Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Thứ năm - 28/12/2017 22:25
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Cục Quản lý tài nguyên nước.
 
Nhiều bước tiến trong công tác xây dựng văn bản pháp luật tài nguyên nước năm 2017
 
Báo cáo Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong năm 2017, Cục đã quán triệt, tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ về các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước. Căn cứ  Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 và Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2017, đã có 02 Nghị định Chính phủ được ban hành:  Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 08 Thông tư, trong đó có 05 Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước và 03 Thông tư: Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thông tư 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa đập dâng và Thông tư 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Các văn bản khác, Cục đang trình Bộ thẩm định, ban hành theo quy định.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
 
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, trong năm 2017, Cục Quản lý tài nguyên nước đã trình Bộ ban hành Báo cáo về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và thẩm định báo cáo đánh giá bổ sung, định lượng các tác động của Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Bên cạnh đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh trên báo  chí, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tích cực, khẩn trương rà soát và trình Bộ ban hành văn bản đề nghị dừng thi công, xây dựng Dự án công viên trái cây tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tiến hành rà soát lại công tác đánh giá tác động môi trường nhất là đánh giá tác động của Dự án tới thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi sông của Dự án. 
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục đã trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số về việc Thanh tra việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, sông Sê San và sông Srêpốk. Ngoài ra, Cục đã thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong việc quản lý, vận hành và tuân thủ các quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với các công trình hồ chứa Krông Búk Hạ, Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp.
 
Trong công tác cấp phép, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 170 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 10 giấy phép khai thác nước dưới đất; 13 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 09 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 70 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; 68 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị

Việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước được thực hiện thường xuyên với các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử. 
 
Triển khai Nghị định số  82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Cục đã triển khai thực hiện việc thẩm định, tính tiền cấp quyền, trình Bộ phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 28 đơn vị. Dự kiến trong năm 2017 sẽ thu về cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. 
 
Đối với công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: Cục đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước. Ngày 26/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1536/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cục đã được kiện toàn so với Quyết định 1686/QĐ-BTNMT. Đặc biệt, ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, Cục thực hiện nghiêm túc việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc tiếp nhận và trả kết quả 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 
 
Đối với công tác tài chính kế toán, Cục đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch dự toán thu chi ngân sách năm 2017 Bộ giao. Tổng thu phí thẩm định cấp phép tài nguyên nước năm 2017 đạt 2,3 tỷ đồng, vượt gần 300% so với kế hoạch giao đầu năm và vượt 135% so với kế hoạch giao điều chỉnh. Công tác thu, chi tài chính được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc mua sắm tài sản công được thực hiện chặt chẽ theo quy trình. 
 
Năm 2017, Cục được Bộ giao thực hiện 25 đề tài, trong đó: 17 đề tài khoa học cấp Bộ chuyển tiếp. Các đề tài được thực hiện hoàn thành theo tiến độ đề ra, đạt yêu cầu chất lượng. Kết quả thực hiện các đề tài đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý của Cục, nhất là trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường, hiện Cục đang triển khai thực hiện 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài do Ngân hàng thế giới và Chính phủ Ý tài trợ. Bên cạnh đó, Cục Quản lý tài nguyên nước đã cử đại diện làm Trưởng nhóm công tác về nước của ASEAN tại Việt Nam; tham gia vào các hoạt động tham vấn, hợp tác sông Mê Công. 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Quản lý tài nguyên nước ở địa phương được tăng cường và đạt nhiều kết quả
 
Đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, có 53/63 Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, thành phố.
 
Các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Thống kê sơ bộ, năm 2017 các địa phương đã cấp được 2.815 giấy phép tài nguyên nước các loại. Công tác cấp phép tại địa phương đã có bước tiến mạnh mẽ.
 
Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước: Hầu hết các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh trong cả nước (85% các tỉnh) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước,.... Ngoài ra, các Sở tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày nước Thế giới, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên nước.
 
Các địa phương tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Theo số liệu thống kê, có tổng số 278 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 2.635 cơ sở. Tổng số tiền phạt thu về cho ngân sách nhà nước gần 17 tỷ đồng. 
 
Tính đến ngày 15/12/2017, đã có 13 tỉnh thực hiện phê duyệt tiền cấp quyền tính tiền khai thác tài nguyên nước (Thái Bình, Ninh Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kum Tum, Đồng Tháp, Kiên Giang). Các địa phương còn lại đang thực hiện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân để tiến hành kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, một số địa phương đã tổng hợp tổ chức cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để trình UBND tỉnh phê duyệt. 
 
Trong năm 2017, có 14 địa phương đã thực hiện phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn từ 2020 đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh, thành phố; 21 tỉnh, thành phố đã thực hiện xây dựng danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước, trong đó 15 tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý về tài nguyên nước vẫn còn có nhiều khó khăn, tồn tại như sau: Công tác lập quy hoạch tài nguyên nước còn chậm do đây là một công việc mới, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và nguồn kinh phí bố trí cho công tác này còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc điều hoà, phân bổ nguồn nước giữa các ngành, địa phương đòi hỏi phải có sự tính toán cụ thể và sự đồng thuận cao, trong khi chưa thành lập được tổ chức lưu vực sông; các công trình khai thác, sử dụng nước lớn cho các mục đích khác nhau hầu hết đã được xây dựng hoặc đã được phê duyệt quy hoạch, đang triển khai, do vậy việc điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ, phân bổ, điều tiết lại khai thác sử dụng nước của các công trình này là hết sức khó khăn và phức tạp.
 
Hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, thiếu nước, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước còn hạn chế, chưa đảm bảo chủ động trong việc kiểm soát nguồn nước ở nhiều khu vực; chưa đủ số lượng trạm quan trắc phục vụ vận hành liên hồ chứa. Chế độ báo cáo, cung cấp dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước, về khai khác, sử dụng nước của các ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân chưa được coi trọng;…
 
Trong công tác bảo vệ tài nguyên nước, chưa xác định được mục đích sử dụng nước, mục tiêu chất lượng nước; và chưa kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước trên các lưu vực sông quan trọng, các khu vực đô thị, vùng phát triển kinh tế trọng điểm;… 
 
Một số nhiệm vụ trong tâm công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018
 
Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cũng nhấn mạnh, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước, trong năm 2018, Cục sẽ tập trung một số nhiệm vụ ưu tiên như sau:
 
Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
 
Hai là, tập trung xây dựng và hoàn thành Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước; quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước.
 
Ba là, tập trung xây dựng để trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm kê tài nguyên nước quốc gia.
 
Bốn là, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các tổ chức khai thác sử dụng nước lớn về việc tuân thủ giấy phép khai thác sử dụng và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, kết nối trực tuyến về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
 
Năm là, tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình vận hành các hồ chứa, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa.
 
Sáu là, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: Ưu đãi đối với việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả; lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; thu tiền cấp quyền khai thác TNN. 
 
Bẩy là, đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn NDĐ ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo. 
 
Tám là, tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa. 
 
Chín là, tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý TNN để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, trọng tâm là nguồn lực để triển khai thực hiện, bao gồm cả kinh phí, tổ chức bộ máy và năng lực thực thi.
 
Xử lý nghiêm và không hợp thức các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ đã chia sẻ, thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong thời gian tới, trong đó tập trung vào việc đảm bảo chất lượng và tiến độ tổ chức thực hiện các đề án, dự án và nhiệm vụ chuyên môn, công tác tài chính, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị chức năng trong Bộ;...
 
Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các đơn vị và mong rằng tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành và hỗ trợ của các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ trong thời gian tới để Cục Quản lý tài nguyên nước hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước nói riêng và cho ngành tài nguyên và môi trường nói chung.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước năm 2017. Thứ trưởng cũng cho rằng, báo cáo tổng kết công tác quản lý tài nguyên nước năm 2017 đã trình bày khoa học và đầy đủ kết quả công tác tài nguyên nước của năm, trong đó có nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước. Đặc biệt là công tác triển khai Nghị định số  82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã đã tổng hợp và phản ánh khá đầy đủ về công tác quản lý tài nguyên nước tại các địa phương. 
 
Trên cơ sở kết quả công tác năm 2017, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước trong năm 2018 cần tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hành lang lưu vực sông, đặc biệt là các vấn đề đang làm “nóng” dư luận trong thời gian qua như Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, Dự án công viên trái cây tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thứ trưởng cũng chỉ đạo cần làm đúng quy định và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, đặc biệt là không hợp thức hóa các sai trái của các địa phương. 

Về chương trình công tác năm 2018, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng tán thành cao 9 nhiệm vụ giải pháp đã được đề cập trong báo cáo tổng kết của Cục Quản lý tài nguyên nước. Để triển khai các nhiệm vụ công tác, bên cạnh các nhiệm vụ giải pháp đã nêu, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: (i) Tăng cường công tác phối hợp giữa lĩnh vực tài nguyên nước với các lĩnh vực khác trong Bộ TN&MT; (ii) tiếp tục tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tài nguyên nước chung cho cả nước; (iii) rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa; (iv) làm tốt công tác thanh tra kiểm tra về tài nguyên nước và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật trong công tác cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước. Đặc biệt, Cục cần chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cụ thể đã được Bộ TN&MT giao trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh Hội nghị

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2017 << 10/2018 >> 2019
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 56


thoi trang cong so Hôm nay : 9513

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 198058

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 21699114

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi