Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ cuối năm

Thứ bảy - 14/10/2017 16:38
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, năm 2017 Bộ TN&MT thực hiện rất nhiều công việc, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước Quốc hội và Chính Phủ trên tinh thần đổi mới hết sức toàn diện. Đến thời điểm này, các nhiệm vụ chính trị của Bộ trên tất cả lĩnh vực đều có những dấu ấn của sự đổi mới và công việc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Đặc biệt, chúng ta đang thực hiện mục tiêu đặt ra là hướng về địa phương, cơ sở.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu  tại Hội nghị

Bộ trưởng cho biết thêm, tại Hội nghị tháng 9 đầu năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Thủ trướng Chính phủ đã có đánh giá về công việc của ngành Tài nguyên và Môi trường đóng góp vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Về nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị và kêu gọi sau Hội nghị này, lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành cần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và tăng tốc hơn nữa nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo thực nhiệm nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 về: Hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; Công tác cải cách hành chính; Tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2017, Ngân sách Nhà nước dự toán năm 2018; Công tác hợp tác quốc tế…và báo cáo các lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Một số kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Bộ tập trung triển khai đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch tập trung vào các lĩnh vực có tác động đến phát triển KT-XH, BVMT như đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo, môi trường. Đã cơ bản hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTƯ về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; phối hợp với các Bộ, ngành triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của BCHTƯ về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai thác đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản.

Bộ đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra và 02 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của TTgCP về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Bộ đã điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017; hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 nhằm đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo giữa Trung ương và địa phương. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2017

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ (TTgCP) dự thảo Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục: Biển và Hải đảo Việt Nam, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Quản lý đất đai, Khí tượng Thủy văn; gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường, hiện đang tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến thẩm định. Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành theo thẩm quyền Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 17/18 đơn vị trực thuộc Bộ; cơ cấu tổ chức của các đơn vị đều giảm ít nhất từ 01 đến 02 phòng so với số phòng đã được quy định tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP.

Trong 9 tháng, Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.132 hồ sơ, trong đó tiếp tục xử lý 711 hồ sơ chuyển tiếp (năm 2016) và 1.421 hồ sơ nộp mới (năm 2017). 

Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương, đa phương với các nước trong khu vực và trên thế giới liên quan đến các lĩnh vực TN&MT. Đến hết 9 tháng đầu năm 2017, Bộ quản lý thực hiện 32 dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi trong đó có 24 dự án viện trợ không hoàn lại, 08 dự án vốn vay với cam kết của các nhà tài trợ là 5.485 tỷ đồng; ký kết 02 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ; trình Chính phủ Thỏa thuận khung Việt Nam - Ấn Độ trong hợp tác và sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình và Đề án đàm phán và tham gia các vòng đàm phán về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc; xây dựng biên bản ghi nhớ với Trung Quốc về khí tượng thủy văn, với Cộng hòa Liên bang Đức về môi trường và biến đổi khí hậu; tổ chức tốt nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước đã trình Chính phủ ban hành và tổ chức việc triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, sông Ba; đang hoàn thiện dự thảo Quy trình vận hành hồ liên hồ chứa lưu vực sông Sê San và sông Mã theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình theo ý kiến của các Bộ, ngành. Hướng dẫn xử lý đối với dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai; xây dựng Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thiện Đề án thành lập tổ chức lưu vực sông theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Xây dựng các giải pháp bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã giao những nhiệm vụ trọng tâm đối với từng đơn vị trong toàn ngành. Theo đó, trong 03 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Quang cảnh Hội nghị 

Một là, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật đo đạc và bản đồ tại Kỳ họp thứ IV; hoàn thiện hồ sơ trình Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025; tiếp tục đánh giá tình hình thi hành để đề xuất sửa đổi Luật đất đai năm 2013, Luật bảo vệ môi trường năm 2014; trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 đề án; ban hành theo thẩm quyền 39 Thông tư.

Hai là, tập trung triển khai Kế hoạch đã điều chỉnh thanh tra, kiểm tra năm 2017 về TN&MT. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tổ chức giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp; đặc biệt là các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Ba là, tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó tập trung rà soát, đánh giá và kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc các Tổng cục. Hướng dẫn địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

Bốn là, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT phục vụ công tác quản lý. Rà soát, điều chỉnh các chương trình điều tra cơ bản, định kỳ để điều chỉnh vốn đầu tư. Triển khai nghiêm túc các Quy chế về công tác kế hoạch tài chính; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn. Xác định danh mục đề tài, nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2018.

Năm là, đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ để đảm bảo cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Về nhiệm vụ trong tâm đối lĩnh vực tài nguyên nước trong 03 tháng cuối năm 2017 bao gồm: Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa. Triển khai quy hoạch tài nguyên nước của cả nước và một số lưu vực sông liên tỉnh như sông Cửu Long, sông Hồng, Sê San, Srepok... Tập trung nghiên cứu, đánh giá sụt lún đất ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu khả năng, để xuất giải pháp giữ nước cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung - Tây Nguyên. 
 
 

Tác giả bài viết: Hồng Khuyên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 377

Máy chủ tìm kiếm : 25

Khách viếng thăm : 352


thoi trang cong so Hôm nay : 76083

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 272268

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62835394

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi