Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ sáu - 20/09/2019 19:19
Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Sáng nay 20/9, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự Đại hội có Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy và Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến; cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn đang công tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị trực thuộc Cục.

Đến dự  và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, về phía đại diện công đoàn cấp trên có đồng chí Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ V cho biết, Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức 5 nhiệm kỳ Đại hội. Hiện nay, Công đoàn Cục có 145 đoàn viên, gồm 10 Tổ công đoàn, trong đó có 47 công chức, 72 viên chức và 26 cán bộ chuyên môn làm việc theo hình thức hợp đồng. Số đoàn viên là đảng viên gồm có 70 người, chiếm 48%; số đoàn viên có trình độ đại học trở lên là 142 người, chiếm 97% (trong đó có 73 người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, chiếm 50%).
 
Đồng chí Nguyễn Văn Đức cũng cho biết, trong hơn 15 năm qua, Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Cục; động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục và xây dựng Công đoàn vững mạnh. 


Đồng chí Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ V báo cáo tại Đại hội
 
Báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ V (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ VI (2019-2024), đồng chí Nguyễn Quang Hữu - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ V cho biết, thực hiện Chương trình công tác của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V và Chương trình công tác hằng năm của Công đoàn Cục, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Cục Quản lý tài nguyên nước, sự nỗ lực của Ban Chấp hành (BCH) và toàn thể đoàn viên công đoàn, Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ V đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác như chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tham gia công tác quản lý, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng; Công tác Nữ công; Công tác kiểm tra, giám sát;…


Quang cảnh Đại hội
 
Đồng chí Nguyễn Quang Hữu cũng cho biết, với đặc thù là công đoàn cơ sở trực thuộc có gần 150 đoàn viên công đoàn, đa số lực lượng đoàn viên công đoàn có tuổi bình quân tương đối trẻ,  trong nhiệm kỳ qua, thông qua công tác giáo dục tư tưởng, các hoạt động, sinh hoạt tập thể của Công đoàn Cục đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đoàn viên công đoàn và góp phần xây dựng cơ quan ổn định về tư tưởng, nội bộ đoàn kết, không có hiện tượng vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, Công đoàn Cục luôn thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Cục, tạo điều kiện thuận lợi, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác; phối hợp với chính quyền thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;…
 
Trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công đoàn Cục, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở và theo Nghị quyết, Quy chế của BCH, UBKT đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động công đoàn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình của mỗi đoàn viên đồng thời kịp thời phát hiện, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết; không có đoàn viên công đoàn có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.
 
Công đoàn Cục luôn tạo điều kiện và động viên các đoàn viên công đoàn tích cực học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn,...để từng bước nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cử đoàn viên tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước do Bộ tổ chức; khuyến khích và động viên nhiều đoàn viên trẻ tích cực tranh thủ thời gian tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ.


Đồng chí Nguyễn Quang Hữu - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ V báo cáo tại Đại hội
 
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ quan đơn vị giao, tích cực cải tiến lề lối làm việc, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước  góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Cục. Trong thời gian từ năm 2014 đến nay, Cục đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành được 49 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 06 Nghị định và 30 Thông tư và hiện đang rà soát, sửa đổi bổ sung 05 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác; tích cực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện tốt công tác cấp phép tài nguyên nước theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được thực hiện thường xuyên, liên tục; các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Cục đã đóng góp và áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ;…
 
“Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Cục và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã đề ra; hoạt động công đoàn đã đi vào nề nếp, từng bước phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục” – Đồng chí Nguyễn Quang Hữu cho biết.
 
Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VI (2019-2024), đồng chí Nguyễn Quang Hữu cũng cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước xác định mục tiêu phấn đấu, phương hướng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Chủ động phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn góp phần cải thiện đời sống đoàn viên công đoàn; đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan ; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cấp trên bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của Cục; Động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức; đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong Cục; Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước,...; Tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở, các Tổ công đoàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục; Đẩy mạnh hoạt động Nữ công trong cơ quan, tạo điều kiện để nữ đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước; khuyến khích nữ cán bộ tham gia học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ giữ các vị trí chủ chốt; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công đoàn, Tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên; …


Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu chỉ đại tại Đại hội
 
Thảo luận báo cáo tại đại hội, đa số các đại biểu đều bày tỏ ý kiến nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ V (2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ VI (2019-2024). 
 
Góp ý cụ thể về phương hướng, nhiệm vụ công tác công tác nhiệm kỳ mới, một số đại biểu cũng đề xuất: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Chấp hành công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động phong trào tập thể hơn nhằm kết nối, chia sẻ thông tin giữa các đoàn viên công đoàn thông qua các phong trào thi đua, họp mặt, tổ chức các chương trình tham quan, nghỉ mát cho các đoàn viên công đoàn Cục;….
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy ghi nhận và đánh giá cao các kết quả hoạt động của Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. “Sự đóng góp công lao và trí tuệ của các đoàn viên công đoàn chính là tiền đề để Cục Quản lý tài nguyên nước hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên được giao hàng năm” – Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy nhấn mạnh.
 
Cục trưởng cũng cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới góp phần vào việc hoàn thành chung các nhiệm vụ của Cục, đặc biệt là trước các yêu cầu về thay đổi và đổi mới trong công tác quản lý tài nguyên nước, Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới cần định hướng được các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò dẫn dắt các đoàn viên công đoàn tích cực lao động sáng tạo, chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công đoàn Cục cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của các đoàn viên công đoàn, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hỗ trợ lẫn nhau.


Đồng chí Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng, tổ chức công đoàn có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giữa lãnh đạo cơ quan và người lao động trong cơ quan. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới đề nghị Công đoàn Cục cần phát huy hơn nữa công tác chăm lo chính đáng, bảo vệ quyền lợi của người lao động; gắn mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới với mục tiêu, phương hướng hoạt động của công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của tổ chức công đoàn. Đặc biệt, Công đoàn Cục cần tích cực tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm có những hoạt động giao lưu, chuẩn bị chào mừng Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp tới.
 
Trong khuôn khổ Đại hội, toàn thể đoàn viên công đoàn Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 9 đồng chí trúng cử; bầu ra 03 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa IV (2019 - 2024). 


Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến (thứ ba, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024


Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Ủy viên BCH công đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội


Quang cảnh Đại hội
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019 << 5/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 85


thoi trang cong so Hôm nay : 5945

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 329408

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 27553029

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi