Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm - 27/01/2022 14:37
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Sáng 27/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Trần Hồng Thái, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn; Tăng Thế Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu đồng chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT.
 

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ TN&MT trong năm qua. Trong đó công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ TN&MT đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc thực hiện các chương trình hành động. Đảng bộ Bộ TN&MT đã luôn nỗ lực, chủ động, phát huy được tinh thần nêu gương của các đảng viên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Đồng chí Đỗ Việt Hà cũng đề nghị Đảng ủy Bộ TN&MT và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm ổn định tư tưởng chính trị, quán triệt việc học tập sâu sắc các quy định mới của Đảng; tích cực triển khai, thực hiện chuyển đổi số trong sinh hoạt Đảng; linh hoạt, sáng tạo trong cách thức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần nêu gương của đảng viên…
 
Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, toàn ngành TN&MT sớm xây dựng Chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặt ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng ủy Bộ TN&MT đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, giải quyết một cách bài bản, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tháo gỡ các vướng mắc, triển khai các giải pháp đột phá để phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu cho phát triển kinh tế - xã hội, chủ động tham mưu để Đảng và Nhà nước ban hành những chính sách, pháp luật phục vụ giai đoạn phát triển mới của đất nước.


Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội  nghị
 
Đảng ủy Bộ TN&MT và các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ngay từ đầu năm để tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng.
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.
 
Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.
 
Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Trong năm 2021, toàn Đảng bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. “Lần đầu tiên, tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; Hội nghị toàn quốc về công tác văn hóa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối ngoại triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 60 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Bộ với gần 5.000 đảng viên tham gia học tập” - Đồng chí Trần Hồng Thái cho biết. 
 
Bên cạnh đó, việc ban hành Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai thực hiện tới 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, 100% bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra.


Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn báo cáo tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã tập trung đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong năm 2022.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng bộ Bộ TN&MT, đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT đã cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cảm ơn niềm tin tưởng của đồng chí Đỗ Việt Hà dành cho Đảng bộ Bộ TN&MT. Đồng chí cũng cho rằng, trong thời gian tới Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ tiếp tục quyết tâm, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để công tác đảng ngày càng đạt kết quả tốt hơn.
 
Theo đó, trong năm 2022, quán triệt sâu sắc phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, chủ động, đổi mới, hiệu quả”, Đảng ủy Bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tư duy phát triển, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 xây dựng và phát triển ngành TN&MT từng bước chính quy, hiện đại, hội nhập; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).
 
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2022 << 11/2023 >> 2024
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 373

Máy chủ tìm kiếm : 50

Khách viếng thăm : 323


thoi trang cong so Hôm nay : 7406

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 1818914

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 62388464

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi