Trang nhất » Tư vấn dịch vụ

Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước

Địa chỉ: Nhà B, số 28, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 943 7516 ;
Fax: +84 4 943 8057; Email: ttkttnn@gmail.com      
Email: ttkttnn@gmail.com
Giám đốc: Đỗ Văn Lanh


Vị trí và chức năng 
 
Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước có chức năng thực hiện các hoạt động về thông tin và kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên nước; tổ chức thực hiện các hoạt động về truyền thông, hội thảo, tập huấn và sự kiện có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05) năm và hàng năm về hoạt động của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tiếp nhận và tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu về kết quả, sản phẩm của các chương trình, đề án, dự án, đề tài và hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Cục; lưu trữ công văn, tài liệu và hồ sơ kế hoạch tài chính của Cục Quản lý tài nguyên theo quy định.
3. Nghiên cứu, xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử, thư viện điện tử về tài nguyên nước và hệ thống thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên nước; xây dựng, tiếp nhận, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên nước.
4. Tổng hợp, xử lý, thống kê, kiểm kê tài liệu, dữ liệu về tài nguyên nước; cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu về tài nguyên nước cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức biên soạn, xuất bản bản tin, tạp chí và các ấn phẩm truyền thông, phim, ảnh, tài liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước. 
6. Tổ chức họp báo, tập huấn, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, cuộc thi về tài nguyên nước và các sự kiện khác có liên quan; tham gia thực hiện các chiến dịch, chương trình truyền thông, tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước và các hoạt động hưởng ứng những sự kiện liên quan đến tài nguyên nước trên quy mô quốc gia và quốc tế.
7. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện việc xây dựng các mô hình thí điểm, dự án thử nghiệm về sử dụng các công cụ kinh tế trong việc ngăn ngừa, xử lý, khắc phục ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt nguồn nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước.
8. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các phương án, giải pháp thực hiện xã hội hóa việc cung ứng các dịch vụ về tài nguyên nước; định giá giá trị tài nguyên nước trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
9. Nghiên cứu cơ sở khoa học và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về thuế, phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác trong lĩnh vực tài nguyên nước; các phương án, biện pháp tạo nguồn thu và các hình thức ưu đãi kinh tế liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.
10. Nghiên cứu, xây dựng, hiệu chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước.
11. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề án, hồ sơ đề nghị cấp và gia hạn giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp về nguồn nước; thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Cục trưởng. 
12. Tổ chức, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng hoặc đấu thầu và tự quyết định biện pháp tổ chức, thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
13. Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 
14. Thực hiện tư vấn thiết kế, thi công các công trình quan trắc, giám sát, khai thác sử dụng, điều hòa phân bổ tài nguyên nước, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật.
15. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 
Cơ cấu tổ chức
 
1. Lãnh đạo Trung tâm:
a) Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm. 
c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Bộ máy giúp việc Giám đốc:
a) Phòng Hành chính tổng hợp;
b) Phòng Hệ thống thông tin;
c) Phòng Cơ sở dữ liệu;
d) Phòng Kinh tế tài nguyên nước;
đ) Phòng Tư vấn dịch vụ.
 
(Trích Quyết định số 222/QĐ-TNN ngày 01/10/2014 của Cục Quản lý tài nguyên nước về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước).
 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi