Trang nhất » Dữ liệu Tài nguyên nước » Ngày nước thế giới 2016

Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2016 (File ảnh)

Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2016 (File ảnh)

Hãy góp tiếng nói của bạn trên các phương tiện truyền thông xã hội bằng cách gửi một bức ảnh tự chụp có nội dung liên quan đến nước như một phần công việc hàng ngày của bạn; Hãy cho chúng tôi biết nước đã thay đổi bạn hoặc những người trong cộng đồng như thế nào; Hãy suy nghĩ nước có ý nghĩa gì với bạn và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật;Tổ chức một cuộc thảo luận trong trường học, trường đại học, cộng đồng, văn phòng hoặc nơi làm việc của bạn; Nếu bạn là giáo viên hoặc học sinh, hãy đề xuất một tiết học về nước;... là một trong những hướng dẫn đề xuất để tổ chức thành công hoạt động tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2016 "Nước và Việc làm".

Gửi lên: 18/03/2016 06:41 Đã xem 2119 Đã tải về 0
Sách mỏng giới thiệu Ngày Nước thế giới năm 2016 (File ảnh)

Sách mỏng giới thiệu Ngày Nước thế giới năm 2016 (File ảnh)

"Khoảng 90% việc làm trong ngành nông nghiệp, 30% việc làm trong ngành công nghiệp và 10% việc làm trong các ngành dịch vụ là phụ thuộc rất nhiều vào nước. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nước của mỗi việc làm ở các ngành khác nhau lại không giống nhau"; "Khai thác nước ngọt trên toàn thế giới đang tăng lên khoảng 1% mỗi năm kể từ năm 1980, chủ yếu do nhu cầu ngày càng tăng ở các nước đang phát triển"; "Ước tính có khoảng 663 triệu người hiện vẫn chưa tiếp cận được với nguồn nước uống được cải thiện";.... là các số liệu thống kê về Ngày Nước thế giới 2016 "Nước và Việc làm".

Gửi lên: 18/03/2016 06:15 Đã xem 2175 Đã tải về 0
Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2016 (bản PDF)

Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2016 (bản PDF)

Để có thể tổ chức thành công chiến dịch tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho Ngày Nước thế giới 2016, quá trình truyền thông phải được lên kế hoạch và cần phải chuẩn bị một số hoạt động.Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền Ngày Nước thế giới 2016 sẽ cung cấp các hướng dẫn cơ bản, tập trung vào ba vấn đề chính: Thông điệp, Phương pháp và Truyền thông cho sự kiện này.

Gửi lên: 18/03/2016 05:57 Đã xem 1303 Đã tải về 0
Sách mỏng giới thiệu Ngày Nước thế giới năm 2016 (Bản PDF)

Sách mỏng giới thiệu Ngày Nước thế giới năm 2016 (Bản PDF)

"Nguồn nước được cải thiện, công việc sẽ tốt đẹp hơn"; "Với Chương trình nghị sự đến 2030 của Liên Hợp Quốc, yêu cầu đối với nước sẽ lớn chưa từng thấy, chúng ta cần nhiều tri thức hơn để định hình tương lai của chúng ta"; "Nuôi sống hơn 7 tỷ người không phải là một việc dễ dàng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, vai trò của những người nông dân biết sử dụng nguồn nước một cách thông minh sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết";... là một trong những thông điệp cảu Ngày Nước thế giới năm 2016 nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng tới đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ phát triển bền vững.

Gửi lên: 18/03/2016 00:35 Đã xem 1095 Đã tải về 0

Kế hoạch số 03/KH-BTNMT vv Tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2016

Ngày 14/3/2016, Bộ Tài nguyên và Moi trường đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BTNMT Tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2016.

Gửi lên: 14/03/2016 18:39 Đã xem 1340 Đã tải về 0
Mẫu Thiết kế Băng rôn Ngày Nước thế giới 2016

Mẫu Thiết kế Băng rôn Ngày Nước thế giới 2016

Gửi lên: 14/03/2016 16:07 Đã xem 1829 Đã tải về 0
Mẫu thiết kế Mũ và Áo hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016

Mẫu thiết kế Mũ và Áo hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016

Gửi lên: 14/03/2016 14:28 Đã xem 1694 Đã tải về 0

Logo va Poster Ngày Nước thế giới 2016

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Năm 2016, Liên hợp quốc chọn chủ đề của Ngày Nước thế giới là “Nước và Việc làm” nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng đến đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Cục Quản lý tài nguyên nước xin trân trọng giới thiệu mẫu thiết kế tham khảo Logo và Poster Ngày Nước thế giới 2016:

Gửi lên: 13/03/2016 06:51 Đã xem 1343 Đã tải về 0

Trailer giới thiệu Ngày Nước thế giới 2016 "Nước và Việc làm"

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Mỗi năm, Chủ đề của Ngày Nước thế giới sẽ nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của nước. Năm 2016, Liên hợp quốc chọn chủ đề của Ngày Nước thế giới là “Nước và Việc làm” nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng đến đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Gửi lên: 13/03/2016 06:17 Đã xem 1194 Đã tải về 0

Kê hoạch số 35/KH-UBND vv Tổ chức Lễ Mít tinh Quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/3/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hanh kế hoạch số 35/KH-UBND vv Tổ chức Lễ Mít tinh Quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 tại tỉnh Thanh Hóa.

Gửi lên: 12/03/2016 20:52 Đã xem 923 Đã tải về 0

Một số thông điệp tuyên truyền Ngày nước thế giới năm 2016 "Nước và Việc làm"

Ngày 22 tháng 3 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Nước thế giới. Tại ngày này, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động chào mừng để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Ngày Nước thế giới năm 2016 có chủ đề là “Nước và Việc làm” nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng đến đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Gửi lên: 10/03/2016 15:13 Đã xem 1267 Đã tải về 0

Kế hoạch số 01/KH-BTNMT Tổ chức Ngày Nước thế giới năm 2016 tại Thanh Hóa

Ngày 29/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BTNMT Tổ chức Ngày Nước thế giới năm 2016 tại Thanh Hóa bao gồm 5 nội dung chính như sau: Triẻn lãm ảnh chảo mừng Ngày Nước thế giới năm 2016 "Nước và Việc làm"; Hội thảo khoa học với chủ đề "Nước và Việc làm"; Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày Nước thế giới năm 2016; Chương trình Lê Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2016; Phát sóng Trailer tuyên truyền quảng bá về Ngày Nước thế giới, treo băng rôn, phướn áp phích về Ngày Nước thế giới năm 2016;...

Gửi lên: 02/03/2016 15:27 Đã xem 1492 Đã tải về 0

Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo khoa học "Nước và Việc làm"

Ngày 22 tháng 3 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Nước thế giới, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động chào mừng để kêu gọi sự quan tâm của toàn nhân loại về tầm quan trọng của tài nguyên nước, vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước.
Để tổ chức sự kiện quan trọng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày Nước thế giới năm 2016 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Hội thảo khoa học với chủ đề ‟Nước và Việc làm” là một trong những nội dung chính trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2016, hội thảo được tổ chức để tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học chia sẻ các kiến thức, hiểu biết về mối liên kết giữa nước và việc làm. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tham dự và chủ trì hội thảo.

Gửi lên: 25/02/2016 15:53 Đã xem 1201 Đã tải về 0
 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 101

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 96


thoi trang cong so Hôm nay : 19449

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 612291

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 58714296

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi