Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Cấp phép về Tài nguyên nước

Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Cục Quản lý tài nguyên nước: Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022

Trong quý III năm 2022, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Cục.

Ảnh minh họa

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 8 năm 2022

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 8 năm 2022, Cục đã tiếp nhận và thẩm định 15 hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trả kết quả 06 thủ tục hành chính đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng.

Cán bộ Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT tiếp nhận, trao đổi và hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính (CCHC) được thể hiện trên các mặt công tác như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công;…

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1095/QĐ-BTNMT điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2.

Truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BTNMT về việc truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến tháng 4 năm 2022

Văn phòng kiểm soát thủ tục hành (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, tính đến tháng 4/2022, Bộ đã tiếp nhận tổng số 3.220 hồ sơ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ chuyển tiếp tiếp nhận đến tháng 3/2022 là 2.698 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận mới trong tháng 4/2022 là 522 hồ sơ.

Cả nước đã cấp hơn 24000 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 4/2022, đã có khoảng hơn 24.000 công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước đã được quản lý từ Trung ương đến địa phương thông qua biện pháp, công cụ cấp phép tài nguyên nước.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 546/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Kà Tinh 2.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 534/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Văn Chấn.

Ban hành Quy trình nội bộ thí điểm rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành), thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất

Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh đã ký ban hành Quyết định số 75/QĐ-TNN về việc ban hành Quy trình nội bộ thí điểm rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (trường hợp chưa vận hành), thăm dò nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Trường

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 469/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Mạnh Trường, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Tà Lạt.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định số 470/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam.

Bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-BTNMT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Gia Nghi

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 249/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty TNHH Gia Nghi, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Đăk Pô Ne 2AB.

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 225/QĐ-BTNMT Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm An.

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành quyết định số 230/QĐ-BTNMT Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Pờ Hồ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phê duyệt 302 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyên khai thác tài nguyên nước và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, tính đến ngày 15/12/2021, trên địa bàn thành phố đã phê duyệt 302 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2021 thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có có báo cáo về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 2021 thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nam Định: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nam Định: Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Các tin khác

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2021 << 10/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 88


thoi trang cong so Hôm nay : 9411

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 38847

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 40995881

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi