Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Thứ năm - 19/02/2015 22:40
Trong tháng 2/2015, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã ký ban hành Quyết định số 30/QĐ-TNN về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Cục Quản lý tài nguyên nước.

Theo đó, các mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Cục nhawmf tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13; các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ giao cho Cục chủ trì thực hiện, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng cho tổ chức và cá nhân; Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Cục; Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới cơ chế tài chính trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý và yêu cầu xã hội; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, triển khai dịch vụ công trực tuyến;....

Nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 bao gồm các nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; và Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Cục cũng nêu rõ, Lãnh đạo Cục, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC của Cục, của đơn vị; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức và công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đưa nội dung cải cách hành chính vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; quy định kết quả thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cũng như để đánh giá lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch; Khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC năm 2015;...

Văn phòng Cục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 của Cục; chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Cục; phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính;....

Phòng Pháp chế thuộc cục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục xây dựng kế hoạch xây dựng văn bản QPPL, kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2015; tổ chức thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính của Cục theo Kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ đánh giá tác động, đăng tải thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Đồng thời, tổ chức thực hiện nội dung tiếp nhận, xử lý những vướng mắc kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính.

Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục có trách nhiệm căn cứ vào nội dung Kế hoạch, khẩn trương chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của đơn vị; nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (hàng quý, sáu tháng, năm); bố trí đủ và ổn định cán bộ, công chức, viên chức thực hiện và theo dõi công tác cải cách hành chính của đơn vị; bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp và đồng thời kiến nghị đề xuất bổ sung các thủ tục hành chính mới phát sinh.

 

Tác giả bài viết: dwrm

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi