Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Họp báo thường kỳ Quý I năm 2018

Thứ năm - 12/04/2018 23:34
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên (giữa) chủ trì buổi Họp báo

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên (giữa) chủ trì buổi Họp báo

Chiều ngày 12/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bổi họp báo thường kỳ Quý I năm 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi Họp báo. Đồng chủ trì buổi họp báo có ông Đặng Ngọc Điệp - Chánh Văn phòng Bộ và ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền.Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các đơn vị đã thông tin đến các cơ quan báo chí một số nội dung như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ TN&MT; Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018; Nhận định và cảnh báo tình hình thiên tai năm 2018; Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV;…


Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên (giữa), Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Đặng Ngọc Điệp (bên trái) và Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Vũ Minh Sơn (bên phải) tại buổi Họp báo
 
Trong quý I năm 2018, Bộ TN&MT đã quán triệt chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận Đảng, Quốc hội; thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tinh thần hành động, sáng tạo, hiệu quả đã được phát huy trong xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, cải cách thủ tục hành chính, đến công tác thanh tra kiểm tra...; kỷ cương hành chính đã có chuyển biến rõ nét. 
 
Quý I đã triển khai nhiều hội nghị quan trọng về công tác thanh tra, lấy ý kiến về những định hướng lớn trong sửa đổi các Luật đất đai, môi trường; phổ biến tuyên truyền chính sách, pháp luật về TN&MT; Chỉ đạo quyết liệt công tác giải quyết kiến nghị của các địa phương, người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ; đặc biệt là đã kịp thời trong phản ứng chính sách; phân tích, dự báo, đề xuất kịp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
 
Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI 2017) cho thấy các lĩnh vực quản lý của Bộ đã có những cải thiện đáng kể cần tiếp tục phát huy, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai: tỷ lệ người dân phải đưa hối lộ khi làm GCNQSDĐ giảm từ 23% năm 2016 xuống còn 17% năm 2017; tỷ lệ người dân cho biết có điều kiện tiếp cận bộ phận 1 cửa cấp GCNQSDĐ tăng từ 79% năm 2016 lên 86% năm 2017; tỷ lệ người dân phản ánh bị thu hồi đất trái pháp luật giảm từ 9% năm 2016 xuống 7% năm 2017 v.v. Đó là những kết quả tích cực cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, đúng hướng của Bộ đã tạo được sự chuyển biến trong toàn ngành.


Quang cảnh buổi họp báo
 
Trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật:  Bộ đã chỉ đạo tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu vào cho phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa: Hoàn thiện lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, VCCI và doanh nghiệp về dự thảo Nghị định quy định về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ, trong đó đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh chiếm khoảng 60% (bãi bỏ 69 điều kiện, đơn giản hóa 30 điều kiện, bãi bỏ 10 thủ tục hành chính), dự kiến trình Chính phủ trong tháng 6. Bộ cũng rà soát danh mục các sản phẩm phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với 74 danh mục hàng hóa, dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với 38 hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa danh mục hàng hóa còn lại. Trong quý I, Bộ tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 82 TTHC, trong đó có 67 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4; triển khai 11 TTHC dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Bộ đang xây dựng Bộ Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tập trung đánh giá đề xuất các giải pháp để ngành chủ động cung cấp hạ tầng và tân dụng cơ hội của cuộc cách mạng 4.0.
 
 Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai công tác thanh tra năm 2018 của ngành trong đó tập trung vào vấn đề lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường,... Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vụ việc Thủ tướng giao; xử lý giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp phản ánh qua đường dây nóng và Công thông tin điện tử của Bộ. 
 
Về công tác quản lý tài nguyên: Bộ đã chỉ đạo chỉ đạo các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử dụng, để lãng phí đất đai; rà soát ranh giới, cắm mốc và đo đạc địa chính; cấp giấy chứng nhận đất của các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố để hoàn thiện căn cứ pháp lý đối với các mỏ đưa vào đấu giá. Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và hóa chất độc trên biển; rà soát các nội dung đã thực hiện trong Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lập Quy hoạch không gian biển; xây dựng Đề án Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa; triển khai lập Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc và vùng đồng bằng sông Cửu Long;...
 
Về nhiệm vụ trọng tâm Quý II, Bộ TN&MT sẽ tập trung ưu tiên các nguồn lực để hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ tại Kỳ họp thứ 5; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; hoàn thiện trình Chính phủ 04 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Luật sửa đổi các luật liên quan đến Luật quy hoạch; Triển khai công tác thanh tra năm 2018 của ngành trong đó tập trung vào vấn đề lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường; Tổ chức tham vấn về sửa đổi Luật đất đai theo từng chuyên đề; Triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra và đôn đốc các địa phương tập trung rà soát, xử lý công bố công khai các dự án nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng để lãng phí đất đai; Xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; quy hoạch tài nguyên nước chung cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Quan trắc, theo dõi, chia sẻ thông tin về các hoạt động khai thác, sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công;....
 
Tại buổi họp báo, Ông Trần Hồng Thái - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn đã đưa ra những nhận định xu thế thiên tai mùa mưa, bão, lũ năm 2018. Theo đó, dự báo có khoảng 12 - 13 cơn bão bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2018. Vào thời kỳ đầu mùa, bão và ATNĐ có xu hướng xuất hiện nhiều ở khu vực phía Bắc Biển Đông và xu hướng sẽ dịch dần về phía nam Biển Đông trong những tháng cuối năm 2018. Khả năng cao bão và ATNĐ ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ.
 
Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn trung bình và mức độ không gay gắt như trong năm 2017.
 
Mùa khô năm 2018, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, trên nhiều sông suối mực nước sẽ xuống thấp nhất chuỗi số liệu quan trắc, tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ khả năng cao xuất hiện ở khu vực này. Tình hình xâm nhập mặn ở Nam Bộ trong mùa khô ở mức thấp hơn TBNN và tương đương năm 2016 - 2017. 
 
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên và lãnh đạo các đơn vị đã trả lời một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm, liên quan đến: Công tác cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường, công tác thanh tra, quản lý đất đai, công tác dự báo khí tượng thủy văn đặc biệt là dự báo mưa;...
 
Phát biểu kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của các nhà báo đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, nóng trong thời gian tới, liên quan đến công tác xử lý ô nhiễm môi trường; rà soát, công bố công khai các dự án nhà đầu tư chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí đất đai; công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân...
 

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2018 << 3/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 60


thoi trang cong so Hôm nay : 17

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 226858

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 22963238

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi