Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ TN&MT: Phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ sáu - 04/05/2018 17:07
Ngày 24/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1296/QĐ-BTNMT về việc phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm cá nhân trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình; chỉ đạo toàn diện công tác của Bộ; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ mang tính chiến lược, những vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm và các nguồn lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng phân công Thứ trưởng chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng trong từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành, công tác tổng hợp (tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, pháp chế, hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ, thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, công nghệ thông tin, thanh tra), các cơ quan, đơn vị của Bộ và theo dõi tình hình các địa phương. Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc đã được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quyết định của mình.

Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những quyết định của mình; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định theo phân công. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Thứ trưởng phụ trách chuyên ngành, công tác tổng hợp, theo dõi địa phương vắng mặt thì Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý hoặc giao Thứ trưởng khác chỉ đạo xử lý công việc.

Về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Quyết định nêu rõ:

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của Bộ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc xây dựng chính sách, thể chế, chiến lược về tài nguyên và môi trường; các mặt công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngoài ra, Bộ trưởng còn trực tiếp làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng của Bộ; Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu; Phó chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto; Trưởng ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu; Trưởng ban Chỉ đạo Quỹ Môi trường toàn cầu của Việt Nam.

Bộ trưởng ủy nhiệm các Thứ trưởng giải quyết và ký một số văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin, thanh tra; công tác cải cách hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên ngành: quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ; các công tác pháp chế, thi đua - khen thưởng. Làm nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ; Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào làm công chức không qua thi tuyển; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua – khen thưởng của Bộ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Bộ.

Theo dõi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên ngành: môi trường, xử lý hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; các công tác: khoa học và công nghệ, đào tạo của các Trường trực thuộc Bộ. Làm nhiệm vụ: Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường các lưu vực sông theo các Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020; Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Theo dõi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Thành phố Cần Thơ.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: địa chất và khoáng sản, biển và hải đảo; các công tác: văn phòng, Đảng, đoàn thể, công nghệ thông tin, quản lý dự án đầu tư xây dựng, doanh nghiệp, điều dưỡng, phục hồi chức năng. Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Bộ; Trưởng ban Chỉ đạo Định hướng phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ; Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.

Theo dõi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên ngành: khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, viễn thám; các công tác: báo chí, truyền thông, phòng, chống lụt bão. 

Theo dõi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT: số 3069/QĐ-BTNMT và số 383/QĐ-BTNMT.

Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2019 << 8/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 45


thoi trang cong so Hôm nay : 272

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 102305

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28487454

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi