Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Năm 2015, cần tiếp tục đẩy mạnh hướng về địa phương cơ sở

Thứ năm - 08/01/2015 16:50
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đây là ý kiến chỉ đạo của Tiến sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Cục Quản lý tài nguyên nước diễn ra vào sáng nay 8/1 tại Hà Nội.


Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các Trung tâm thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, cùng toàn thể các cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và các Phó Cục trưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần cho biết, năm 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị chức năng trong Bộ, công tác quản lý tài nguyên nước đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trong Chương trình công tác và Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao thực hiện 02 nghị định, 3 thông tư, 11 quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. Các nhiệm vụ đều được thực hiện đúng tiến độ, một số nhiệm vụ vượt tiến độ từ 1 đến 3 tháng, cụ thể như sau: Nghị định Quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và Nghị định Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đến nay, cả hai Nghị định đều đã được Bộ trình Chính phủ  ban hành theo quy định. Bên cạnh đó, Cục cũng đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 03 Thông tư bao gồm: Thông tư Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT); Thông tư Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất (Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT); Thông tư Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước (Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT).


Quang cảnh Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ ban hành đã ban hành 11 Quyết định về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Sê San, Srepok, Hương, Ba - Hinh, Trà Khúc, Mã, Cả, Đồng Nai, Kôn, Hồng. Trong đó: có 06 quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành mới (gồm quy trình vận hành liên hồ chứa mùa lũ trên lưu vực sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và lưu vực sông Đồng Nai) và 05 quy trình vận hành liên hồ chứa được điều chỉnh, bổ sung các quy định vận hành trong mùa lũ (gồm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Sê San, Srêpôk và sông Hồng). Riêng đối với các lưu vực sông Ba, sông Sê San và sông Srêpôk, quy trình vận hành liên hồ chứa bao gồm cả mùa lũ và mùa cạn. Cục đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tiến hành xây dựng các Quy trình vận hành liên hồ chứa đúng tiến độ đề ra.

Ngoài ra, Cục còn xây dựng các văn bản thuộc chương trình chuẩn bị và các văn bản được giao khác như Thông tư Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; Thông tư quy định về việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước; Thông tư Quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước;…


Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần trình bày báo cáo tại Hội nghị

Cục cũng đã triển khai và hoàn thiện Hồ sơ về việc gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy, Chủ tịch nước quyết định gia nhập tại Quyết định số 818/2014/QĐ-CTN ngày 15/4/2014; Hoàn thiện Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020.

Mặt khác, Cục cũng đang tiến hành xây dựng đề án thành lập một số tổ chức lưu vực sông; xây dựng đề án thành lập cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên nước theo chỉ đạo của Chính phủ; lập hồ sơ thành lập và đưa vào hoạt động 3 Chi cục Quản lý tài nguyên nước.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2014, Cục đã tiến hành thanh tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất tại các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định. Kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ hàng năm và việc thực hiện vận hành điều tiết nước trong mùa cạn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đối với các hồ trong quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

Trong năm 2014, Cục đã tiếp nhận 81 hồ sơ đề nghị cấp phép về tài nguyên nước, thành lập 100 hội đồng thẩm định (bao gồm cả những hồ sơ tiếp nhận trong năm 2013). Cục đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực địa tại các địa phương để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép về tài nguyên nước và đã hoàn thiện 100 hồ sơ trình Bộ. Số giấy phép về tài nguyên nước đã cấp là 93, bao gồm 25 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 36 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 8 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 19 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 5 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép về tài nguyên nước đều tuân thủ theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng thẩm định.   
 
Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên nước cũng được Cục Quản lý tài nguyên nước quan tâm chú trọng thực hiện. Trong năm 2014, Cục đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức thành công Lễ mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới 22/3/2014 và chuỗi các sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Nước thế giới. Các hoạt động đã thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn xã hội, có ý nghĩa và sức lan tỏa cao, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen và cách ứng xử với tài nguyên nước ở hiện tại và tương lai.

Cục đã nâng cấp và duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử của Cục, thường xuyên cập nhật thông tin, chính sách, văn bản pháp luật về tài nguyên nước. Đến nay, trang thông tin điện tử của Cục đã có hơn 9 triệu lượt người truy cập.

Cục đã định kỳ biên tập và xuất bản Bản tin tài nguyên nước hàng quý với các nội dung tin, bài, ảnh liên quan đến công tác quản lý tài nguyên nước, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về tài nguyên nước.

Trong Quý III/2014, Cục đã tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của các tổ chức, cá nhân, từ đó hiểu đúng và hành động đúng khi thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước.

Về công tác khoa học công nghệ, năm 2014 Cục Quản lý tài nguyên nước được giao thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước, 11 đề tài thuộc các chương trình KHCN cấp Bộ, trong đó 05 đề tài chuyển tiếp từ 2013 và 06 đề tài mở mới năm 2014. Đến nay, các đề tài, nhiệm vụ khoa học đều được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục đã tích cực triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong công tác quản lý, điều hành của Cục. Đã xác định các nội dung công việc cần đưa vào quản lý theo tiêu chuẩn ISO, hoàn thiện việc xây dựng tiêu chuẩn và đã ban hành đưa vào áp dụng trong công tác quản lý, điều hành của Cục.


Lãnh đạo Cục QLTNN đồng chủ trì Hội nghị

Năm 2014, Cục tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hà Lan trong khuôn khổ của Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Văn phòng thường trực Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước do Cục làm đầu mối thực hiện tốt chức năng giúp Chủ tịch Phân ban; Đã tổ chức thành công hội nghị phối hợp phát triển tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Tổ chức thành công phiên họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; Đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về “Quy hoạch tài nguyên nước cho lưu vực sông Hồng - Thái Bình giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2050”.

Các mặt công tác khác của Cục như Kế hoạch - Tài chính, thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn; Công tác tổ chức, cán bộ; Hướng dẫn công tác quản lý tài nguyên nước ở các địa phương; hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; ... cũng được Cục Quản lý tài nguyên nước triển khai, thực hiện có hiệu quả trong năm 2014. Kết quả đánh giá cán bộ, công chức năm 2014, có 100% công chức, viên chức của Cục đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên và có nhiều tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước lê Hữu Thuần cũng nêu ra một số khó khăn, hạn chế cần được giải quyết trong năm 2015 và các năm tiếp theo như thông tin, dữ liệu, số liệu điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước chưa đầy đủ, còn phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý tài nguyên nước; Các quy trình, quy phạm, định mức, đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước còn chưa đầy đủ, đồng bộ gây nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực; Lực lượng thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước từ Bộ xuống địa phương còn mỏng, kinh phí cấp cho công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước còn hạn chế, vì vậy việc phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước chưa kịp thời;...

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Lê Hữu Thuần cũng cho biết, trong năm 2015, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, trình ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để triển khai các quy điịnh của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; Hoàn chỉnh, trình Bộ, trình Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn hàng năm trên các lưu vực sông; Tập trung xây dựng trình Bộ, trình Chính phủ Đề án thành lập cơ quan quản lý chuyên ngành tài nguyên nước; hoàn thiện và đi vào hoạt động 03 Chi Cục Quản lý tài nguyên nước vùng; Đề án nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài; Tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Đẩy mạnh công tác cấp phép tài nguyên nước; kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề và chuyên sâu trên địa bàn từng tỉnh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; Tăng cường hợp tác quốc tế về tài nguyên nước; Đôn đốc, hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước đã được phân cấp cụ thể cho địa phương; ...

Phát biểu tại Hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Cục Quản lý tài nguyên nước. Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm 2015, một số đại biểu cũng đề nghị Cục cần tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, đưa vào triển khai thực tế tại các địa phương; tập trung thực hiện các đề án lớn do Chính phủ giao như kế hoạch hành động quốc gia về tài nguyên nước, kiểm kê và thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra và có kế hoạch đào tạo cán bộ, đặc biệt là các cán bộ trẻ;...


Các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế cũng cho rằng, trong năm 2015 Cục cần tập trung hơn nữa về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước. Đặc biệt, trước yêu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, xung đột giữa các chủ thể khai thác ngày càng phát triển đòi hỏi công tác quản lý tài nguyên nước cần có những công  cụ pháp lý chặt chẽ để giải quyết tốt các vấn đề về tài nguyên nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đánh giá cao các mặt công tác đạt được năm 2014 của Cục Quản lý tài nguyên nước. Trong năm 2014, Cục đã triển khai mạnh mẽ việc phổ biến Luật tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước. Sự phối hợp giữa Cục và các đơn vị trong Bộ được tăng cường, đặc biệt trong 10 sự kiện nổi bật của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014 thì có 2 sự kiện của lĩnh vực tài nguyên nước được bầu chọn. Đây là sự nỗ lực, cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo và các cán bộ đang coogn tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng chỉ đạo, trong năm 2015 Cục cần lựa chọn các công việc trọng tâm trọng điểm để triển khai mang tính đột phá, tạo chuyển biến mang tính ấn tượng trong năm 2015. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, đặc biệt cần xây dựng chiến lược tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phù hợp; triển khai thành lập các ủy ban lưu vực sông; Cục cần phối hợp với thanh tra Bộ xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra dài hạn. Thứ trưởng cũng đề nghị, Lãnh đạo Cục cần có kế hoạch đào tạo cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập, nâng cao trình độ, có cơ chế thu hút cán bộ giỏi. Các lĩnh vực cần chú trọng như đẩy mạnh công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch lưu vực sông; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước.‘Trong năm 2015 và các năm tiếp theo, Cục cần tiếp tục đẩy mạnh hướng về địa phương cơ sở để đưa pháp luật về tài nguyên nước được triển khai trên thực tế, hướng dẫn các nhiệm vụ chuyên môn về tài nguyên nước” – Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chỉ đạo.

Tại Hội nghị, để ghi nhận những thành tích của Cục và các cán bộ đang công tác tại Cục, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho ông Lê Hữu Thuần - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và  bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Quản lý khai thác nước dưới đất và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho  Ông Thái Văn Tiến – Trưởng phòng Pháp chế và bà Bà Đặng Thị Lan Hương – nguyên Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Điều tra cơ bản tài nguyên nước.


Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai trao tặng Huân chương cho Phó Cục trưởng Lê Hữu Thuần và  bà Trần Thị Huệ

 
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho  Ông Thái Văn Tiến và bà Bà Đặng Thị Lan Hương

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2021 << 5/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 71


thoi trang cong so Hôm nay : 15490

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 425601

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 37612453

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi