Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ cuối năm

Thứ sáu - 12/10/2018 10:32
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Sáng 11/10, tại trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Trần Quý Kiên, Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hội nghị lần này nhằm kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được và bàn các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2018, và chuẩn bị các kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Bên cạnh đó tập trung rà soát lại những thủ tục đã ban hành.

Bộ trưởng cho biết thêm, đến thời điểm này, các nhiệm vụ chính trị của Bộ trên tất cả lĩnh vực đều có những sự đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong cải cách hành chính chúng ta đã đề xuất bãi bỏ tới 62% những thủ tục hành chính không cần thiết tập trung chủ yếu ở 06 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, KTTV, đo đạc và bản đồ. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành cần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và tăng tốc hơn nữa nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe các báo cáo thực nhiệm nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 về: Hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; Công tác cải cách hành chính; Công tác hợp tác quốc tế…và báo cáo các lĩnh vực quản lý chuyên ngành.
 
Một số kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2018 Bộ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật đo đạc và bản đồ; hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật đất đai, Luật BVMT, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật KTTV, Luật đa dạng sinh học, Luật TNMT biển và hải đảo; tập trung sửa đổi Luật đất đai, Luật BVMT.
Bên canh đó, đã triển khai 86 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó có 25 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp 178 lượt công dân với tổng số 1.284 người, trong đó có 16 lượt đoàn đông người. Phân loại và xử lý 1.963 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, phải xử lý 1.033 lượt đơn. Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 21 vị việc ban hành quyết định giải quyết 12 và giải quyết dứt điểm vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Mặt khác, Bộ đã hoàn thành công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ, theo đó đã khắc phục căn bản sự chồng chéo, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. giảm 189 tổ chức cấp phòng trở lên; tinh giản 677 công chức, viên chức và hợp đồng lao động; giảm 84 cán bộ cấp phó. Ban hành quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT.

Về thể chế, đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%). Hoàn thành và vượt chỉ tiêu về cắt giảm sản phẩm hàng hóa và đơn giản hóa TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, trong đó cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 51,3%; bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, đạt 100%.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Trần Quý Kiên, Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị 

Đẩy nhanh triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, từng bước giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính.Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC, trong đó có 68 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 Là đơn vị đầu tiên thuộc Chính phủ triển khai thực hiện liên thông TTHC, Bộ đã thực hiện triển khai thí điểm liên thông 11 TTHC thuộc 03 lĩnh vực, giúp doanh nghiệp cắt giảm 2/3 thời gian và tiết kiệm trên 60% chi phí thực hiện TTHC. 

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, 9 tháng đầu năm 2018, Bộ quản lý thực hiện 34 dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi bao gồm 25 dự án viện trợ không hoàn lại, 09 dự án vay, với cam kết của các nhà tài trợ là 9.529 tỷ đồng và kế hoạch vốn ODA năm 2018 khoảng 1.174 tỷ đồng. Xây dựng Đề án thiết lập Đối tác chiến lược về môi trường và thích ứng với BĐKH với Thụy Điển; ký kết 06 thỏa thuận quốc tế song phương cấp Bộ; đang trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương ký kết 02 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ, 14 bản Ghi nhớ giữa các đối tác nước ngoài và các đơn vị trực thuộc Bộ. Tổ chức tốt nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, đã dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/8/2017. Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông, đến nay đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ 06 quy trình trên lưu vực sông Hồng, Mã, Sê San, Ba, Trà Khúc và Kôn - Hà Thanh (Thủ tướng đã phê duyệt 02 quy trình trên sông Sê San, sông Mã). Hoàn thiện hồ sơ thành lập 04 Ủy ban lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Bắc Trung bộ, Nam Trung Bộ, Đồng Nai; Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quốc gia tài nguyên nước. Triển khai cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt cho các tổ chức, cá nhân (đạt khoảng 65%); trong 9 tháng đầu năm đã phê duyệt cho 190 đơn vị, dự kiến thu hơn 644 tỷ đồng. 

Tổ chức thực hiện Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận cho Dự án cho thủy điện Pắc-Beng của Lào; xây dựng Đề án tổng thể về ảnh hưởng của phát triển thủy điện dòng chính sông Mê Công để chủ động xác định chủ trương, đối sách của Việt Nam (giai đoạn 2018 - 2022); tăng cường giám sát hoạt động phát triển thượng nguồn sông Mê Công, giám sát thủy văn thượng nguồn.

Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017 

Theo đó, trong 03 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là,Tập trung hoàn thành việc xây dựng, trình 41 đề án, văn bản còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Hai là, Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; thực hiện nghiêm các quy chế về công tác kế hoạch, tài chính vừa được Bộ trưởng ban hành.

Ba là, Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, đặc biệt là thanh tra chấp hành pháp luật về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018.

Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh CCHC để nâng cao chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS, chỉ số về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Hoàn thiện, phát triển Hệ thống chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành giữa Bộ, địa phương và cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Năm là, Triển khai các văn kiện hợp tác, văn bản ghi nhớ ký kết giữa Bộ với các đối tác nước ngoài; vận động, thu hút, thực hiện và quản lý có hiệu quả nguồn hỗ trợ nước ngoài. Đổi mới công tác nghiên cứu KHCN; tăng cường năng lực, tiềm lực KHCN của các Viện, Trường thuộc Bộ. Chủ động hợp tác và hội nhập, đặc biệt là về KHCN, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Về nhiệm vụ trong tâm đối lĩnh vực tài nguyên nước trong 03 tháng cuối năm 2018 bao gồm: Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với BĐKH khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL; Đề án tổng thể về ảnh hưởng của phát triển thủy điện dòng chính sông Mê Công; các quy hoạch về tài nguyên nước. Đẩy mạnh triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; điều phối, giám sát, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; hợp tác chặt chẽ với các nước trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT phải tập trung cao độ, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc hết sức quyết liệt trong 2 tháng còn lại của năm 2018, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm.

 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
2019 << 2/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 27


thoi trang cong so Hôm nay : 8716

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 191017

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 26339632

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi