Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022

Thứ tư - 09/02/2022 08:52
Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT

Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết; tiếp tục tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung CCHC của Bộ, ngành; giám sát quá trình thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
 
Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phản ánh đầy đủ, kịp thời.


Các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT
 
Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ năm 2022 tập trung vào những nội dung sau:
 
Tiếp tục tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường.
 
Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành; các chương trình, kế hoạch; các hoạt động của Chính phủ, của Bộ, ngành về công tác CCHC; tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
 
Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, trọng tâm xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường để đưa các chính sách của Luật vào cuộc sống.
 
Tiếp tục tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tuyên truyền về quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu công tác trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.
 
Tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; cập nhật và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, nhất là về đất đai, quan trắc tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt, kết nối giữa Bộ với Chính phủ, các bộ, ngành và các Sở Tài nguyên và Môi trường để tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.
 
Tuyên truyền về các văn bản: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ (Quyết định số 1870/QĐBTNMT ngày 30/9/2021); Kế hoạch CCHC năm 2022 của Bộ (Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021).
 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) hàng năm.
 
Tuyên truyền, khuyến khích người dân và các tổ chức tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.
 
Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHC ở các đơn vị; Tuyên truyền về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.
 
Hình thức thông tin, tuyên truyền được được phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn; đăng tải thông tin CCHC trên các phương tiện thông tin của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về nội dung CCHC của Bộ; in ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật.
 
Quyết định cũng nêu, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá và trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;…

Chi tiết Quyết định số 182/QĐ-BTNMT xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi