Trang nhất » Tư vấn dịch vụ

Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước

Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước


Địa chỉ: Nhà B, số 28, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.9448058; Fax: 04. 9448048;
Email: trungtamtdtvtnn@gmail.com
Giám đốc: Ths. Nguyễn Văn Đức

 

Vị trí và chức năng 
 
Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước có chức năng thẩm định các hồ sơ, số liệu, tài liệu, các đề án, dự án, hồ sơ sản phẩm, báo cáo, quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05) năm và hằng năm về hoạt động của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thẩm định theo yêu cầu của Cục các hồ sơ, số liệu, tài liệu, đề án, dự án, hồ sơ sản phẩm, báo cáo, quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước; kiểm tra, thẩm định công tác nghiệm thu kết quả hoàn thành các đề án, dự án điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trình Cục Quản lý tài nguyên nước phê duyệt.
3. Thẩm định theo yêu cầu của Cục các chương trình, đề án, dự án, đề tài, quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước của các Bộ, ngành, địa phương.
4. Tổ chức, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, lập quy trình vận hành liên hồ chứa, quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục tiêu chất lượng nước, xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, hành lang bảo vệ sông, hồ, các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất, xây dựng kế hoạch điều hoà, phân bổ tài nguyên nước và các hoạt động khác trong lĩnh vực tài nguyên nước theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tự quyết định biện pháp tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
5. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Cục trưởng.
6. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, các công cụ kinh tế, quản lý trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.
7. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý tài nguyên nước cho các địa phương theo sự phân công của Cục trưởng.
8. Tham gia kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp về nguồn nước theo sự phân công của Cục trưởng.
9. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về:
a) Lập hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; thiết kế, giám sát thi công các công trình quan trắc, giám sát, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
b) Điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nước, phát triển tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước; phân loại, lập danh bạ nguồn nước;
c) Phân vùng mục tiêu chất lượng nước, xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; các biện pháp bảo vệ chất lượng nước, phòng chống suy thoái, ô nhiễm cạn kiệt nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra; 
d) Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình toán, vật lý diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước;
đ) Xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, hành lang bảo vệ sông, hồ, các khu vực hạn chế khai thác nước; xây dựng kế hoạch điều hoà, phân bổ tài nguyên nước;
e) Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật.
10. Liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật.
11. Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 
12. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 
Cơ cấu tổ chức
 
 1. Lãnh đạo Trung tâm: 
a) Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước có Giám đốc và không quá ba (03) Phó Giám đốc;
b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm;
c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Bộ máy giúp việc Giám đốc:
a) Phòng Hành chính Tổng hợp;
b) Phòng Thẩm định;
c) Phòng Kiểm định hồ sơ, sản phẩm tài nguyên nước;
d) Phòng Tư vấn, dịch vụ;
đ) Phòng Kỹ thuật tài nguyên nước.

(Trích Quyết định số 225/QĐ-TNN ngày 01/10/2014 của Cục Quản lý tài nguyên nước về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước)
 
 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi