Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Thứ ba - 27/09/2022 13:46
Quang cảnh Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025

Quang cảnh Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 26/9, tại trụ sở Cục Quản lý tài nguyên nước, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Ngô Mạnh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có toàn thể đảng viên của Chi bộ 3.
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022 - 2025), đồng chí Lê Thị Việt Hoa - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Trưởng phòng Quản lý lưu vực sông và Bảo vệ tài nguyên nước cho biết, Chi bộ 3 là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước. Hiện nay, Chi bộ 3 có 14 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, trong đó có 01 đồng chí là Lãnh đạo Cục, có 02 đồng chí giữ chức Bí thư chi bộ và Phó Bí thư chi bộ. 
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Lãnh đạo Cục và sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của toàn thể đảng viên, Chi bộ 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Chi bộ 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham gia xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục, nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước, cụ thể: Tham gia xây dựng Ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tham gia tổ chức xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình chính phủ ban hành Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về khai thác cát sỏi và bảo vệ lòng bờ bãi sông; Chủ trì tổ chức xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng phê duyệt Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (17/TT-BTNMT ngày 14/10/2021); Chủ trì xây dựng, trình Bộ ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt) tại Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020;...


Quang cảnh Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025
 
Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn bản Hội đồng quốc gia tài nguyên nước trình Cục trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tham gia xây dựng đề án thành lập 04 Ủy ban lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đồng Nai; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Cục và các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập;  trả lời kiến nghị của tổ chức cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, ý kiến của địa phương liên quan đến xả nước thải vào nguồn nước, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải, hồ ao không được san lấp, vấn đề ô nhiễm nguồn nước, tiền cấp quyền; Thẩm định, góp ý các dự án, nhiệm vụ có liên quan đến đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, xả nước thải vào nguồn nước, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông,… 
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động.
 
Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình hành động, kế hoạch và kết quả công tác của Đảng uỷ Cục tới từng đảng viên. 
 
Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, sâu sắc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương, của Đảng ủy Bộ, của Cục về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động, tích cực phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào trong các sinh hoạt của chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. 
 
Cùng với đó, Chi bộ đã tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành văn hóa công sở trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Lê Thị Việt Hoa cũng cho biết, thực hiện công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã hoàn thành thủ tục kết nạp đảng cho 02 đồng chí; hoàn thiện thủ tục chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí; đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn phát triển đảng trong thời gian tới. Việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định. 
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí  Lê Thị Việt Hoa cũng cho biết, hát huy những kết quả đạt được, Chi bộ 3 quyết tâm tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng cơ quan đơn vị và các đoàn thể quần chúng vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; các đảng viên luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Chi bộ đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20 - 25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  Làm tốt công tác phát triển đảng; tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn bổ sung cho công tác phát triển đảng viên trong chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi uỷ, với nội dung thiết thực, chất lượng. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan; phát huy trí tuệ tập thể, tiềm lực chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên trong chị bộ;…
 
Tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước phục vụ nhiệm vụ chính trị của Cục; tăng cường công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ cũng như của Cục; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép về tài nguyên nước; góp ý kiến các đề án và các văn bản đề nghị góp ý của các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo sự phân công, chỉ đạo của Cục;...
 
Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác xây dựng và phát triển Đảng ở Chi bộ cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 
Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà (áo xanh) chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể đảng viên Chi bộ 3 
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm, bầu đồng chí Nguyễn Thị Việt Hồng giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức Phó Bí thư chi bộ 3 nhiệm kỳ  2022-2025.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2022 << 6/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 142

Máy chủ tìm kiếm : 24

Khách viếng thăm : 118


thoi trang cong so Hôm nay : 7023

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 92748

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 49579883

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi