Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Cục Quản lý tài nguyên nước: Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Thứ tư - 08/01/2020 19:14
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng ngày 8/01 tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và các Phó Cục trưởng: Châu Trần Vĩnh, Nguyễn Minh Khuyến, Nguyễn Thị Thu Linh chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Hoàn thành 100% công tác xây dựng văn bản pháp luật năm 2019
 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong năm 2019, thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chương trình hành động của Bộ tại Quyết định số 12/QĐ-BTNMT triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Cục, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục cũng như sự phối kết hợp của các đơn vị trong Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019, hoàn thành 100% công tác xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, dự án được giao và các nhiệm vụ quản lý thuộc phạm vi được phân công.
 
Trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, Cục đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đến nay, Cục đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk theo đúng tiến độ được giao, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số  1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019  ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpốk; Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.
 
Bên cạnh đó, Cục đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; Xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.


 Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị
 
Trong công tác thanh tra, kiểm tra, trong năm 2019, Cục Quản lý TNN đã thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TNN trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng TNN tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hoá và Quảng Ngãi theo Quyết định số 1883/QĐ-BTNMT đối với 17 đơn vị. Kết quả thành tra cho thấy, các hành vi vi phạm chủ yếu là về việc không thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình khai thác, sử dụng TNN và các vấn đề phát sinh gửi đến Bộ TN&MT, vi phạm về việc vận hành xả nước theo QTVHLHC. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã triển khai kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của QTVHLHC trên LVS Mã theo Quyết định số 76/QĐ-TNN đối với 06 đơn vị; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TNN đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất (NDĐ) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 99/QĐ-TNN đối với 22 đơn vị. 
 
Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 212 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước (trong đó có 170 giấy phép cấp mới, 42 giấy phép gia hạn, điều chỉnh, cấp lại) giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là 58; giấy phép khai thác nước dưới đất: 30; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: 05; 03 giấy phép thăm dò nước dưới đất và 115 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.
 
Tính đến ngày 31/12/2019, Cục đã thẩm định, trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất: đã phê duyệt 553 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phải thu hơn 9.181 tỷ, trong đó số tiền phải thu năm 2019 là 1.134 tỷ đồng.
 
Đối với công tác hợp tác quốc tế, năm 2019, Cục đã tham gia, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp tác về tài nguyên nước với các quốc gia trong khu vực có chung nguồn nước với Việt Nam; tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác Ủy hội sông Mê Công quốc tế, hợp tác Mê Công - Lan Thương, cho ý kiến về việc phát triển nguồn nước của các nước ven sông tại các Diễn đàn khu vực của các Bên liên quan; tham gia nghiên cứu về việc gia nhập Công ước về bảo vệ và sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới và các hồ quốc tế báo cáo Lãnh đạo Bộ; phối hợp với Ngân hàng thế giới xây dựng báo cáo “Việt Nam: hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn”, đồng thời đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Ngân hàng thế giới tổ chức buổi Hội thảo công bố Báo cáo nêu trên vào ngày 30 tháng 5 năm 2019 tại Hà Nội; Phối hợp với các Bộ ngành tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;…


Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020
 
Đối với công tác khoa học công nghệ, năm 2019, Cục được giao thực hiện 12 đề tài, 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ. Các đề tài khoa học công nghệ đang được Cục triển khai thực hiện dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng. Kết quả của các đề tài làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng các quy định pháp luật về tài nguyên nước.
 
Đối với công tác kế hoạch - tài chính, thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn: Theo kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tổng dự toán thu của Cục là 2.200 triệu đồng từ nguồn thu phí thẩm định và lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; đến nay, Cục đã thu phí thẩm định cấp phép được 3.074 triệu đồng, đạt 140% so kế hoạch; trong đó nộp ngân sách là 1.537 triệu, số được chi là 1.537 triệu, bao gồm 40% trích nộp cải cách tiền lương. Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn bao gồm 10 dự án, trong đó có 09 nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp (có 02 đề án Chính phủ) và 01 dự án mở mới đều được Cục tích cực triển khai thực hiện đúng tiến độ, khối lượng và kinh phí được giao.
 
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên nước; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và các mặt công tác khác cũng được Cục Quản lý tài nguyên nước chú trọng và chỉ đạo triển khai hiệu quả.
 
Công tác quản lý tài nguyên nước tại các địa phương được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả
 
Tại các địa phương, trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 59 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, chủ yếu phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh; Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; công tác quy hoạch tài nguyên nước; cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ nước dưới đất; phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh,... Thống kê sơ bộ, năm 2019 các địa phương đã cấp được 2.275 giấy phép tài nguyên nước các loại (trong đó: cấp mới 80%; gia hạn, điều chỉnh 20%), trong đó cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 1151 giấy phép (chiếm 50,6%), khai thác sử dụng nước mặt 334 giấy phép (chiếm 14,6%), thăm dò nước dưới đất 89 giấy phép (chiếm  3,9%), khai thác sử dụng nước dưới đất 668 giấy phép (chiếm 29,3%), hành nghề khoan nước dưới đất 33 giấy phép (chiếm 1,4%). 
 
Hầu hết các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh trong cả nước (85% các tỉnh) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước.... Ngoài ra, các Sở tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nước thế giới, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và bảo vệ tài nguyên nước nói riêng cho nhân dân qua các chuyên mục trên đài phát thanh, truyền hình, các phóng sự, bản tin thời sự…
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước tại các tỉnh, thành phố được triển khai mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê, năm 2019 các địa phương đã thành lập 251 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1.602 cơ sở. Tổng số tiền phạt thu về cho ngân sách nhà nước gần 5.672 triệu đồng. Một số địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Yên Bái, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng. Cùng với đó, các địa phương đã phê duyệt cho gần 1157 đơn vị, số tiền phải thu hơn 212 tỷ đồng; năm 2019, thực hiện thu gần 40 tỷ đồng.
 
Năm 2019, có 27 tỉnh, thành phố đã thực hiện xây dựng danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước, trong đó 15 tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ tài nguyên nước (TP Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp và Bạc Liêu); 03 tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt (Bình Thuận, Yên Bái và Đăk Lăk); 02 tỉnh đang xây dựng Đề cương (Cần Thơ, Sóc Trăng).


Toàn cảnh Hội nghị
 
Nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020
 
Về kế hoạch công tác năm 2020, Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cho biết, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:  
 
Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về tiền cấp quyền khai thác TNN, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực TNN... để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình mới; xây dựng các quy định, hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa để quản lý, giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động vận hành hồ chứa.
 
Hai là, lập quy hoạch TNN quốc gia.
 
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng TNN và xả nước thải vào nguồn nước đối với các đơn vị cấp nước sạch; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về TNN. 
 
Bốn là, triển khai xây dựng các trạm quan trắc TNN; giám sát việc khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trước mắt ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng. 
 
Năm là, tăng cường công tác điều tra, đánh giá TNN; quy hoạch TNN; thành lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về TNN; xây dựng chỉ tiêu thống kê TNN.
 
Sáu là, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục, bao gồm cả các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; hoàn chỉnh bộ máy biên chế, đẩy mạnh hoạt động 3 Chi cục Quản lý TNN; tăng cường năng lực của Cục, Chi cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, bao gồm cả biên chế, tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị. 
 
Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đều nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Quản lý tài nguyên nước; đồng thời, đánh giá cao đối với những kết quả công tác của Cục Quản lý tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2019.
 
 Đóng góp ý kiến tại Hội nghị,  đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn đề nghị Cục tiếp tục phối hợp theo dõi, giám sát trong việc vận hành các hồ chứa và chia sẻ thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước; hoàn thiện đề án trình Bộ bàn giao các trạm giám sát tài nguyên nước xuyên biên giới; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong công tác theo dõi, dự báo tình hình thiếu nước, hạn hán năm 2020 để kịp thời đề xuất, tham mưu với Bộ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước.
 
Góp ý tại hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia mong muốn trong 2020 Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp, chỉ đạo các đơn vị về tài nguyên nước tập trung xây dựng thông tư hướng dẫn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ nguồn nước. “Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước và công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước tại các lưu vực sông để có nguồn dữ liệu, thông tin phục vụ công tác quản lý” - ông Tống Ngọc Thanh phát biểu.
 
Theo ông Dương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, trong năm 2019 Viện đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ tích cực từ Cục Quản lý tài nguyên nước trong công tác xây dựng các giải pháp tổng thể trữ nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. “Các thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước được Cục cung cấp là cơ sở, nguồn tài liệu rất quan trọng để Viện triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ, đề tài năm 2019 và những năm tiếp theo” – ông Dương Hồng Sơn cho biết.
 
Tại hội nghị, đại diện Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH) đánh giá năm 2019 Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành khối lượng lớn công việc như: xây dựng chính sách, quy hoạch, điều tra cơ bản, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên nước.
 
Đồng quan điểm với Cục BĐKH, đại diện Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền cho rằng, trong năm qua, Cục đã thực hiện bài bản và đúng quy định công tác tuyên truyên, cung cấp thông tin báo chí trong lĩnh vực tài nguyên nước.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bảo Trung – Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cũng đánh giá cao sự phối hợp của Cục Quản lý tài nguyên nước trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến; thực hiện các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi và giám sát tài nguyên nước;…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Cục Quản lý tài nguyên nước trong năm 2019, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã rất nỗ lực, chỉ 2 năm đã trình ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông liên tỉnh.
 
Thứ trưởng cũng cho biết, năm 2019, Cục đã có nhiều nỗ lực và tập trung trong công tác xây dựng nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước và kết quả là Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Cục đã làm tốt công tác thanh, kiểm tra, việc quản lý tài nguyên nước.
 
Thứ trưởng đề nghị năm 2020 Cục tiếp tục phát huy thành quả, sửa đổi một số quy định mà trong thời gian triển khai vừa qua còn có bất cập; xây dựng và sớm trình ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên nước.
 
Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước cần theo dõi diễn biến chặt chẽ tình hình tài nguyên nước, phải có giao ban lĩnh vực tài nguyên nước hàng tháng giữa các đơn vị liên quan trong Bộ; tăng cường với những diễn biến tài nguyên nước được dự báo phức tạp ở hầu khắp các địa phương trên cả nước; chia sẻ, trao đổi, thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để chỉ đạo điều hành về tài nguyên nước kịp thời và hiệu quả hơn.
 
Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát thi hành Luật Tài nguyên nước, kiện toàn chức năng nhiệm vụ của Cục, các Chi cục và các tổ chức lưu vực sông; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về tài nguyên nước; phát huy vai trò tăng cường nội luật hóa các quy định của Mê Công quốc tế, học hỏi kinh nghiệm hợp tác quốc tế từ Thái Lan, Hàn Quốc...
 
Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy ghi nhận đánh giá và chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành đối với công việc trước mắt và lâu dài của Cục cũng như ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan trong Bộ. “Trên cơ sở này, Cục sẽ rà soát và hoàn thiện, sắp xếp các nhiệm vụ ưu tiên, đoàn kết, nhất trí để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020” – Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy nhấn mạnh.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi