Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ ba - 30/08/2022 15:42
Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên BTV Đảng ủy Cục chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên BTV Đảng ủy Cục chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin

Thực hiện Kế hoạch số 231-KH/ĐU ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước, ngày 30/8, tại Hà Nội, chi bộ Trung tâm thông tin đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước, Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước. Tham dự Đại hội còn có toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm Thông tin.
 
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022 - 2025), đồng chí Đỗ Văn Lanh - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước cho biết, Chi bộ Trung tâm Thông tin là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước. Hiện nay, Chi bộ có 12 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ (chiếm 44,44% tổng số cán bộ, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm); có 10 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị, 100% đảng viên có trình độ từ Đại học trở lên, có 05 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 8 đảng viên nữ và 01 đảng viên đang trong độ tuổi đoàn.
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Trung tâm lãnh đạo đội ngũ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: Tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; thực hiện công tác thông tin tài nguyên nước, tiếp nhận, tổ chức quản lý và lưu trữ các hồ sơ, dự án về tài nguyên nước; công tác nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên nước; công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính; công tác tư vấn, dịch vụ tư vấn tài nguyên nước;…


Quang cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025
 
Về kết quả công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động.
 
Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính trị về các Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Cục và Đảng ủy Bộ tổ chức; kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình hành động, kế hoạch và kết quả công tác của Đảng uỷ Cục tới từng đảng viên. 
 
Chi bộ tích cực phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, sâu sắc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương, của Đảng ủy Bộ, của Cục về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động, tích cực phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào trong các hội nghị sinh hoạt của chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. 
 
Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Cục, Chi bộ đã tập trung triển khai quán triệt, truyền truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ; quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất, năng lực và phương pháp công tác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục học tập và nâng cao trình độ lý luận chính trị và gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã hoàn thành thủ tục kết nạp đảng cho 03 đồng chí; hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí; hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng nội bộ cho 02 đồng chí; tiếp nhận 01 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ; đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn phát triển đảng trong thời gian tới.
 
Việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và thời gian; Chi bộ đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
 
Đồng chí Đỗ Văn Lanh cũng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Lãnh đạo Cục và sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của toàn thể đảng viên, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Chi bộ và các tổ chức quần chúng trong Trung tâm luôn đoàn kết nhất trí, phối hợp hoạt động chặt chẽ, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật, tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.
 
Hoạt động của chi bộ đã có sự kết hợp chặt chẽ với các hoạt động của Trung tâm, từ đó tạo ra những bước chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, đúng hướng và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ V (2022-2025), đồng chí Đỗ Văn Lanh cũng cho biết, Chi bộ đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20 - 25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  Làm tốt công tác phát triển đảng; tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn bổ sung cho công tác phát triển đảng viên trong chi bộ;….
 
Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ; Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, năng lực công tác; Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, với nội dung thiết thực, chất lượng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và chế độ phê bình, tự phê bình của đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên nhằm bảo đảm không để phát sinh biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong tư tưởng, nhận thức và hành động, xây dựng Chi bộ, cơ quan thống nhất, đoàn kết.
 
Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện báo cáo  tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022-2025); đồng thời, đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, góp ý nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở Chi bộ cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ, dự án chuyên môn được giao.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục ghi nhận và biểu dương các kết quả công tác mà Chi bộ Trung tâm Thông tin đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Nguyễn văn Đức cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công như tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; xây dựng các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước;….


Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên BTV Đảng ủy Cục tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Lanh - Bí thư chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025


Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên BTV Đảng ủy Cục chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin
 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm, bầu đồng chí Đỗ Văn Lanh tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Trần Thị Thanh Tâm giữ chức Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ V (2022-2025)./. 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi