Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ TN&MT: Họp góp ý Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Thứ bảy - 21/09/2019 17:32
Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Chiều ngày 19/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo và góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa (QTVHLHC) trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ; các cơ quan liên quan, các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết, thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình từ khi được ban hành đến nay để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.
 
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành vào năm 2010 (Quyết định số 1880/QĐ-TTg), năm 2014 (Quyết định số 909/QĐ-TTg) và năm 2015 (Quyết định số 1357/QĐ-TTg). Sau gần 09 năm vận hành theo Quy trình, việc phối hợp vận hành của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ở khu vực hạ lưu các hồ chứa. 

Tuy nhiên, qua kết quả rà soát, tổng kết quá trình vận hành liên hồ chứa trong thời gian qua cho thấy có một số vấn đề cần được xem xét điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình mới, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành các hồ trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho hạ du. Cụ thể như sau: Một số hồ thủy điện khác trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã được đưa vào vận hành có khả năng điều tiết nước và ảnh hưởng đến cấp nước hạ du, nhất là trong mùa cạn cần được xem xét bổ sung vào Quy trình; Chưa quy định vận hành hồ trong các tình huống bất thường trong mùa lũ và mùa cạn;

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại cuộc họp 

Ngoài ra, các chế độ vận hành, thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ, trách nhiệm tổ chức vận hành và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa lũ cũng như mùa cạn còn nhiều vấn đề chưa rõ và được quy định phân tán trong nhiều điều, khoản trong Quy trình cần bố cục lại; Trạm thủy văn Câu Lâu được sử dụng làm kiểm soát lũ hạ du nằm khá xa so với hồ Sông Tranh 2 gây khó khăn trong việc điều hành hồ; đồng thời cần bổ sung lưu lượng lũ đến hồ là một điều kiện để chuyển các chế độ vận hành trong mùa lũ nhằm đảm bảo hiệu quả cắt, giảm lũ, bảo vệ hạ du….

Vì vậy, việc rà soát tình hình vận hành thực tế của các hồ chứa trong thời gian qua, trên cơ sở đó nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nhằm từng bước hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là cần thiết và cấp bách, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, tình trạng lũ lụt, hạn hán, thiếu nước đang ngày càng gia tăng, biến đổi khó lường.

Theo Dự thảo, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, bao gồm các hồ, đập: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 2, Sông Bung 6, A Vương 3, Za Hưng, Đắk Mi 2, Đắk Mi 3, Đắk Mi 4b, Đắk Mi 4c, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, Khe Diên, Sông Côn 2 bậc 1, Sông Côn 2 bậc 2, An Trạch, Hà Thanh, Thanh Quýt, Bàu Nít và Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cũng cho biết, về cơ bản, kết cấu Dự thảo Quy trình được giữ nguyên như Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tại Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo Quy trình gồm 4 Chương, 40 điều, trong đó bổ sung thêm 7 Điều mới và cập nhập, bổ sung, biên tập lại một số nội dung quy định tại các điều còn lại để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Dự thảo Quy trình, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung: Chương này quy định những nội dung về đối tượng điều chỉnh (Điều 1); thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn (Điều 2); đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối (Điều 3); các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa (Điều 4).

Chương II. Vận hành các hồ chứa trong mùa lũ: Chương này quy định những nội dung về nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du (Điều 5); quy định mực nước vận hành hồ trong mùa lũ (Điều 6); bổ sung quy định các chế độ vận hành và thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ trong mùa lũ (Điều 7); vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ A Vương, Đắk Mi 4, sông Bung 4 và Sông Bung 2 (Điều 8); Vận hành giảm lũ cho hạ du đối với hồ Sông Tranh 2 (Điều 9); phối hợp vận hành giảm lũ cho hạ du đối với các hồ khác (Điều 10); vận hành bảo đảm an toàn công trình (Điều 11); vận hành tích nước cuối mùa lũ (Điều 12); vận hành các hồ trong điều kiện bình thường (Điều 13), vận hành hồ trong tình huống bất thường (Điều 14) và bổ sung quy định vận hành các đập An Trạch, Hà Thanh, Thanh Quýt, Bàu Nít và Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Chương III. Vận hành các hồ chứa trong mùa cạn: Chương này quy định những nội dung về nguyên tắc vận hành trong mùa cạn (Điều 16); các thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn (Điều 17); bổ sung quy định thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong mùa cạn (Điều 18); vận hành  hồ A Vương (Điều 19); vận hành hồ Sông Bung 4 (Điều 20); vận hành hồ Sông Tranh 2 (Điều 21); vận hành hồ Đăk Mi 4 (Điều 22); vận hành các hồ Sông Bung 2, Sông Côn 2 bậc 1 và Khe Diên trong mùa cạn (Điều 23); Vận hành đối với các hồ Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2 bậc 2, Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4, A Vương 3, Za Hưng, Đắk Mi 2, Đắk Mi 3, Đắk Mi 4b, Đắk Mi 4c (Điều 24) và bổ sung quy định vận hành các đập An Trạch, Hà Thanh, Thanh Quýt, Bàu Nít và Nhà máy nước Cầu Đỏ (Điều 25).

Chương IV. Quy định trách nhiệm, tổ chức vận hành các hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo: Chương này quy định những nội dung về trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (Điều 26); trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (Điều 27); trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai (Điều 28); trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Điều 29); trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Điều 30); trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 31); trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan (Điều 32); trách nhiệm của chủ hồ (Điều 33); bổ sung quy định trách nhiệm của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam và Đà Nẵng (Điều 34); bổ sung quy định trách nhiệm của Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Điều 35); trách nhiệm về an toàn các công trình (Điều 36); chế độ quan trắc, dự báo trong mùa lũ (Điều 37); trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo trong mùa lũ (Điều 38); chế độ quan trắc, dự báo và trách nhiệm cung cấp thông tin báo cáo trong mùa cạn (Điều 39); sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (Điều 40).

Ông Ngô Xuân Thế - Phó giám đốc Thủy điện A Vương phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu góp ý tại cuộc họp, ông Ngô Xuân Thế - Phó giám đốc Thủy điện A Vương cho rằng, tại Khoản 2, Điều 5 nêu: “Việc vận hành giảm lũ cho hạ du phải bảo đảm không được gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa” nên xem xét sửa lại là “Việc vận hành giảm lũ cho hạ du phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa”.

Ông Ngô Xuân Thế cũng cho rằng, theo dự thảo Quy trình, tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 nêu “Các tình huống bất thường khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng quyết định để đảm bảo an toàn cho hạ du”. Tuy nhiên, trong một số tình huống cần thống nhất trong việc điều hành nên giao cho một bên làm đầu mối như thế sẽ kịp thời xử lý.

Đại diện Thủy điện A Vương cũng góp ý thêm, tại Khoản 4, Điều 18 có nêu “Trường hợp xảy ra hạn hán với cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán từ cấp độ 2 trở lên, thì căn cứ tình hình thực tế, lưu lượng đến hồ, mực nước hồ, dự báo lưu lượng đến hồ và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du, chủ hồ đề xuất phương án xử lý gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để xem xét, quyết định chế độ vận hành các hồ cho phù hợp với tình hình hạn hán và bảo đảm yêu cầu sử dụng tối thiểu đến cuối mùa cạn, kể cả việc xem xét sử dụng một phần dung tích chết của các hồ” nên bổ sung thêm là “xem xét sử dụng một phần dung tích chết của các hồ bằng việc xả qua các cửa van”. Như thế thủy điện sẽ không chạy máy vì nếu chạy máy tại mực nước chết sẽ rất nguy hiểm và vi phạm vùng dung tích chết, làm ảnh hưởng đến máy.

Đại diện thủy điện Sông Tranh 2 cũng cho rằng, Điểm b, Khoản 7, Điều 33 có nêu “Đề xuất phương án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng theo thẩm quyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du nếu xảy ra sự cố mà không thể vận hành hồ theo quy định của Quy trình này”. Tuy nhiên, Thủy điện sông Tranh 2 nằm trong khu vực của tỉnh Quảng Nam, vậy đề nghị Tổ soạn thảo xem xét, nghiên cứu Thủy điện sông Tranh 2 có cần thiết phải cung cấp thông tin cho Đà Nẵng (?).

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến thảo luận, góp ý tập trung vào các quy định của quy trình vận hành các hồ chứa trong mùa cạn, mùa lũ; về thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ, trách nhiệm tổ chức vận hành, cung cấp thông tin, báo cáo; các tình huống bất thường và việc xử lý các tình huống bất thường; mực nước báo động; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan và chủ hồ trong mùa lũ, mùa cạn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp. Cùng với đó, đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sớm trình các cấp có thẩm quyền xem xét và ban hành. “Những ý kiến quy định về thông tin, mẫu báo cáo chung, thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương sẽ được nghiên cứu, tiếp thu và bổ sung vào Quy trình vận hành liên hồ chứa” – Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho rằng, riêng đối với lưu vực Vu Gia – Thu Bồn nên có một Trung tâm lưu vực sông để điều hành sử dụng nguồn nước, hài hòa giữa phát điện và đảm bảo an ninh nguồn nước cho hạ du. 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019 << 5/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 53


thoi trang cong so Hôm nay : 3066

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 326529

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 27550150

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi