Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông

 
Địa chỉ: Số 28, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3 9437283 ; Fax: 024.3943.7271;  
Email: ttcntnn@gmail.com
Giám đốc:  Ths. Đoàn Văn Long
Phó 
Giám đốc: Ths. Tăng Hữu Đông

Vị trí và chức năng 

1. Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng thực hiện các hoạt động giám sát tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển lưu vực sông; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Trình Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước, những nội dung về kinh tế tài nguyên nước; thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.
3. Theo dõi, giám sát việc vận hành các hồ chứa, đập dâng, các công trình điều tiết nước trên sông, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.
4. Xây dựng, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa; triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống ô nhiễm, nhiễm mặn, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và khắc phục hậu quả các tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông.
5. Lập danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước, danh mục các ao, hồ, đầm, phá không được san lấp; triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước.
6. Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, ngưỡng giới hạn khai thác của các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, miền cấp, khu vực hạn chế, đăng ký khai thác nước dưới đất; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
7. Triển khai thực hiện các biện pháp điều hòa, phân phối, phát triển tài nguyên nước lưu vực sông, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, ứng phó tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước theo phân công.
8. Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các quy định về quan trắc, giám sát trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, việc thiết kế, xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên các lưu vực sông và các địa phương.
9. Tổng hợp kết quả quan trắc, giám sát về tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.
10. Tham gia xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước.
11. Lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh theo phân công.
12. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về tài nguyên nước theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng, hoặc đấu thầu.
13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước: a) Điều tra, kiểm kê, đánh giá, dự báo tài nguyên nước; lập quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước; phân loại, lập danh mục nguồn nước; b) Xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phân vùng xả thải; xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường nước; xây dựng các biện pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra;c) Xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, miền cấp, hành lang bảo vệ nguồn nước; xây dựng quy trình vận hành hồ chứa; phân vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; d) Lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, giám sát, thi công các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, công trình quan trắc, giám sát tài nguyên nước; đ) Lập các bản đồ về tài nguyên nước, xây dựng mô hình diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước; e) Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; thiết kế, giám sát, thi công các công trình quan trắc, giám sát tài nguyên nước, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; g) Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác về môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc; viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý Trung tâm theo quy định pháp luật và theo phân cấp của Cục Quản lý tài nguyên nước; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Quản lý tài nguyên nước và phân công của Cục trưởng.
16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công

Lãnh đạo Trung tâm:
 
1. Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
2. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
3. Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
 
Cơ cấu tổ chức:
 
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.
2. Phòng Giám sát tài nguyên nước.
3. Phòng Phát triển lưu vực sông.
4. Phòng Kỹ thuật tài nguyên nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2565/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.
 
 Chi tiết Quyết định số 3970/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 xin mời xem Tại đây.

(Trích Quyết định số 3970/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước)
 

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 96

Máy chủ tìm kiếm : 17

Khách viếng thăm : 79


thoi trang cong so Hôm nay : 21860

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 1248527

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49441714

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi