Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ hai - 22/06/2020 19:10
Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chiều ngày 22/6, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể với tinh thần đoàn kết, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ TN&MT; đại diện Đảng ủy các đơn vị: Tổng cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực  Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; cùng toàn thể Đảng viên thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.


Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Châu Trần Vĩnh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước lần thứ 5 có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tìm ra những nguyên nhân của sự thành công trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có những biện pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn tới.
 
“Đại hội lần này với nhiệm kỳ 5 năm, một chặng đường dài trong quá trình phát triển của Đảng bộ, do đó việc xác định và đề ra được những phương hướng, nhiệm vụ đúng đắn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tăng cường năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của từng cán bộ, Đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực để lãnh đạo và chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của cả nước, trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế... là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng” – Đồng chí Châu Trần Vĩnh cho biết.


Đồng chí Châu Trần Vĩnh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý tài nguyên nước phát biểu khai mạc Đại hội
 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị trí của công tác quản lý tài nguyên nước trong nhiệm kỳ 2015 – 2020
 
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ V (2020-2025), đồng chí Nguyễn Minh Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng ủy Cục cùng với Lãnh đạo Cục đã xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cơ quan đoàn kết, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, đúng hướng và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Cục, từng bước khẳng định vị trí của công tác quản lý tài nguyên nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
 
Trong công tác chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2016 - 2020, lĩnh vực tài nguyên nước đã khẳng định được vị trí, vai trò của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc. Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra đã tuân theo chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tài nguyên nước được quản lý bảo đảm, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. 


Đồng chí Nguyễn Minh Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại Đại hội
 
Theo đó, đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền, cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới dất; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu, công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá nhân; Thu phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép; quy định về quan trắc giám sát khai thác sử dụng nước và vận hành liên hồ chứa cung cấp thông tin online. Cục Quản lý tài nguyên nước đã chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ TN&MT để Bộ trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định; 11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông lớn; chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ ban hành 23 Thông tư (chủ trì xây dựng 17; phối hợp xây dựng 6). Ngoài ra, Cục còn phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.
 
Công tác cải cách hành chính; Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật; Công tác khoa học công nghệ; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác kế hoạch tài chính; và công tác cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước luôn được Đảng ủy Cục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả chuyển biến tích cực, mang tính đột phá.

Về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Minh Khuyến cũng cho biết, Đảng ủy Cục thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định về tư tưởng, chính trị, hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, đồng thời nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là việc tuyên truyền để nhận diện đầy đủ ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IV) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức hai nhiệm kỳ Đại hội đúng theo quy định đảm bảo theo tinh thần đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”  và việc “Nâng cao chất lượng chi bộ”, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các chi bộ tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, coi trọng cải tiến, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ để phù hợp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Cục trong từng thời kỳ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ; đi sâu tìm ra các biện pháp, giải pháp thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi bộ phận, mỗi cán bộ, đảng viên và cơ quan.
 
Hằng năm, Đảng ủy Cục chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và thời gian. Kết quả đánh giá trong cả nhiệm kỳ, có 336/336 lượt đảng viên (đạt 100%) đạt Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 82/336 lượt đảng viên (24%) được bình bầu là đảng viên xuất sắc; 5 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 47 lượt đảng viên được Đảng uỷ Bộ tặng giấy khen và 05 đảng viên và 01 chi bộ trực thuộc được Đảng uỷ khối tặng Bằng khen;...


Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước
 
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh,  thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2020 -2025
 
Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Minh Khuyến cũng cho biết, Đảng bộ Cục Quản lý ài nguyên nước sẽ phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các định hướng chiến lược trong quản lý tài nguyên và môi trường nói chung và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước nói riêng, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, góp phần phát triển bền vững, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước đã được Bộ giao, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước quyết tâm phấn đấu lãnh đạo Cục thực hiện xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước, chú trọng xây dựng, đổi mới cơ chế tài chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và hướng dẫn kỹ thuật để đưa văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống.


Toàn cảnh Đại hội
 
Trước mắt, đẩy mạnh xây dựng quy hoạch tài nguyên nước chung cả nước, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên nước; tiếp tục xây dựng, rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông; Xây dựng các đề án, dự án cụ thể để tăng cường trữ nước đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước, nâng cao năng lực nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cho đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước; Tăng cường điều tra cơ bản tài nguyên nước, bảo vệ tài nguyên nước, khắc phục, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ  trong lĩnh vực tài nguyên nước;...
 
Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên nước và Môi trường nhiệm kỳ 2020 -2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của đảng uỷ cấp trên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ đề ra. 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Linh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước trình bày báo cáo tổng hợp kết quả góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đồng chí Ngô Chí Hướng - Đại diện Chi bộ 1 trình bày tham luận tại Đại hội


Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Đại diện Chi bộ Trung tâm Thông tin trình bày tham luận tại Đại hội

 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
 
Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, xác định công tác xây dựng thể chế chính sách là nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đã chỉ đạo xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo cho việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sửa đổi, cắt giảm một số điều kiện kinh doanh và bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính liên quan đến tài nguyên nước; kết quả là đến nay, công tác cấp giấy phép về tài nguyên nước được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi, tâm lý yên tâm cho người dân và doanh nghiệp. Đảng bộ Cục cũng chỉ đạo sát sao việc thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối và biên chế, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước đã được chú trọng, từ đó phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm và tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý tài nguyên nước.
 
Cùng với đó, Đảng ủy Cục đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của đảng ủy cấp trên. Đặc biệt việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Đảng Cục Quản lý tài nguyên nước cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các định hướng chiến lược về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, góp phần phát triển bền vững thông qua việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, đổi mới cơ chế tài chính và hướng dẫn kỹ thuật để đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Trước mắt, đẩy mạnh xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông, nguồn nước liên tỉnh; xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên nước; tiếp tục xây dựng, rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa, khắc phục, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên nước trong tình hình hiện nay.
 
Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
 
Tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.
 
“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong những năm qua, Đảng bộ Cục sẽ tiếp tục kế thừa được truyền thống của thế hệ lãnh đạo nhiệm kỳ trước, phát huy những thành tích của mình, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và lãnh đạo xây dựng Cục ngày càng vững mạnh toàn diện và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa” - Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội


Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đã bỏ phiếu tín nhiệm, bầu ra 11 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Cục đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ TN&MT (đứng thứ năm, từ trái qua) Chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2020-2025 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tác giả bài viết: Thanh Tâm - Thái Học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi