Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước, nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Thứ tư - 03/06/2015 19:14
Đ/c Nguyễn Thái Lai - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Thái Lai - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sáng 03/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Lai, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước.

Đ/c Nguyễn Thái Lai - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần “Dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ và đoàn kết”, Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức nhằm tập trung tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ III (2010-2015); thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình làm việc của đại hội tập trung vào 4 nội dung chính bao gồm: Một là, Thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ III (2010-2015) và Phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ IV (2015-2020); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng ủy, nhiệm kỳ III. Hai là, thông qua Báo cáo dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng ủy Bộ. Ba là, bầu Ban Chấp hành Đảng ủy, nhiệm kỳ IV. Và Bốn là, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

d mắtmăHoàng Văn Bẩy - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTNN trình bày báo cáo kiểm điểm BCH Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2010-2015

Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 212/QĐ-ĐU ngày 21 tháng 7 năm 2011. Hiện nay, Đảng bộ Cục có 07 Chi bộ trực thuộc gồm 62 đảng viên, (trong đó 53 đảng viên chính thức và 09 đảng viên dự bị). Số lượng đảng viên chiếm 44% so với tổng số công chức, viên chức và người lao động của Cục (143 người).

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thể hiện được vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cục, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong Cục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục.


Đ/c Lê Hữu Thuần - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý tài nguyên nước trình bày báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhận thức sâu sắc vị trí và tầm quan trọng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước nói riêng, Chi uỷ, Lãnh đạo Cục đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu. Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý tài nguyên nước đã được tăng cường đáng kể, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài nguyên nước. Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trong trong công tác quản lý tài nguyên nước như: Xây dựng, trình Quốc hội và đã được Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII ngày 21 tháng 6 năm 2012; Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước số 201/2013/NĐ-CP; Xây dựng và trình Chính phủ ban hành  Nghị định Quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước số 43/2015/NĐ-CP; Xây dựng và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 03 Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước. Bên cạnh đó, để đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách của công tác quản lý tài nguyên nước, trong thời gian qua, Cục Quản lý tài nguyên nước đã triển khai xây dựng nhiều văn bản theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Thủ tướng Chính phủ như Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; Hoàn thiện Hồ sơ về việc gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy, Chủ tịch nước quyết định gia nhập tại Quyết định số 818/2014/QĐ-CTN ngày 15/4/2014; Hoàn thiện Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 02/4/2014; …


Quang cảnh Đại hội

Về cải cách hành chính, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương, cơ sở. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, đơn giản hoá được 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; chi phí tiết kiệm đối với 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 32,3%. Cục đã tích cực triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong công tác quản lý, điều hành của Cục. Đã xác định các nội dung công việc cần đưa vào quản lý theo tiêu chuẩn ISO, hoàn thiện việc xây dựng tiêu chuẩn và đưa vào áp dụng trong công tác quản lý, điều hành của Cục đầu tháng 12 năm 2014.


Đ/c Châu Trần Vĩnh - Ủy viên BCH Đảng ủy Cục trình bày báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục làm tốt các mặt công tác khác của như công tác cấp phép tài nguyên nước; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về tài nguyên nước.

Lãnh đạo Cục thường xuyên giao ban với các đơn vị để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, vì vậy công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục đối với các đơn vị là sát thực, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ. Công tác ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản được Cục duy trì thường xuyên.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, qua đó để cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, đồng thời nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.


Đ/c Nguyễn Minh Khuyến -Ủy viên BCH Đảng ủy Cục thông qua các chương trình, nội dung của Đại hội

Đã tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp quán triệt Nghị quyết, nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị do Đảng ủy Bộ tổ chức; quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Cục đồng thời cụ thể hóa trong các hoạt động của Cục góp phần ổn định tư tưởng, chính trị cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục đã thực hiện kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy. Đảng ủy Cục đã chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức hai nhiệm kỳ Đại hội theo đúng thời gian và quy định của Điều lệ Đảng.

Hằng năm, Đảng ủy Cục chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và thời gian. Kết quả đánh giá trong cả nhiệm kỳ, có 188/188 lượt đảng viên (đạt 100%) đạt Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 61/188 lượt đảng viên (33%) được bình bầu là đảng viên xuất sắc; 5 năm liền Đảng bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, và 4 năm liền được Đảng uỷ Bộ tặng giấy khen, năm 2014 được Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua đạt thành tích trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2010 - 2014; 33 lượt đảng viên được Đảng uỷ Bộ tặng giấy khen và 5 đảng viên được đề nghị Đảng uỷ khối tặng bằng khen.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả, ưu điểm, hạn chế, Dự thảo báo cáo của đề ra phương hướng, nhiệm kỳ của Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng ủy Cục sẽ phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các định hướng chiến lược trong quản lý tài nguyên và môi trường nói chung và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước nói riêng, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, góp phần phát triển bền vững, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước đã được Bộ giao. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước quyết tâm phấn đấu lãnh đạo Cục thực hiện xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; Đẩy mạnh xây dựng quy hoạch tài nguyên nước chung cả nước, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; xây dựng quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên nước; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước;…

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên nước và Môi trường nhiệm kỳ 2015 -2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của đảng uỷ cấp trên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ đề ra; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận và biểu dương các kết quả công tác mà Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Thứ trưởng cũng cho rằng, Đảng bộ Cục đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước, lưu vực sông trên phạm vi cả nước.

Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra cho công tác quản lý tài nguyên nước trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng đề nghị, Đảng bộ Cục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như tăng cường chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành bộ máy chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Đảng bộ Cục phải hết sức chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động” - Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh.


Ban chấp hành Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan và bám sát các tiêu chuẩn; Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 15 đồng chí đảng viên tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý tài nguyên nước 2015 - 2020. Đồng thời, Đại hội cũng đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả bài viết: dwrm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 << 12/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 349

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 347


thoi trang cong so Hôm nay : 21505

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 114585

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62677711

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi