Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

Thứ năm - 04/06/2015 11:32
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể xuất sắc

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể xuất sắc

Chiều ngày 03/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước.

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn, làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần cho rằng, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, công tác thi đua, khen thưởng đã có bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đặc biệt, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã gắn liền với đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức.


Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần phát biểu khai mạc tại Hội nghị

“Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 của Cục QLTNN có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời Hội nghị cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân là những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cá nhân, tập thể trong Cục, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng và của ngành tài nguyên và môi trường nói chung” – Phó Cục trưởng Lê Hữu Thuần nhấn mạnh.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, Cục Quản lý tài nguyên nước được thành lập vào tháng 6 năm 2003 với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Cục là 23 người. Sau hơn 10 năm kể từ khi thành lập, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Cục đã tăng lên hơn 6 lần với tổng số cán bộ công chức viên chức và lao động hợp đồng tính đến thời điểm hiện tại là 143 người. Cơ cấu tổ chức của Cục có 09 phòng ban chuyên môn, 03 Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục và 03 Chi cục Quản lý tài nguyên nước.


Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Cục đã tích cực triển khai thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; cũng như các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Bộ nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời kỳ mới.

Với sự tập trung nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Cục, trong những năm qua, Cục đã tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành 01 Luật tài nguyên nước năm 2012; 01 Quyết định gia nhập Công ước của Liên hiệp quốc về Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho mục đích phi giao thông thủy; 03 Nghị định; 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa; 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 19 Thông tư của Bộ trưởng.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục được thực hiện đúng tiến độ, một số nhiệm vụ vượt tiến độ từ 01 đến 03 tháng. Việc ban hành các Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật cũng như các Quy trình vận hành liên hồ chứa đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước.


Bà Đỗ Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Pháp chế trình bày tham luận về công tác pháp chế

Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước được Cục tập trung chú trọng. Hàng năm, Cục đều tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình triển khai, thi hành pháp luật về tài nguyên nước và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở thăm dò, khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Bên cạnh đó, Cục cũng phối hợp với Thanh tra Bộ và các Bộ, ngành địa phương khác trong việc thực hiện thanh tra kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa và thủy điện.

Song song với đó, các mặt công tác khác như: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, công tác kế hoạch - tài chính; thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn, thực hiện cải cách hành chính,...cũng luôn được quan tâm chú trọng, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục.


Ông Nguyễn Quang Hữu - Trưởng phòng Kế hoạch trình bày tham luận về công tác Kế hoạch của Cục

Công đoàn Cục đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong tạo dựng mối đoàn kết trong cơ quan, chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ. Đoàn thanh niên CSHCM của Cục tích cực tham gia các phong trào văn nghệ thể thao do Bộ tổ chức, phát động. Đoàn thanh niên đã thành lập đội bóng đá, thường xuyên tập luyện và thi đấu với các đội bạn để nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó với các đơn vị khác trong công tác; tham gia hoạt động từ thiện Áo ấm mùa đông và Chung tay bảo vệ tài nguyên nước tại Hòa Bình.

Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục thực hiện nghiêm túc, thông qua công việc hàng ngày như: sử dụng điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm...sắp xếp, làm việc có kế hoạch, sử dụng thời gian một cách hợp lý khoa học.


Quang cảnh Hội nghị

Trong 05 năm qua, Cục đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng, cụ thể: 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể; 03 Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân; 02 Cờ thi đua của Chính phủ; 05 Cờ thi đua của Bộ trưởng; 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường”; 20 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 49 Bằng khen của Bộ trưởng cho cá nhân và tập thể.

Bên cạnh các thành tích đạt được phong trào thi đua của Cục vẫn còn một số hạn chế như các nội dung và hình thức còn chậm đổi mới; Phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều, chưa lấy công tác thi đua làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ phát triển của Cục;…

Về phương hướng tổ chức phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tập trung vào các nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ công chức, người lao động về vai trò của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng của Cục, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, đề ra mục tiêu, tiêu chí thi đua thiết thực, làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời; Tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất nhằm động viên, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;...

Và giải pháp được đặt ra để thực hiện các phương hướng trên bao gồm: Tiếp tục tổ chức quán triệt, phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết, tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – khen thưởng, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng.


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trương Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể xuất sắc

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền đã công bố Quyết định khen thưởng và tặng Cờ thi đua cho các  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành tài nguyên và môi trường. Cụ thể, tặng cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước vì đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014; trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên môi trường năm 2014 cho ông Lê Hữu Thuần - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, ông Đoàn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước và ông Đỗ Văn Lanh - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước.


Ông Trương Văn Đạt tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2014 cho các cá nhân xuất sắc

Bế mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần- đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục. 
 

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 468

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 464


thoi trang cong so Hôm nay : 26383

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 119463

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62682589

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi