin điện tử cảu Cục để quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2013/NĐ- CP, ngày 17/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật, phòng chống, tham nhũng; và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Ảnh minh họa

TP. Hồ Chí Minh: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tài nguyên nước

Ngày 4/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Tiếp nhận và trả lời hơn 1.000 ý kiến công dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ 1/1/2020 đến 4/1/2021, qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT tiếp nhận tổng số 1.146 ý kiến của công dân, đã trả lời được 1.121 ý kiến; chưa trả lời 25 ý kiến (chiếm 2,18%).

Ảnh minh họa

Năm 2020: 85% Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, tính đến tháng 12/2020, Cục đã nhận được báo cáo của 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo. Theo đó, các địa phương đã thực hiện phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 3.241 công trình khai thác, với tổng số tiền khoảng 640 tỷ đồng; năm 2020, thực hiện thu gần 40 tỷ đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Năm 2020, cấp 176 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, tính đến ngày 15/12/2020, Cục đã thẩm định, trình Bộ cấp 176 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 30 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 121 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 22 giấy phép khai thác nước dưới đất và 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Bà Rịa -Vũng Tàu: Kết quả thực hiện công tác quản lý về tài nguyên nước trong 8 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, trong 8 tháng đầu năm 2020, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành 10 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền là 2.983.917.266 đồng.


Các tin khác

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2021 << 1/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


thoi trang cong so Hôm nay : 16765

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 282375

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 34827125

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi