Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 31/08/2020 09:36
168 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Khối tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV

168 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Khối tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV

Ngày 28/8, tại TP.HCM, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT đã long trong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 168 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong toàn Khối. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, về phía Thành ủy TP.HCM có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM...
 
Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Thường trực Đảng ủy Khối cho biết: Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT (Đảng bộ Khối) là đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và sự phối hợp của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT, Đảng bộ Khối có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Đảng bộ Khối có 14 tổ chức cơ sở đảng (05 đảng bộ cơ sở và 09 chi bộ cơ sở với 824 đảng viên) và 02 đoàn thể là Công đoàn Khối với 1.400 đoàn viên và Đoàn Khối với 4.500 đoàn viên. Các cơ quan, đơn vị trong Khối thực hiện các nhiệm vụ của ngành TN&MT về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; viễn thám; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Hầu hết, các cơ quan đơn vị trú đóng tại TP.HCM, có một số đơn vị trực thuộc cơ sở trú đóng ở các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung, miền Bắc và các hải đảo, giàn khoan.
 
Theo đồng chí Mai Tiến Dũng, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ Khối đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra trong sản xuất kinh doanh, hoạt động sự nghiệp và quản lý Nhà nước về TN&MT. Theo đó, ngay sau Đại hội, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đảng đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đề ra chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, thường xuyên kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và các ban chỉ đạo chuyên đề.

Đảng ủy Khối và các cơ sở đảng đã kịp thời quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động, chất lượng phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
Về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối sẽ phát huy vai trò lãnh đạo các cấp nhằm xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành TN&MT, TP.HCM, các tỉnh phía Nam và đất nước. Nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối. Nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả nguồn lực của ngành TN&MT ở phía Nam, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng Đảng bộ TP.HCM trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham gia bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, sự lãnh đạo, phối hợp của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Công Thành đề nghị Đảng bộ Khối cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIIl; tham gia lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” theo đúng chức năng, nhiệm vụ  của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.
 
Đồng thời, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thành nội dung quan trọng trong mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.
 
Đồng chí Lê Công Thành cũng đề nghị, sau Đại hội, Đảng ủy Khối cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kiến toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Huỳnh Cách Mạng chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025
 
Theo đồng chí Lê Công Thành, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khối để tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đói với các đơn vị thuộc Bộ tại TP.HCM, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV gồm 18 đồng chí. Ngay sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ IV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 5 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Việt Dũng và đồng chí Mai Tiến Dũng được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
 
Chức danh Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT sẽ được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM hiệp thương với Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT giới thiệu bổ sung sau Đại hội. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu (3 chính thức và 1 dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Theo đó, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, hành chính sự nghiệp, giáo dục đào tạo của ngành TN&MT. Các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối đã có sự phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của Thành phố thực hiện các nhiệm vụ cho công tác quản lý nhà nước tại TP.HCM về lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường, khí tượng thủy văn…
 
Đặc biệt, các đơn vị trong Khối đã có đóng góp tích cực, trực tiếp tham gia thực hiện 3 trong 7 chương trình đột phá của Thành phố trong nhiệm kỳ  2015-2020, đó là: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Chương trình giảm ô nhiễm môi trường và Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đánh giá, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT có vai trò quan trọng và đặc thù trong hệ thống tổ chức của Đảng bộ TP.HCM. Vì vậy, Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI bằng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi