Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng ngành TN&MT hiện đại, hội nhập

Thứ ba - 11/08/2020 17:54
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được khai mạc vào sáng ngày 11/8 tại Hà Nội với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới, sáng tạo, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ TN&MT nói riêng và toàn ngành TN&MT nói chung. Thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ, đồng chí Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ghi nhận và biểu dương, chúc mừng Đảng bộ Bộ về những thành tích quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua 2015-2020.
 
Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí cách mạng, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; chủ động, tích cực phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” để hóa giải các thách thức, phát huy thuận lợi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo được những chuyển biến tích cực toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.


Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường
 
Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng chí Phạm Tân Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT, cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Theo đó, Đảng Bộ đã cùng Ban cán sự Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ động tham mưu để ban hành những chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược dài hạn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, cụ thể là: Kiến tạo thể chế, chính sách, pháp luật nhằm xóa bỏ rào cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững trong giai đoạn trước mắt và lâu dài; Triển khai có trọng tâm, trọng điểm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vỉ phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn; Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong quản lý và chỉ đạo điều hành.
 
Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đóng góp quan trọng cho phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách: Từng bước quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào phát triển sản xuất kỉnh doanh; Tài nguyên nước được quản lý, sử dụng bền vững, an ninh nguôn nước được chú trọng trước các thách thức đang trở nên ngày càng cấp bách. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoảng sản đạt được nhiều thành tựu mới; Nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biến được chú trọng.
 
Công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa; Chất lượng dự bảo khí tượng thủy văn được nâng cao, chủ động ứng phó giảm thiểu tác động của thiên tai.


Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT báo cáo tại Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, Bộ TN&MT cũng đã đề xuất các các biện pháp tổng thể, dài hạn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP với tầm nhìn 100 năm và tư duy đột phá, biến thách thức thành cơ hội trong phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long kết nối với vùng TP. Hồ Chí Minh và tiểu vùng Mê Công. Triển khai thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên phạm vi cả nước.
 
Cùng với đó, Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện, đặt nền móng cho số hoá hệ thống thông tin địa lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thảm phục vụ quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường. Lần đầu tiên hoạt động đo đạc và bản đồ được quản lý thống nhất bằng Luật; thúc đẩy ứng dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; cung cấp các dịch vụ định vị vệ tinh chính xác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Công nghệ viễn thám hiện đại được áp dụng đang dần trở thành một công cụ quan trọng cho việc đánh giá và quản lý tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai và quốc phòng - an ninh.
 
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được đổi mới và nâng cao
 
Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Phạm Tân Tuyến cho biết, công tác chính trị, tư tưởng luôn được chủ trọng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng, của dân tộc và của Ngành được thực hiện có hiệu quả.
 
Công tác tổ chức xây dựng đảng có nhiều đổi mới, đột phá, năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đảng ủy Bộ đã thực hiện nghiêm túc, khoa học, sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp, tăng cường mối quan hệ công tác giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo thực chất. Công tác cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng đảm bảo chất lượng và số lượng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chú trọng. Đảng bộ thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa nguy cơ chệch hướng; kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình kết nạp Đảng, bố trí người vào cấp ủy.


Đoàn Chủ tịch Đại hội
 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được sự quan tăm lãnh đạo, chỉ đạo vởỉ quyết tăm chính trị của các cấp ủy đảng. Đảng ủy Bộ đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị để quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, thống nhất về ý chí, quyết tâm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện ở cơ quan, đơn vị. Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kế hoạch thực hiện Chỉ thị theo chuyên đề hằng năm bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Tại Đại hội, bên cạnh những kết quả, thành tựu quan trọng đạt được nêu trên, Đảng bộ Bộ TN&MT cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.
 
Đồng chí Phạm Tân Tuyến cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xung đột giữa các pháp luật khác với pháp luật về tài nguyên và môi trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; khiếu kiện về tài nguyên và môi trường còn tồn đọng nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, đã qua nhiều cấp giải quyết.
 
Trong khi đó, tình trạng suy giảm, suy thoái các nguồn tài nguyên còn xảy ra; hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước còn ở mức thấp so với mức trung bình toàn cầu. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của ngành còn chậm; mạng lưới quan trắc, công nghệ dự báo, cảnh báo mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
 
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số tổ chức chưa cao, chưa tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa mạnh mẽ, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của công tác dân vận còn hạn chế, chưa được coi trọng đúng mức;…
 
Tiếp tục đổi mới, đưa ngành TN&MT lên tầm cao mới, hiện đại, hội nhập
 
“Trước những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Ở trong nước, kết quả của 35 năm đổi mới đã tạo thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới, với mô hình tăng trưởng bền vững hơn. Nỗ lực hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ tiếp tục tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công nghiệp hóa, đô thị hóa là xu thế tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch về đất đai, gia tăng sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên biển,… đòi hỏi phải có các chính sách, chiến lược, quy hoạch đồng bộ, hiệu quả, thông minh. Áp lực lên môi trường sinh thái chưa giảm trong thời gian ngắn; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến nhanh, khó lường, khó dự báo. Tình trạng thiếu nước, hạn hán, thiên tai sẽ còn tiếp diễn nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến phát triển. Đây là những vấn đề lớn mà Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 phải tập trung cùng với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện thống nhất quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” - Đồng chí Phạm Tân Tuyến cho biết.


Toàn cảnh Đại hội
 
Theo đó, Đảng bộ Bộ TN&MT xác định mục tiêu then chốt trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: “Xây dựng Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thật sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thật sự là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo, đưa Bộ Tài nguyên và Môi trường và toàn ngành lên một tầm cao mới, hiện đại và hội nhập”. Trong đó, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm: 
 
Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tiếp tục khẳng định vị thế và những đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường đối vói phát triển đất nước: Tổng kết đánh giá thực tiễn, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và yêu cầu phát triển đất nước, thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ cho quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài nguyên; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; xây dựng các giải pháp chiến lược để chủ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành đảm bảo đồng bộ với tầm nhìn dài hạn đảm bảo không gian sinh tồn, sinh thái và không gian phát triển; Thực hiện việc chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử; xây dựng các hạ tầng cơ bản phục vụ quản lý thông minh, các cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên và môi trường, hệ thống quan trắc, tận dụng thành tựu khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 để hiện đại hóa trong toàn ngành; Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, đóng góp tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước; ….
 
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, cụ thể hóa thành chương trình hành động phù họp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, lấy “xây làm chính”. Triển khai toàn diện, sáng tạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm.
 
Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức đảng; Tăng cường công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm và vai trò người đứng đầu; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.
 
“Phát huy sức mạnh đoàn kết và những thành tích đã đạt được, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm chắc thời co, vượt qua khó khăn thách thức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Đồng chí Phạm Tân Tuyến nhấn mạnh tại Đại hội.

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi