Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ tư - 09/01/2019 22:23
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và các Phó Cục trưởng chủ trì Hội nghị

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và các Phó Cục trưởng chủ trì Hội nghị

Chiều ngày 9/01 tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và các Phó Cục trưởng: Châu Trần Vĩnh, Nguyễn Minh Khuyến, Nguyễn Thị Thu Linh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các đơn vị như Tổng Cục khí tượng thủy văn, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học tài nguyên nước, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và các Phó Cục trưởng chủ trì Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết, năm 2018, Cục Quản lý tài nguyên nước là một trong những đơn vị luôn bảo đảm tiến độ trình các văn bản, nhiệm vụ theo quy định. Cục không bị nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. Cục đã triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đã trình ban hành 01 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Ba, Kôn - Hà Thanh, Trà Khúc; 02 Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước và điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất đã được Bộ trưởng ban hành. Bên cạnh đó, Cục còn rất tích cực triển khai các công tác chuyên môn khác như thanh tra, kiểm tra; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước... 
 
Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Cục Quản lý tài nguyên nước, Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao 12 nnhiệm vụ công tác, trong đó xây dựng 01 Nghị định, 02 Thông tư và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước như sau: Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước và Thông tư 34/2018/TT-BTNMT quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Cùng với đó, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Ba, Kôn - Hà Thanh, Trà Khúc đã được Cục trình Bộ trình Chính phủ đúng thời hạn và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại các Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 25/7/2018; Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 và Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 
 
Ngoài ra, các nhiệm vụ khác đã được Cục tích cực triển khai như phối hợp với Vụ Pháp chế để hoàn thành việc triển khai xây dựng các nội dung của lĩnh vực tài nguyên nước trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Phối hợp với Tổng cục Địa chất khoáng sản xây dựng Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông bảo vệ lòng bờ bãi sông; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện rà soát, thu thập quy hoạch tài nguyên nước của các bộ ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035;….
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức đoàn thanh tra tình hình thực hiện giấy phép tài nguyên nước tại tỉnh Lai Châu và thực hiện các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, Sông Vu Gia - Thu Bồn. Bên cạnh đó, Cục còn thực hiện kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật tài nguyên nước về giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tại tỉnh Cao Bằng và Hà Giang; Kiểm tra đột xuất việc vận hành các công trình khai thác Nhà máy nước Cầu Đỏ, Trạm bơm An Trạch của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng, vận hành đập dâng An Trạch và một số công trình liên quan trên lưu vực để có thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến đảm bảo nguồn cấp nước cho người dân ở thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Cục đã thực hiện kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác quản lý, vận hành các các hồ chứa, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở 11 lưu vực sông lớn, có Quy trình vận hnàh liên hồ chứa trên cả nước có ứng dụng công nghệ thông tin.
 
Trong công tác cấp phép tài nguyên nước, tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2018, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 200 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 47 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 29 giấy phép khai thác nước dưới đất; 04 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 07 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 113 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.
 
Trong công tác cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tính đến ngày 28/12/2018, Cục đã thẩm định, trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất: đã phê duyệt 330 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phải thu hơn 7.144 tỷ, trong đó số tiền phải thu năm 2018 là 877 tỷ đồng. Các địa phương đã phê duyệt cho gần 750 đơn vị, số tiền phải thu hơn 106 tỷ đồng, năm 2018, thực hiện thu gần 20 tỷ đồng.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước; công tác khoa học công nghệ; công tác hợp tác quốc tế; công tác kế hoạch – tài chính, thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn về tài nguyên nước... cũng được Cục chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh Hội nghị
 
Tại các địa phương, trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 73 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, chủ yếu phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh; Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; công tác quy hoạch tài nguyên nước; cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ nước dưới đất; phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh,...
 
Cùng với đó, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Thống kê sơ bộ, năm 2018 các địa phương đã cấp được 2.921 giấy phép tài nguyên nước các loại (trong đó: cấp mới 80%; gia hạn, điều chỉnh 20%), trong đó cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 1.194 giấy phép (chiếm 40,8%), khai thác sử dụng nước mặt 180 giấy phép (chiếm 6,1%), thăm dò nước dưới đất 196 giấy phép (chiếm  6,7%), khai thác sử dụng nước dưới đất 756 giấy phép (chiếm 25,8%), hành nghề khoan nước dưới đất 26 giấy phép (chiếm 0,89%). 
 
Hầu hết các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh trong cả nước (85% các tỉnh) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước.... Ngoài ra, các Sở tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nước thế giới, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và bảo vệ tài nguyên nước nói riêng cho nhân dân qua các chuyên mục trên đài phát thanh, truyền hình, các phóng sự, bản tin thời sự…
 
Theo số liệu thống kê, trong năm 2018, tại các tỉnh và thành phố đã tiến hành 273 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1.829 cơ sở có hoạt động khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước. Tổng số tiền phạt thu về cho ngân sách nhà nước gần 6.618 triệu đồng. Một số địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Yên Bái, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng. 
 
Về kết quả thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: các địa phương đã phê duyệt cho gần 750 đơn vị, số tiền phải thu hơn 106 tỷ đồng, năm 2018, thực hiện thu gần 20 tỷ đồng. năm 2018 cả nước có 21 tỉnh, thành phố đã thực hiện xây dựng danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước, trong đó 15 tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước. 03 tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt (Bình Thuận, Yên Bái và Đăk Lăk); 02 tỉnh đang xây dựng Đề cương (Cần Thơ, Sóc Trăng).
 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cũng chia sẻ, bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên công tác quản lý tài nguyên nước ở cả cấp trung ương vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như  cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước còn chưa đầy đủ, thống nhất. Ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên nước của người dân còn chưa cao, vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường; việc sử dụng tài nguyên nước còn lãng phí, chưa hiệu quả, tình trạng hoạt động hành nghề khoan nước dưới dất trái phép còn diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Do kinh phí hạn chế nên công tác xây dựng mạng lưới các điểm, trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước; điều tra, thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước khó thực hiện;...

Toàn cảnh Hội nghị
 
Để triển khai kế hoạch công tác năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã đề ra những phương hướng cụ thể, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Một là, rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk; triển khai Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 
Hai là, triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; xây dựng Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
 
Ba là, hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính sách hạn chế khai thác nước ngầm theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ nguồn nước ngầm và bảo đảm công khai, minh bạch.
 
Bốn là, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: Ưu đãi đối với việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; thu tiền cấp quyền khai thác TNN; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu. 
 
Năm là, đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn NDĐ ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo; nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến. 
 
Sáu là, tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa; các hoạt động khai thác nước ngầm quy mô lớn, nhật là ở các khu vực đang có hiện tượng sụt lún như TP Hồ Chí Minh, ĐBSCL. 
 
Bẩy là, tăng cường nguồn lực cho công tác quản lý TNN để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, trọng tâm là nguồn lực để triển khai thực hiện, bao gồm cả kinh phí, tổ chức bộ máy và năng lực thực thi.
 
Tám là, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhất là tưới và thực hiện chính sách thu tiền khai thác nước ngầm để tưới cây theo quy định của Luật để chống lãng phí nguồn nước.
 
Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, đa số các đại biểu đều nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 của  Cục Quản lý tài nguyên nước. Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, một số đại biểu cũng cho rằng, kinh phí đầu tư cho lĩnh vực tài nguyên nước chưa tương xứng với khoản thu từ lĩnh vực này. Về vấn đề này, đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính cho rằng tới đây sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ xem xét tăng khoản đầu tư cho tài nguyên nước để phục vụ tốt hơn cho lĩnh vực này. 

Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng cho rằng, các đơn vị có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước cần có sự gắn kết hơn bằng hình thức tổ chức các cuộc họp giao ban hàng quý để chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, nhiệm vụ về tài nguyên nước. “Cục Quản lý tài nguyên nước cần làm đầu mối đề xuất, tháo gỡ cơ chế chính sách trong thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, định mức, đơn giá, điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát về tài nguyên nước;… cần có sự gắn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ” - Ông Tống Ngọc Thanh phát biếu.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Khí tượng thủy văn phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Khí tượng thủy văn cũng cho rằng, Cục Quản lý tài nguyên nước là một trong những thành viên của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Cục Khí tượng thủy văn và Cục Quản lý tài nguyên nước về giám sát các số liệu về hồ chứa; chia sẻ thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên nước xuyên biên giới. Cùng với đó, cần có sự phối hợp giữa 02 đơn vị trong công tác xây dựng, sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông cũng như công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy trình này.

Ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TN&MT với Cục Quản lý tài nguyên nước trong những năm qua. Cục trưởng mong rằng các đơn vị tiếp tục gắn kết, phối hợp với Cục để Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi