Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

Thứ sáu - 18/10/2019 22:06
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều ngày 18/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị cùng sự tham dự của các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định đây là một năm khó khăn, thách thức với nhiều nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ giao phải thực hiện (chưa kể những nhiệm vụ giao bổ sung). Tuy không phải mọi việc Bộ đều hoàn thành suôn sẻ nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị nên nhìn chung mọi việc đều có chuyển biến tích cực cả về tiến độ và chất lượng.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Điểm lại những kết quả tiêu biểu mà toàn ngành đã đạt được trong 9 tháng vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ đã tập trung chỉ đạo và xử lý trên 1400 dự án chậm triển khai; chuyển dịch 24,5 nghìn ha đất cho cho phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; nguồn thu từ đất trong 9 tháng đầu năm đạt trên 87 nghìn tỷ nghìn tỷ đồng (chiếm 10,55% thu ngân sách nội địa và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018); phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt đến nay đạt 9.000 tỷ đồng; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là khoảng 3.467 tỷ đồng; triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy các lợi thế của biển, giúp nhiều tỉnh khó khăn trước đây chuyển mình mạnh mẽ; chiến dịch chống rác thải nhựa đã phát huy nhiều hiệu quả khi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các huyện, xã trong cả nước; công tác dự báo khí tượng thủy văn đạt được sự chính xác cao trong bối cảnh diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó đoán … Bên cạnh việc biểu dương những kết quả đạt được trong 9 tháng vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thảo luận thẳng thắn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm năm 2019 đã đề ra.
 
Theo báo cáo của Bộ TN&MT, trong 9 tháng đầu năm 2019, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, quán triệt tinh thần“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn để tạo động lực tăng trưởng bứt phá; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn; tập trung đánh giá để kiện toàn tổ chức của Bộ, ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực;....


Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị
 
Đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, Bộ TN&MT đã tiến hành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để quản lý chặt chẽ, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển KTXH. Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai: Bộ đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; trình Quốc hội báo cáo về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở các đô thị và xây dựng trình Chính phủ Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Giám sát. Chỉ đạo các địa phương tổng hợp các vướng mắc bất cập trong quá trình thi hành Luật đất đai để sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành;…
 
Đối với công tác quản lý tài nguyên nước, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ TN&MT tiếp tục triển khai công tác điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng (tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019); xây dựng nhiệm vụ và trình thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Srêpốk. Tập trung xây dựng, hoàn thiện 04 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả. Giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện quy định về hạn chế khai thác nước dưới đất; chỉ đạo, đôn đốc,  kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Chỉ đạo điều tiết nguồn nước cho hạ du các hồ chứa lớn để giải quyết chống hạn; thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với việc không thực hiện bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa. Đẩy mạnh kinh tế hoá, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt đến nay đạt 9.000 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 là 1.117 tỷ đồng.
 
Thực hiện nội dung tham vấn đối với các Dự án thuỷ điện ở thượng nguồn sông Mê Công và chủ động trong các đối sách của Việt Nam; xây dựng các giải pháp ứng phó phù hợp cho đồng bằng sông Cửu Long.
 
Đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản, Bộ trưởng đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình Quốc hội về đề nghị cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hoàn thiện Nghị định quản lý, cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (phần khoáng sản); Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ “Điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. ...
 
Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy các lợi thế của biển, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu; Đề án tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật Bản;...
 
Cùng với đó, Bộ TN&MT đã tập trung hoàn thiện thể chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn để tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, thiết lập hàng rào kỹ thuật phòng ngừa công nghệ lạc hậu chuyển dịch vào Việt Nam; Nâng cao chất lượng dự báo KTTV; làm tốt vai trò điều phối trong ứng phó, giảm nhẹ tác động của BĐKH; Thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác đo đạc và bản đồ, viễn thám; triển khai xây dựng hệ thống thông tin địa lý, siêu dữ liệu viễn thám phục vụ cho các hoạt động KT-XH.

Bên cạnh đó, theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 9 tháng đầu năm Bộ phải trình Chính phủ 24 đề án; ban hành theo thẩm quyền 22 Thông tư. Đến nay, Bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 26 đề án, trong đó có 02 đề án giao bổ sung;  ban hành theo thẩm quyền 10 thông tư; 06 Thông tư còn lại đã hoàn thành việc thẩm định và đang tiếp thu giải trình để trình Bộ trưởng. Trong 9 tháng đầu năm, Bộ được giao và tiếp nhận 3.369 nhiệm vụ phải xử lý, trong đó: có 1.177 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 2.192 nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao. Đến nay, Bộ đã hoàn thành: 2.838/3.369 nhiệm vụ, chiếm 84,24%, trong đó: Hoàn thành đúng hạn: 2.036 nhiệm vụ, chiếm 72%; Hoàn thành nhưng quá hạn 802 nhiệm vụ, chiếm 28%.


Toàn cảnh Hội nghị
 
Về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019, báo cáo của Bộ TN&MT cũng nêu rõ, các đơn vị cần trung hoàn thành việc xây dựng trình 38 đề án, văn bản QPPL còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ; đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy hành động; chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành; dự báo, phản ứng chính sách kịp thời để để giải quyết các điển nghẽn, rào cản phát sinh từ thực tiễn vượt qua khó khăn, thách thức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý sử dụng tài nguyên, chủ động trong công tác BVMT và ứng phó với BĐKH đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau: 
 
Một là, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, quản lý tổng hợp biển và hải đảo,... hoàn thiện và trình 02 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (năm 2020); phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để tiếp thu giải trình để Chính phủ ban hành 09 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Tập trung hoàn thành Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản pháp luật. Hoàn thiện, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường để đảm bảo sự chủ động trước các nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch chuyển các công nghệ lạc hậu vào Việt Nam.
 
Hai là, thực hiện chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng gắn với Chính phủ điện tử. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho triển khai các giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; tạo đột phá trong chỉ số tiếp cận đất đai, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp. Vận hành, hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết với cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, Ngành; thúc đẩy về ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai vận hành Chính phủ điện tử. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp.
 
Ba là, kịp thời phản ứng chính sách, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, kiến nghị, bức xúc từ người dân, doanh nghiệp; không để xảy ra các điểm nóng, bức xúc xã hội.
 
Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị nếu để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm các quy định của pháp luật, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Trình phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT đến năm 2030. 
 
Năm là, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2019, đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân theo kế hoạch. Phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, xây dựng phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trong đó bổ sung danh mục một số dự án cần thiết cấp bách, cần tiến hành các thủ tục chuẩn bị để làm cơ sở khởi công giai đoạn 2021-2025.
 
Sáu là, hoàn thành và kết thúc các đoàn thanh tra trong tháng 10/2019 và ban hành các Kết luận; thực hiện thanh tra các vấn đề phát sinh, điểm nóng, bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội. Xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Bẩy là, tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách nhất là về môi trường, khí tượng thủy văn và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; thực hiện hội nhập chính sách về môi trường. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ theo 08 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ đã được phê duyệt, các nhiệm vụ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm, các đề tài độc lập.
 
Tám là, tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, mô hình truyền thông về TN&MT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các cơ chế, chính sách pháp luật đang trong quá trình dự thảo hoặc mới được ban hành, tạo ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên,…
 
Theo đó, đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong các tháng cuối năm 2019, Bộ TN&MT sẽ tập trung nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Srêpok và sông Đồng Nai; đồng thời, theo dõi giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo việc vận hành các hồ chứa, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước dự trên công nghệ tự động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu. Nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát, cảnh bảo các nguy cơ mất an toàn nguồn nước. Điều phối, giám sát, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; hợp tác chặt chẽ với các nước trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới. 
 
Tại hội nghị, Lãnh đạo Bộ đã tập trung lắng nghe các ý kiến, giải quyết kiến nghị và tháo gỡ khó khăn từ các đơn vị trực thuộc trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển; công tác khoa học và công nghệ …
 
Phát biểu đề xuất các ý kiến tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ ở những lĩnh vực mà mình phụ trách. Các ý kiến tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm là: hoàn thiện các dự án luật để trình Chính phủ và Quốc hội; sớm ban hành thông tư liên quan tới quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp; nghiên cứu đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn ngân sách và vốn ODA.

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi