Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ sáu - 22/11/2019 21:41
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sáng ngày 22/11, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV đã được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự Đại hội về phía Bộ TN&MT có các đồng chí: Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; Dương Trung Thành, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo cùng gần 200 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đại hội còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; lãnh đạo Công đoàn các Bộ: Tư Pháp, Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch.
 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT cho biết, giai đoạn 2014-2019, ngành tài nguyên và môi trường đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như khắc phục các sự cố liên quan đến môi trường biển, tình trạng xâm ngập mặn, ô nhiễm không khí, nguồn nước... Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về đời sống, thu nhập, việc làm, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của một số đơn vị trực thuộc Bộ… Vượt qua những khó khăn, thách thức đó, Công đoàn Bộ đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; các cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn cấp trên phát động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các chỉ tiêu Đại hội III Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra.


Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay có 33 Công đoàn trực thuộc, trong đó có 01 công đoàn cấp trên cơ sở và 32 công đoàn cơ sở. Tổng số đoàn viên công đoàn là 9.823 người (trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động là 9.989 người); số nữ đoàn viên là 4.169 người (chiếm 42,4%); Đảng viên 4.542 người; Phó Giáo sư, tiến sỹ 335 người; thạc sỹ 2.319 người; đại học 5.281 người; cao đẳng 122 người.
 
 Cán bộ, công chức, viên chức, lao động các đơn vị có lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Bộ và các cấp công đoàn trực thuộc, hoạt động của Công đoàn Bộ đã có nhiều khởi sắc đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; chủ động trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường.


Đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Đại hội
 
Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, triển khai có hiệu quả các hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, luôn quan tâm, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng chỉ đạo công đoàn các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách, đặc biệt các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và vai trò của tổ chức công đoàn.
 
Công đoàn Bộ đã tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác phối hợp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động tại cơ quan, đơn vị. 
Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, bổ nhiệm, đi học, chế độ nghỉ dưỡng, ốm đau, thai sản… được tiến hành thường xuyên. Bảo đảm tốt việc quản lý ngân sách công đoàn, đôn đốc các công đoàn cơ sở lập báo cáo, quyết toán Ngân sách công đoàn theo quy định.   
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 tới, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường công tác tuyên tuyền, nâng cao sự hiểu biết về pháp luật; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn; Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; Tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào ‘‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà’’ gắn với phong trào ‘‘Phụ nữ tích cực tham gia các phong trào lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’’ và cuộc vận động ‘‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động;…


Đoàn Chủ tịch tại Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã biểu dương những kết quả toàn diện mà Công đoàn Bộ TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, nhìn lại chặng đường 17 năm xây dựng, phát triển, với ý chí vượt khó đi lên bằng bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, tư duy đổi mới, Công đoàn Bộ đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn cho sự phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung.
 
Tại Đại hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu Công đoàn Bộ phải quán triệt tinh thần đổi mới, bám sát sự vận động của thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Bộ trưởng đề nghị Đại hội tập trung vào 5 vấn đề sau:
 
Thứ nhất, Công đoàn Bộ và các đoàn viên công đoàn chủ động tiếp tục xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu đề xuất sáng kiến áp dụng đối với ngành tài nguyên và môi trường để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng với biến đổi khí hậu.
 
Thứ hai, thực hiện tốt công các góp ý xây dựng Đảng, kiện toàn, nâng cao hoạt động tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành. Tăng cường giám sát, phản biện trong xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.
 
Thứ ba, tăng cường xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phát triển các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong công sở. Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị cho người lao động.
 
Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”;
 
Đặc biệt, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”.
 
Thứ năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến cụ thể về phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.


Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa III (2014-2019)
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Ban Chấp hành Công đoàn Bộ TN&MT khóa IV, nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 27 đồng chí.


Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (thứ 6 hàng đầu từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi