Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Thứ năm - 22/09/2022 22:23
Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều ngày 22/9, tại trụ sở Cục Quản lý tài nguyên nước, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có toàn thể đảng viên của Chi bộ 2.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022 - 2025), đồng chí Nguyễn Quang Hữu - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính cho biết, Chi bộ 2 là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước. Hiện nay, Chi bộ 2 có 06 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, hầu hết các đảng viên Chi bộ 2 công tác tại phòng Kế hoạch - Tài chính; 100% đảng viên có trình độ từ Đại học trở lên; 02 đảng viên nữ; 01 đảng viên là Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước.
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 2 đã tích cực tham gia công tác xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục, nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước, cụ thể: Tham gia xây dựng Nghị định 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định; Tham gia xây dựng Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Tham gia xây dựng Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Tham gia xây dựng Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; chỉ đạo xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia; Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia được ban hành tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Tham gia xây dựng Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sộng; Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; Tham gia xây dựng Luật tài nguyên nước sửa đổi và Nghị định hướng dẫn thi hành;…


Đồng chí Nguyễn Quang Hữu - Bí thư chi bộ 2 trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022 - 2025)
 
Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao về xây dựng Kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; chủ trì thẩm định nội dung dự toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham gia nghiệm thu, kết quả sản phẩm các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia thành viên Hội đồng xác định tiền cấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước; ...
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động.
 
Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình hành động, kế hoạch và kết quả công tác của Đảng uỷ Cục tới từng đảng viên. 
 
Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, sâu sắc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương, của Đảng ủy Bộ, của Cục về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động, tích cực phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào trong các sinh hoạt của chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. 
 
Cùng với đó, Chi bộ đã tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành văn hóa công sở trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Hữu cũng cho biết, thực hiện công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã hoàn thành thủ tục kết nạp đảng cho 01 đồng chí; hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 01 đồng chí; đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn phát triển đảng trong thời gian tới.
 
Việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và thời gian; Chi bộ 2 nhiều năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí  Nguyễn Quang Hữu cũng cho biết, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn chung, Chi bộ 2 quyết tâm tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng cơ quan đơn vị và các đoàn thể quần chúng vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; các đảng viên luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Chi bộ đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20 - 25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  Làm tốt công tác phát triển đảng; tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn bổ sung cho công tác phát triển đảng viên trong chi bộ;….
 
Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước.
 
Tham mưu đúng, đầy đủ và kịp thời cho Lãnh đạo Cục thực hiện các Quyết định, các báo cáo và các văn bản khác; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước của Cục; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt các công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trực tiếp phục vụ công tác Kế hoạch - Tài chính; tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước phục vụ nhiệm vụ chính trị của Cục; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;…
 
Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện báo cáo  tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022-2025); đồng thời, đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, góp ý nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở Chi bộ cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ghi nhận và biểu dương các kết quả công tác mà Chi bộ 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.  
 
“Nhiệm kỳ 2022-2025 là nhiệm kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thực hiện những nội dung đổi mới theo Luật tài nguyên nước sửa đổi. Công tác quản lý tài nguyên nước tập trung cho các công tác triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, lập các quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông lớn; thực hiện đề án an ninh nguồn nước quốc gia; giám sát thực hiện dòng chảy tối thiểu trên sông, xây dựng hoàn thiện hệ thống quan trắc nguồn nước tự động kết nối trực tiếp với hệ thống chung để quản lý giám sát; cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; đẩy mạnh các chính sách và chương trình, dự án về bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trong khi nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cho công tác quản lý tài nguyên nước ngày càng eo hẹp. Vì vậy, công tác kế hoạch tài chính cần phải chủ động, tìm kiếm nguồn kinh phí mới phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ mới của Cục Quản lý tài nguyên nước” - Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến chỉ đạo.


Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Hữu, Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 


Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Phó Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 
 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm, bầu đồng chí Nguyễn Quang Hữu tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Phạm Thị Thu Hương giữ chức Phó Bí thư chi bộ 2 nhiệm kỳ V (2022-2025)./. 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi