Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Cấp phép về Tài nguyên nước

Kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ hai - 06/07/2020 17:57
Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Mục tiêu của Đề án nhằm kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Một cửa) theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tạo cơ chế giám sát, theo dõi, đôn đốc, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hợp lý, giảm đầu mối trung gian và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Quyết định nêu rõ, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất; Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân; Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật; Tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị được giao giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong Bộ; bảo đảm việc nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ nhanh chóng, kịp thời; Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính; Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Theo đó, phương án kiện toàn được thực hiện như sau: Tổ chức kiện toàn, thống nhất một đầu mối thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên cơ sở hợp nhất hoạt động của các đơn vị đang thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả gồm Bộ phận một cửa các đơn vị: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (hồ sơ lĩnh vực địa chất khoáng sản), Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (hồ sơ lĩnh vực đo đạc và bản đồ) vào Văn phòng Một cửa của Bộ, đồng thời bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: (1) Biển và hải đảo; (2) Viễn thám (3) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường để Văn phòng Một cửa của Bộ là đầu mối tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 
Bộ trưởng Bộ TN&MT giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ trực thuộc Văn phòng Bộ thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Một cửa của Bộ. Một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Một cửa; Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Một cửa; bố trí, phân công từ 01 đến 02 công chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Một cửa.
 
Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, mỗi đơn vị bố trí ít nhất 01 cán bộ, công chức đến 3 làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Một cửa để tiếp nhận, rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, thống kê, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực có số lượng hồ sơ phát sinh lớn cử 01 cán bộ chính thức và 01 cán bộ dự phòng).
 
Giải thể các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
 
Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Bộ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Một cửa của Bộ; hướng dẫn việc giải thể các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ và các chế độ đãi ngộ có liên quan.
 
Văn phòng Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Một cửa bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; Xây dựng, sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thực hiện công khai đầy đủ các danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính của Bộ theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét việc bố trí kinh phí, trang thiết bị văn phòng, cơ chế tài chính để bảo đảm các điều kiện hoạt động của Văn phòng Một cửa.
 
Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ thực hiện trình tự, thủ tục giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị (nếu có) theo Đề án này và theo quy định; Bố trí công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn làm việc tại Văn phòng Một cửa theo Đề án phê duyệt; Theo dõi, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định. Chỉ đạo việc phối hợp với Văn phòng Một cửa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; …
 
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trƣờng Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng, quản lý Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; bảo đảm công tác vận hành hệ thống thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Chi tiết Quyết định số 1399/QĐ-BTNMT xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi