Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Họp báo thường kỳ Quý IV

Thứ hai - 27/11/2017 16:05
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi họp báo

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi họp báo

Sáng nay 27/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ Quý IV năm 2017. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, thực hiện quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ TN&MT tổ chức Họp báo thường kỳ Quý IV năm 2017 để cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 11 tháng và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, tại buổi họp báo này Bộ TN&MT cũng  sẽ dành phần lớn thời gian để trao đổi, giải đáp một số nội dung cộng đồng xã hội và báo chí quan tâm.

Một số kết quả nổi bật

Theo Báo cáo của Bộ TN&MT, trong 11 tháng đầu năm 2017, Bộ tập trung triển khai đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch tập trung vào các lĩnh vực có tác động đến phát triển KT-XH, BVMT như đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo, môi trường. Đã cơ bản hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; phối hợp với các Bộ, ngành triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai thác đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản. Bộ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi họp báo

Tính đến ngày 24/11/2017, Bộ đã trình và ban hành 60 văn bản. Chuẩn bị tốt các tài liệu cho Bộ trưởng tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, đặc biệt chú trọng việc giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đo đạc và Bản đồ; trả lời chất vấn Bộ trưởng của các Đại biểu Quốc hội, tập trung vào lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản. Đã trình Văn phòng Chính phủ danh mục các đề án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018 của Bộ. 

Trong 11 tháng đầu năm, Bộ đã tiến hành 24 cuộc thanh tra, kiểm tra và 02 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của TTgCP về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Bộ đã điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017; hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 nhằm đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo giữa Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 3.235 lượt đơn, trong đó có 1.808 đơn đủ điều kiện xử lý (25 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ, còn lại thuộc trách nhiệm của địa phương). 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 41 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 27 vụ việc. Thẩm tra, xác minh 37 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, đã có quyết định giải quyết 19 vụ việc với nội dung thống nhất với giải quyết của địa phương và 03 vụ việc có văn bản đề nghị địa phương giải quyết lại theo quy định pháp luật.

Các công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp tác quốc tế, cải cách hành chính đều thu được nhiều kết quả tích cực. Nhất là về cải cách hành chính, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; công bố sẽ thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 58 dịch vụ công trực tuyến và ở mức độ 4 đối với 13 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; công bố Bộ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong 11 tháng đầu năm 2017, Bộ đã trình Chính phủ ban hành và tổ chức việc triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình theo ý kiến của các Bộ, ngành. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sông Sê San và sông Mã. Hướng dẫn xử lý đối với dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai; xây dựng Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thiện Đề án thành lập tổ chức lưu vực sông theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Xây dựng các giải pháp bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

Toàn cảnh buổi họp báo

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

Một là,  tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật đo đạc và bản đồ; hoàn thành đánh giá thi hành để đề xuất sửa đổi Luật đất đai năm 2013, Luật bảo vệ môi trường năm 2014; trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường. 

Hai là, rà soát, kiểm điểm việc thực hiện và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao từ đầu năm cho đến nay, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đặc biệt tập trung hoàn thành Chương trình công tác, Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 về TN&MT.

Ba là, tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ. Hướng dẫn địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT ở địa phương.

Bốn là, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT phục vụ công tác quản lý. Rà soát, điều chỉnh các chương trình điều tra cơ bản, định kỳ để điều chỉnh vốn đầu tư. Hoàn thành việc xác định danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình công tác năm 2018, các nhiệm vụ mở mới, đề tài nhiệm vụ KHCN năm 2018.

Năm là, tổ chức tổng kết năm 2017 của các đơn vị và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng tại buổi Họp báo, Bộ TN&MT đã giải đáp một số câu hỏi của các phóng viên báo chí liên quan tới việc vấn đề xả khí thải tại lò thiêu kết của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) và dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải ngành công nghiệp sản xuất thép; và một số câu hỏi liên quan việc ban hành quy định thêm tên thành viên trong sổ đỏ của hộ gia đình tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
 
 

Tác giả bài viết: Thái Học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2018 << 4/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 60


thoi trang cong so Hôm nay : 5214

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 229293

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 23241806

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi