Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Chi bộ Trung tâm Giám sát tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ tư - 29/04/2020 15:36
Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên BTV Đảng ủy Cục chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Giám sát

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên BTV Đảng ủy Cục chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Giám sát

Sáng ngày 29/4, tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Giám sát trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ - Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước. Tham dự Đại hội còn có toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm Giám sát.
 
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III (2017-2020) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ IV (2020 - 2022), đồng chí Đoàn Văn Long - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông cho biết, Chi bộ Trung tâm Giám sát là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước. Hiện nay, Chi bộ có 09 đảng viên trong đó có 07 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị (chiếm 36% trong tổng số cán bộ, công chức, lao động đang làm việc tại cơ quan). Trong đó, 07 đảng viên có trình độ là thạc sỹ chiếm 77,8%; 02 đảng viên nữ (chiếm 20%) và 06 đảng viên là Đoàn viên thanh niên (chiếm 67%).
 
Trong nhiệm kỳ III (2017-2020), được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Lãnh đạo Cục và sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của toàn thể đảng viên, Chi bộ Trung tâm Giám sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Trung tâm lãnh đạo đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: (i) Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo Nghị định và Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì xây dựng; (ii) Cử cán bộ tham gia thành viên tổ các tổ soạn thảo xây dựng các Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước; (iii) Xây dựng hoàn thành 03 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Sê San, Kôn - Hà Thanh và Đồng Nai và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để áp dụng vận hành trong thực tế; (iv) Thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 06 nhiệm vụ dự án/đề án về điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước, trong đó có 03 đề án (gồm 01 đề án Chính phủ) và 03 nhiệm vụ dự án chuyên môn cấp Bộ.


Quang cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám sát
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Trung tâm Giám sát thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Chi bộ đã tổ chức tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  các Nghị quyết của Đảng; kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình hành động, kế hoạch và kết quả công tác của Đảng uỷ Cục tới từng đảng viên.
 
Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi đảng viên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan.
 
Chi bộ thực hiện sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định; coi trọng cải tiến, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ để phù hợp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Cục và của đơn vị. Thực hiện việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ và các hoạt động khác của Chi bộ. Việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và thời gian; Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí  Đoàn văn Long cũng cho biết, Chi bộ đề ra mục tiêu 100 % cán bộ đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XIII, các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước; Phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20 - 25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Phấn đầu mỗi năm kết nạp 1-2 đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp 5-6 đảng viên mới.
 
Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục kế thừa những nền tảng và thành tựu đã có, đồng thời tập trung triển khai tiếp cận theo chức năng, nhiệm vụ mới được giao: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, năng lực công tác; nắm vững diễn biến tư tưởng đảng viên; phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, tinh thần đoàn kết, phối hợp trong công tác; Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, với nội dung thiết thực, chất lượng; Thực hiện công tác kiểm tra Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên nhằm bảo đảm không để phát sinh biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong tư tưởng, nhận thức và hành động, xây dựng Chi bộ, cơ quan thống nhất, đoàn kết.
 
Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện kết quả công tác nhiệm kỳ III (2017-2020) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ IV (2020-2022); đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, đưa ra nhiều ý kiến trao đổi thảo luận nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước đánh giá cao các kết quả công tác mà Chi bộ Trung tâm Giám sát đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn văn Đức cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công như tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; tham gia xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước; thực hiện  các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống ô nhiễm, nhiễm mặn, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện các quy định về quan trắc, giám sát trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;…


Đồng chí Nguyễn Văn Đức (bên trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước  tặng hoa chúc mừng Đồng chí Đoàn Văn Long  - Bí thư chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2020-2022


Đồng chí Nguyễn Văn Đức (bên trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước  tặng hoa chúc mừng Đồng chí Tăng Hữu Đông  - Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2020-2022


Đồng chí Nguyễn Văn Đức (bên trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên chi bộ Trung tâm Giám sát 
 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm, bầu đồng chí Đoàn Văn Long tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí tăng Hữu Đông giữ chức Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2020-2022./. 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2019 << 7/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 33


thoi trang cong so Hôm nay : 8617

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 118544

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28123639

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi