Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2021

Thứ sáu - 23/04/2021 20:27
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 23/4, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2021. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội và các điểm cầu ở một số địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, nội dung giao ban lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh chúng ta tập trung xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Điều này dẫn đến việc thu ngân sách giảm dẫn đến vốn đầu tư cho cho các ngành giảm mạnh, điều đó đòi hỏi cần phải rà soát xác định thứ tự ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ là phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, “dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm”. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ trước tiên, cần tập trung rà soát, đánh giá thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật, xác định đâu là những quy định, nút thắt, điểm nghẽn từ thực tiễn để tạo cơ chế cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung thảo luận đề xuất một số nhiệm vụ có tính chất đột phá, định hướng ưu tiên trong 5 năm và 10 năm tới để đưa vào Chương trình hành động của Bộ; xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách đang là vướng mắc từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hình thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần triển khai trong năm 2021 để tái cơ cấu hoạt động đầu tập trung nguồn lực cho tổ chức thực hiện để có ngay các sản phẩm đóng góp cho phát triển đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh văn phòng Bộ TN&MT Đặng Ngọc Điệp cho biết, trong quý I năm 2021, Bộ đã tập trung Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thi hành Luật Đất đai năm 2013; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản. 

Tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ để ban hành 04 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Đối với các văn bản (20/23 văn bản) có thời hạn trình trong 09 tháng cuối năm 2021, các đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản đã chủ động thực hiện các quy trình thủ tục xây dựng VBQPPL và cơ bản đáp ứng tiến độ. 

Phê duyệt dự toán nhiệm vụ, kế hoạch đấu thầu và triển khai điều tra khảo sát, thu thập thông tin tài liệu lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và 6 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất các vấn đề người dân, dư luận quan tâm; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, trong đó, Bộ đã triển khai 2 Đoàn kiểm tra về đất đai tại 4 tỉnh, thành phố; 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Rà soát đánh giá đề xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, triển khai kế hoạch cải cách hành chính.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội nghị
 
Về công tác tài chính, tính đến 7/4/2021, thu ngân sách đạt 1.228/53.960 triệu đồng đạt 2% dự toán được giao; tiến độ giải ngân Kho bạc là 269.726/1.984.649 triệu đồng đạt 13,6 % dự toán được giao (đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 chỉ đạt 1,65%).

Hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy, nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới, trong đó đã rà soát hiệp định, điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam mới tham gia để đề xuất thể chế hóa trong chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; thúc đẩy các nội dung về tài nguyên và môi trường trong chương trình nghị sự của các khuôn khổ hợp tác đa phương khu vực và toàn cầu. Nghiệm thu, công nhận kết quả, chuyển giao nghiên cứu đối với 10 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ; phê duyệt các đề tài mở mới năm 2021.

Bộ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số của ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 và Danh mục mã định danh điện tử các đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống thông tin nội bộ.
 
Triển khai 11 thủ tục thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, tiếp tục kết nối, vận hành chính thức 3 thủ tục mới bổ sung năm 2020 liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (https://dichvucong.monre.gov.vn), triển khai 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,5%. Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến, chính thức cung cấp 38 thủ tục hành chính và phối hợp với các địa phương thử nghiệm cung cấp dịch vụ đăng ký biến động trong cấp GCN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong 3 tháng đầu năm, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (hoàn thành trước kế hoạch 04 tháng). Triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, Đề án tổng thể kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025. 

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh phát biểu tại Hội nghị
 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của một số đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp nước cho đô thị. Thực hiện giám sát, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày đối với 100% hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ. Thực hiện tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả 42 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đảm bảo đúng thời gian, quy trình theo quy định. Trong quý I năm 2021, Bộ đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 695 triệu đồng; các địa phương đã phê duyệt với số tiền phải thu là 21 tỷ đồng.

Tăng cường phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021

Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác năm, Chương trình hành động của ngành thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ, trong quý II năm 2021, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tập trung triển khai nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết và tổng kết thi hành Luật Đất đai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Xây dựng Chương trình hành động của ngành triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của đất nước để ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ban hành Kế hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch thành tra, kiểm tra đối với những vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh. Tập trung giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các vụ việc đông người trong thời gian diễn ra bầu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức. Hoàn thiện Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT giai đoạn 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch…

Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2021. Thẩm định, phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương còn lại năm 2021; hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022 của các Bộ ngành và địa phương.

Xây dựng Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2022 để trình Bộ thẩm định và phê duyệt theo đúng thời gian quy định. Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là các nhiệm vụ chính phủ, các nhiệm vụ quan trọng cấp bách được giao thực hiện năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Xây dựng đề án tổng thể Đề án tổng thể quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi và trung du.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo đảm được cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính phủ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước: Triển khai xây dựng Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia, bảo đảm hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo; đẩy mạnh triển khai hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến. Triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Đối với lĩnh vực môi trường: Triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Rà soát, đánh giá và trình ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp với các quy định trong giai đoạn mới 22. Hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường theo quy định của Luật BVMT 202023. Rà soát, xây dựng các quy trình kỹ thuật, định mức đơn giá phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải;…

Đối với lĩnh vực khí tượng thuỷ văn: Tập trung xây dựng chiến lược KTTV và triển khai quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050. Tiếp nhận và vận hành 01 Ra đa Xband phục vụ công tác dự báo. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm trong mùa mưa bão. Dự báo diễn biến dòng chảy, thủy văn, cảnh báo sớm chi tiết đối với các đợt mưa lũ lớn để chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, đê điều. Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi.

Đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu: Tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2020 đối với các nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, các Kế hoạch, Chương trình hành động đã được Chính phủ và Bộ ban hành;…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tặng hoa các lãnh đạo đơn vị vừa được bổ nhiệm 
 
Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế pháp luật, không chờ các vướng mắc mới bắt tay vào làm. Cần nhìn ra những xu thế mới, những vấn đề thuộc về thực tiễn cần thay đổi để báo cáo các cấp có thẩm quyền để thí điểm triển khai rút ra bài học thực tiễn với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hòa của doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng đề nghị, cần mạnh dạn đổi mới sáng tạo để có thể giảm được các cấp trung gian, lựa chọn được các cán bộ ưu tú, hoàn thành tốt các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức.

Về những lĩnh vực trọng tâm của ngành, Bộ trưởng nhấn mạnh tiêu chí “tiến độ và chất lượng” để từng lĩnh vực có thể phát huy hết nguồn lực của mình trên tinh thần trí tuệ, đoàn kết. 

 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2022 << 5/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 82


thoi trang cong so Hôm nay : 23343

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 1250010

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49443197

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi