Trang nhất » Giới thiệu

Phòng Quản lý khai thác nước dưới đất

Phòng Quản lý khai thác nước dưới đất
Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04-943 7281 ; Email: qlktndd@gmail.com
Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Nghĩa
Phó trưởng phòng: Ths.Trần Duy Hùng

Vị trí và chức năng
 
Phòng Quản lý khai thác nước dưới đất là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Chủ trì tổ chức xây dựng trình Cục trưởng các văn bản, cơ chế, chính sách trong quản lý khai thác, sử dụng nước dưới đất.
2. Chủ trì tổ chức việc thẩm định, trình Cục trưởng các hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng nước dưới đất và hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất; quản lý hồ sơ cấp phép; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giấy phép; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện công tác cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất của các địa phương.
3. Chủ trì tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến khai thác, sử dụng, hành nghề khoan nước dưới đất; tổng hợp, thống kê, báo cáo về hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về khai thác, sử dụng và hành nghề khoan nước dưới đất. 
4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các chỉ tiêu thống kê về tài nguyên nước nước dưới đất thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng các báo cáo về khai thác, sử dụng, hành nghề khoan nước dưới đất.
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Cục trưởng phương án giải quyết tranh chấp trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất.
6. Chủ trì tổ chức hướng dẫn về xây dựng vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, các đề án, dự án về bổ sung nhân tạo nước dưới đất, hướng dẫn xác định, công bố ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, khoanh định khu vực dự trữ nước dưới đất. 
7. Tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Cục:
a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong khai thác, sử dụng nước dưới đất và các văn bản có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước; 
b) Thẩm định quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch ngành, lĩnh vực có khai thác, sử dụng tài nguyên nước do các Bộ, ngành địa phương xây dựng; các dự án về nước dưới đất theo sự phân công của Cục trưởng;
c) Thẩm định đề cương, dự án, đề tài trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Cục;
d) Giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;
đ) Tổng hợp, xây dựng các báo cáo về tài nguyên nước;
e) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp bảo vệ, phòng, chống, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, ứng phó tác động của biến đổi khí hậu liên quan đến tài nguyên nước;
g) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước; xây dựng, phổ biến các mô hình khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về tài nguyên nước dưới đất.
8. Tham gia thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Cục trưởng.
9. Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề tài, đề án, dự án theo sự phân công của Cục trưởng.
10. Quản lý công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 
Cơ cấu tổ chức
 
1. Lãnh đạo Phòng Quản lý khai thác nước dưới đất có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.
2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.
3. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

(Trích Quyết định số 211/QĐ-TNN ngày 01/10/2014 của Cục Quản lý tài nguyên nước về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý khai thác nước dưới đất)
 
 

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe