Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Thứ sáu - 16/10/2020 08:36
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Trần Quý Kiên chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Bộ TN&MT cho biết, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù tác động của dịch Covid-19 đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế của chúng ta có độ mở rất cao nhưng với sự điều hành điều hành chủ động, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp nền kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,12%. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý III/2020 tăng 7,4% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài, mặc dù gặp khó khăn, đã đạt trên 21 tỷ USD, trong đó lĩnh vực bất động sản thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn. Đóng góp vào thành công chung của đất nước, có vai trò rất lớn của ngành tài nguyên và môi trường.


Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Các chính sách và điều hành của Bộ TN&MT được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao

Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành tài nguyên và môi trường đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các chủ trương lớn trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và góp ý cho Văn kiện Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các chính sách và điều hành của Bộ được được các địa phương, người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.
 
Trong đó, Bộ TN&MT đã tập trung hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường  (sửa đổi); trình  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành  07 văn bản dưới Luật hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý hoạt động khí tượng thủy văn; bồi thường, hỗ trợ, tái định  cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; quản  lý  cát, sỏi  lòng sông  và bảo  vệ lòng, bờ, bãi  sông; ban hành  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong  các lĩnh vực: đo đạc và bản đồ, tài nguyên nước  và khoáng sản; ứng phó với sự cố chất thải. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào hoạt động  lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Cùng với đó, Bộ TN&MT đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 06 đề án; ban hành theo thẩm quyền 10 thông tư; trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Nghị định, 03 Nghị quyết, 04 Quyết định; triển khai Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2013.
 
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, Bộ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ) theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng và tập trung thanh tra đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc Bộ đã tiến hành 75 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 247 tổ chức, gồm: 01 cuộc thanh tra hành chính; 57 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành6 và 17 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Bước đầu, đã ban hành 70  quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 15.550 triệu đồng. 
 
Bộ đã thực hiện rà soát quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành, rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số Nghị định số 101/NĐ-CP và sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 21/NQ- CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Ban hành 12 chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ; kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công  trên môi trường điện  tử; triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; công bố bãi bỏ 26 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường. Các chỉ số về cải cách có sự chuyển biến tích cực. Chỉ số CCHC năm 2019 của Bộ đạt 84.78/100 điểm (xếp thứ 7 trên tổng số 17 các bộ, cơ quan ngang bộ; tăng 02   bậc so với năm 2018).
 
Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Đã hoàn thành nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ. Triển khai thử nghiệm kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đã tích hợp, cung cấp 17 TTHC (32 DVCTT mức độ 3, 4) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 và Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020) và sẵn sàng tích hợp thêm 55 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020. Triển khai 108 DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó có 53 DVC mức độ 3, 55 DVC mức độ 4, đạt khoảng 50,9% (trong đó 01 DVC kết nối liên thông đến địa phương và 05 DVC kết nối liên thông với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia). Kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ với Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử VNPay cho phép tổ chức, doanh nghiệp, người dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính. Việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc thực hiện trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật) qua Trục liên thông văn bản quốc gia đạt tỷ lệ 98%. Hoàn thành xây dựng, nâng cấp, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường (tại địa chỉ: https://bcth.monre.gov.vn), đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ báo cáo theo quy định của Chính phủ, các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng, quản lý nhà nước của Bộ, các yêu cầu về chức năng, tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc định dạng dữ liệu theo quy định;....


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020
 
Công tác dự báo khí tượng thủy văn, dự báo sớm các xu thế thời tiết góp phần đáng kể giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
 
Đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ TN&MT triển khai nhiều biện pháp, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tháo gỡ các nút thắt, rào cản, tạo lập môi trường thuận lợi trong tiếp cận đất đai để thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và chủ động đón làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài; tập trung công tác điều tra cơ bản, hoàn thiện hành lang pháp lý cho quản lý tài nguyên khoáng sản theo cơ chế thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý cho quản lý tài nguyên biển, tăng cường công tác nghiên cứu biển; Tập trung triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường  cao; hoàn thiện các chính sách để chủ động ứng phó với BĐKH; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường.
 
Bộ đã tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác dự báo khí tượng thủy văn, dự báo sớm các xu thế thời tiết, cảnh báo kịp thời, chính xác các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thực hiện dự báo sớm các xu thế thời tiết để các địa phương chủ động phương án sản xuất, bố trí mùa vụ giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; cảnh báo, dự báo kịp thời diễn biến của 07 cơn bão; mưa dông và mưa lớn diện rộng: 34 đợt (trong đó có 07 đợt mưa lớn diện rộng); dự báo chính xác 16 đợt nắng nóng trên phạm vi cả nước.
 
Cùng với đó, Bộ đã tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và quản lý, sử dụng bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nước. Triển khai lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê San, Srêpok, Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sửa đổi bổ sung Nghị định số 82/2017/NĐ- CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Thực hiện các quy trình vận hành liên hồ chứa, điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên từng lưu vực sông để bổ sung nước cho hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Cung cấp các kết quả điều tra nguồn nước ngầm để khai thác giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn mặn. Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày.


 
Công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương đã có sự gắn kết chặt chẽ tạo sự chuyển biến rõ nét. Chỉ số tiếp cận đất đai tiếp tục tăng 0,27 điểm; chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp giấy chứng nhận tăng 13% so với năm 2016; tỷ lệ phản ánh có tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 34% so với năm 2015. Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) về tiếp cận dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực TN&MT ở địa phương tăng từ 80,03% lên 85,62%; chỉ số kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 86,35%.
 
Kết quả thực hiện các nhiệm có chuyển biến tích cực hoàn thành 100% đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với việc ban hành quy trình thủ tục nội bộ xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trả đúng hạn đạt 91,0%, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2019 (9 tháng đầu năm 2019 tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn 68,9%). 
 
Tỷ lệ khiếu kiện trong lĩnh vực TN&MT giảm trung bình từ 7-9% qua hàng năm, riêng trong 9 tháng đầu năm 2020 giảm 5,35% so với cùng kỳ năm 2019. Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường giảm 4,26%.
 
Báo cáo cũng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công Đại hội Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT. Triển khai công tác chuẩn bị để bước vào giai đoạn phát triển mới.
 
Tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020
 
Phát biểu chủ trì tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị, các Sở TN&MT, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành trong thời gian qua.
 
Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay cả nước đang bước vào những tháng cuối cùng của triển khai kế hoạch 5 năm 2016-2020. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần phải nỗ lực, cố gắng, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 -2020 của ngành. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, bảo đảm sâu sát, kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò của các Tổ công tác của Bộ trong giám sát, đề xuất, kiến nghị, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ, cũng như đẩy mạnh sự phối hợp giữa các các đơn vị trong và ngoài Bộ cùng chung tay giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở tất cả các lĩnh vực.
 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, 84/NQ-CP; tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các văn bản, nhiệm vụ đề án đã đăng ký trong Chương trình xây dựng văn bản pháp luật, Chương trình công tác đặt ra.
 
Cụ thể, Tổng cục Môi trường chủ trì tập trung cùng với các đơn vị và cơ quan thẩm tra của Quốc hội chuẩn bị giải trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); triển khai xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền tốt các chính sách mới về bảo vệ môi trường.
 
Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, để khuyến khích tích tụ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế. Tập trung tổng kết thi hành Luật đất đai 2013; xây dựng kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để sửa đổi toàn diện Luật đất đai năm 2013.
 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
 
Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đề xuất những quan điểm, chủ trương lớn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong văn kiện trình Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung triển khai lập các quy hoạch quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng Quy hoạch đất đai quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tài nguyên nước quốc gia đảm bảo các định hướng lớn, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn kết nối với quy hoạch để tạo sự liền mạch, phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên cho phát triển bền vững, mở cửa hội nhập.
 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm tại các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. 


 Bộ trưởng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm tại các đơn vị

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và các đồng chí cán bộ nữ đang là lãnh đạo tại một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và các đồng chí cán bộ nữ đang là lãnh đạo tại một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT
 

 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2020 << 9/2021 >> 2022
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 33


thoi trang cong so Hôm nay : 3753

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 261626

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 33097518

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi