Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ II: Tiếp tục chỉ đạo những bước đi có tính đột phá, nâng cao đóng góp của ngành với nền kinh tế quốc dân

Chủ nhật - 01/08/2010 05:39
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu

Trong hai ngày 29 và 30/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ II nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chọn làm đơn vị thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Khôi Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ TN&MT; Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Thường trực Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Thứ trưởng Thưởng trực Nguyễn Văn Đức; Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai; Thứ trưởng Trần Hồng Hà; đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan Ban ngành trong và ngoài Bộ cùng 236 đại biểu chính thức đại diện gần 3000 đảng viên của toàn Đảng bộ…
Đề cập tới phương hướng công tác và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên lưu ý: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với mục tiêu trước hết và xuyên suốt là nhằm phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững với con người là trung tâm, là động lực và là nhân tố quyết định sự thành công. “Chúng ta phải có các biện pháp cụ thể để thúc đẩy chủ trương kinh tế hóa ngành, xây dựng ngành TN&MT trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật tổng hợp chính quy, hiện đại và vững bước trên con đường hội nhập với khu vực và thế giới”.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến định giá, lượng giá đầy đủ, minh bạch và thiết lập hệ thống hạch toán TN&MT thống nhất trên cả nước. Thể chế hóa, luật hóa các nghĩa vụ, trách nhiệm về “thu”, đóng góp, nộp ngân sách từ các hoạt động khai thác, sử dụng TN&MT; “xanh hóa hệ thống thuế, phí”; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, quan trắc và dự báo về TN&MT; hình thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về TN&MT…. 

  

Đồng chí Nguyễn Hải Đường phát biểu

Để làm tốt nhiệm vụ chính trị, Bộ trưởng nhấn mạnh, phải chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức quản lý về TN&MT từ Trung ương đến địa phương theo hướng đẩy mạnh  cải  cách  hành  chính , phù hợp với cơ chế thị trường định hướng  XHCN. Đội ngũ cán bộ ngành phải đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Phải có sự phối hợp rộng rãi và hiệu quả giữa ngành TN&MT với các ngành khác, giữa các cấp, với sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể trong quá trình giải quyết các vấn đề về TN&MT. “Phải xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ quan và từng đơn vị. Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp công tác khoa học hơn, hiệu quả hơn…Tôi mong rằng sau đại hội này, Đảng bộ sẽ có một chương trình hành động mạnh mẽ, triển khai có hiệu quả những vấn đề nêu trên”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nói.Các đại biểu phát biểu tham luận

Bộ trưởng tin tưởng thành công của đại hội sẽ truyền cảm hứng, tạo ra những động lực mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành kiên trì phấn đấu, vượt qua gian khổ để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đặt ra, tạo luồng sinh khí mới cho toàn ngành để đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Hải Đường khẳng định, Đảng Bộ đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu ngày càng cao, nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhiều lĩnh vực mới chưa có tiền lệ, nhưng đã hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ được giao. Đặc biệt Bộ đã ban hành một khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành và xác định các định hướng phát triển cơ bản, lâu dài. Những nỗ lực đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Bộ, đóp góp rất quan troọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng, an ninh của đất nước. Được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Hải Đường nhấn mạnh những chuyển biến tốt trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ. Đó là những nỗ lực trong việc củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc, làm tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức đảng với tổ chức chính quyền và các đoàn thể. “Với những nỗ lực đó, Đảng bộ Bộ TN&MT xứng đáng được nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng và Cờ thi đua xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005-2010 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng”.Đại hội bỏ phiếu bầu BCH mới

Vẫn theo đồng chí Nguyễn Hải Đường, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2010-2015 báo cáo tại Đại hội đã xác định đầy đủ và toàn diện với những chỉ tiêu, biện pháp rất cụ thể, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao của Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan. Đảng ủy Khối thống nhất cao và các đại biểu đã đóng góp những ý kiến cụ thể thiết thực vào văn kiện của Trung ương và Đảng ủy Khối, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực TN&MT.Các tập thể, cá nhân Đảng bộ Bộ TN&MT nhận các phần thưởng của Đảng và Nhà nước trao tặng

Trong hai ngày làm việc với không khí khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với Đảng, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Vũ Đình Sinh trình bày Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, cùng báo cáo thạm luận của đại diện các Đảng bộ trực thuộc và các Chi bộ, như Đảng bộ các Tổng cục Môi trường, Đất đai, Biển và Hải đảo, Địa chất - khoáng sản,  Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước... Đồng chí Trần Văn Sinh nhấn mạnh, phương hướng, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2010-2015 là “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lục lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Tăng cường chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về TN&MT; triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương kinh tế hóa, xây dựng ngành TN&MT chính quy hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT đã kết thúc thành công vào chiều 30/7, thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT gồm 29 đồng chí, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2010-2015; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ường gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ II kêu gọi các cấp ủy đảng, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong Bộ tăng cường đoàn kết,tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, thực hiện thắng lợi chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua. Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ khoá II tổ chức, triển khai, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.


Nguồn tin: BTNMT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi