Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ TN&MT: Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ sáu - 25/01/2019 11:25
Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Chiều ngày 24/1, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Quốc Trung chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ TN&MT, lãnh đạo Đảng ủy các Chi bộ trực thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề trọng tâm của nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác đảng năm 2018.

Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết, sơ kết đánh giá tình hình triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn bị nền tảng, động lực cho phát triển những năm tiếp theo và giai đoạn mới.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018

Tại Hội nghị, Đồng chí Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy TN&MT và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã kịp thời ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Bộ…

Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất được xác định trong Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, viết bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hàng năm. Kết quả sau gần 02 năm thực hiện Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng ở các cấp cơ sở được tăng cường; nguyên tắc về xây dựng Đảng được củng cố, thực hiện nghiêm túc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; vị trí, vai trò của tổ chức đảng được nâng cao.

Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Quốc Trung chủ trì Hội nghị.
 
Thực hiện việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội. Năm 2018, Đảng ủy Bộ đã cử đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo; hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tham gia ý kiến có trách nhiệm với Ban cán sự đảng Bộ về việc điều động, bổ nhiệm, bổ sung quy hoạch, giới thiệu nhân sự diện Ban cán sự Đảng quản lý; thực hiện công khai dân chủ, quy trình về công tác tổ chức cán bộ. Chỉ đạo sát sao việc kiện toàn nhân sự các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Bộ; củng cố, kiện toàn các tổ chức, cấp ủy đảng trực thuộc cho phù hợp với yêu cầu, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng.

Đảng ủy Bộ đã ban hành hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, công tác khen thưởng và tổng kết công tác đảng năm 2018 theo đúng quy định của Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Bộ đã phối hợp, thống nhất với Ban cán sự đảng Bộ ban hành văn bản gợi ý nội dung kiểm điểm sâu đối với 06 cấp ủy, đơn vị trực thuộc Bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ - Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Quốc Trung phát biểu tại Hội nghị 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra trong năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị mình, báo cáo kết quả về Đảng uỷ Bộ; kết quả, 100% các cấp ủy và ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo đúng chương trình đã đề ra.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2018 đề ra; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp hội phát động; tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm 2019, lấy phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" làm trọng tâm hành động, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cấp ủy, đơn vị trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. 

Trọng tâm ưu tiên vào xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo đột phá cho phát triển; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, tăng cường đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức tốt việc thực thi; từng bước hiện đại hóa nền hành chính, hoàn thành tốt các phương hướng nhiệm vụ 2019 đã đề ra của ngành tài nguyên và môi trường. Cụ thể: 

Một là, công tác tư tưởng chính trị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động cung cấp thông tin để kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên. 

Hai là, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác nghiệp vụ, quản lý hồ sơ đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú... Chuẩn bị các điều kiện, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương,  của Đảng ủy Khối CCQ TW để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đaiụ biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm.

Bốn là, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”. Chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019,  đại diện lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc như Tổng Địa chất và khoáng sản; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; Cục Công nghệ thông tin; Tổng Khí tượng Thuỷ văn… đã phát biểu, trình bày những ý kiến, trong đó tập trung vào việc đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong năm 2019.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Lê Công Thành cũng nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT cũng cho rằng, trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng đã đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng; các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt là giải quyết các nhiệm vụ mới phát sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ. Các mặt công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.  

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Lê Công Thành cũng chỉ ra một số giải pháp cụ thể  để thực hiện phương hướng nhiệm vụ trong trọng tâm công tác Đảng trong năm 2019, đặc biệt là về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2019,  Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT đề nghị  các cấp ủy cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra. Phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động đón tết Kỷ Hợi đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chăm lo thiết thực đến lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa đảm bảo cho mọi người đều vui vẻ đón mừng xuân mới. 

 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi