Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Thứ ba - 30/08/2022 16:03
Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Giám sát

Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Giám sát

Ngày 30/8, tại trụ sở các đơn vị sự nghiệp của Cục Quản lý tài nguyên nước, Chi bộ Trung tâm Giám sát đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm Giám sát.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022 - 2025), đồng chí Đoàn Văn Long - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông cho biết, Chi bộ Trung tâm Giám sát là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước. Hiện nay, có 11 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ (chiếm 34% trên tổng số cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị), có 10 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, 100% đảng viên có trình độ từ Đại học trở lên, có 07 đảng viên có trình độ thạc sĩ (chiếm 63%), 04 đảng viên nữ (chiếm 36%) và 01 đảng viên đang trong độ tuổi đoàn (chiếm 9%).
 
Trong nhiệm kỳ IV (2020-2022), được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước, Lãnh đạo Cục và sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của toàn thể đảng viên, Chi bộ Trung tâm Giám sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Trung tâm quán triệt, chủ động và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch của Cục Quản lý tài nguyên nước như: Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo Nghị định và Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì xây dựng; thực hiện các nhiệm vụ, dự án về điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước; công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ; công tác cán bộ;…


Quang cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2022-2025
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Trung tâm Giám sát thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động.
 
Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính trị về các Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Cục và Đảng ủy Bộ tổ chức. Đặc biệt chú trọng đến công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhất là những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình hành động, kế hoạch và kết quả công tác của Đảng uỷ cấp trên tới từng đảng viên. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, hiệu quả.
 
Công tác sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo đúng với quy định của điều lệ Đảng. Chi bộ luôn coi trọng việc cải tiến, đổi mới nội dung để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt nghiêm túc, đúng các quy định của Đảng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Cục Quản lý tài nguyên nước và của đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ và các hoạt động khác của Chi bộ.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Trung tâm Giám sát đã tổ chức kết nạp đảng cho 02 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí; thực hiện chuyển công tác, sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt đảng 02 đồng chí; cử 03 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. 
 
Việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và thời gian; Hằng năm Chi bộ luôn được cấp trên đánh giá đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí  Đoàn văn Long cũng cho biết, Chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước; phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 20-25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Phấn đấu mỗi năm kết nạp 1-2 đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp 5-6 đảng viên mới. Hằng năm, Chi bộ được Đảng ủy Cục đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục kế thừa những nền tảng và thành tựu đã có, đồng thời tập trung triển khai tiếp cận theo chức năng, nhiệm vụ mới được giao. Trong đó, tiếp tục tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước phục vụ nhiệm vụ chính trị của Cục; tạo điều kiện và khuyến khích các cán bộ đang làm việc tại Trung tâm dành thời gian học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước và các văn bản liên quan khác do Chính phủ, các Bộ, Ngành và các địa phương ban hành;...
 
Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm; Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, năng lực công tác; nắm vững diễn biến tư tưởng đảng viên; phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, tinh thần đoàn kết, phối hợp trong công tác; Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, với nội dung thiết thực, chất lượng. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ tập thể, tiềm lực chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên;...
 
Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ V (2022-2025); đồng thời, đưa ra nhiều ý kiến trao đổi thảo luận nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước đánh giá cao các kết quả công tác mà Chi bộ Trung tâm Giám sát đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Văn Đức cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công như tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; tham gia xây dựng các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông;  thực hiện  tốt các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;….


Tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Giám sát 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tín nhiệm, bầu đồng chí Đoàn Văn Long tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí tăng Hữu Đông giữ chức Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Giám sát nhiệm kỳ 2022-2025./. 
 

 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi