Trang nhất » Tư vấn dịch vụ

Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước

Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước


Địa chỉ: Số 28, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.9437283 ; Fax: 04.3943.7271;  Email: ttcntnn@gmail.com
Giám đốc:  Đoàn Văn Long

Vị trí và chức năng 

Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước có chức năng nghiên cứu, phát triển, triển khai và ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, ô nhiễm cạn kiệt nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra, khôi phục nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm; xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05) năm và hằng năm về hoạt động của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, triển khai, tư vấn và chuyển giao công nghệ về:
a) Điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nước, quy hoạch tài nguyên nước;
b) Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ chất lượng, số lượng nước, phòng chống suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra, khôi phục nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm;
c) Xử lý nước thải, phân vùng mục tiêu chất lượng nước, xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
d) Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình toán, vật lý diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước;
đ) Xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước mặt, nước dưới đất, hành lang bảo vệ nguồn nước; xác định các khu vực dự trữ nước, các khu vực cần bảo vệ, các khu vực cấm, hạn chế khai thác nước, các khu vực phải đăng ký khai thác nước; xác định kế hoạch điều hoà, phân bổ tài nguyên nước.
3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước.
4. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước, lập quy trình vận hành liên hồ chứa, phân vùng mục tiêu chất lượng nước; thiết kế, giám sát, thi công các công trình quan trắc, khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra và các hoạt động khác trong lĩnh vực tài nguyên nước theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tự quyết định biện pháp tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
5. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Cục trưởng.
6. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách,  các công cụ kinh tế phục vụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên nước.
7. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề án, đề tài, quy hoạch, hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.
8. Tham gia hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý tài nguyên nước cho các địa phương; kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp về nguồn nước theo sự phân công của Cục trưởng.
9. Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm; tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật.
10. Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao. 
 
Cơ cấu tổ chức
 
1. Lãnh đạo Trung tâm:
a) Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm;
c) Các Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực được phân công.
2. Bộ máy giúp việc Giám đốc:
a) Phòng Hành chính Tổng hợp;
b) Phòng Phát triển Công nghệ;
c) Phòng Chuyển giao Công nghệ;
d) Phòng Tư vấn Dịch vụ;
đ) Phòng Thí nghiệm.
 
(Trích Quyết định số 223/QĐ-TNN ngày 01/10/2014 của Cục Quản lý tài nguyên nước về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước)
 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi