Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về tài nguyên nước năm 2020

Thứ tư - 10/07/2019 23:12
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp

Sáng nay 10/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về chuẩn bị các nhiệm vụ trong tâm năm 2020 trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Viện Khoa học tài nguyên nước; đại diện các Vụ: Kế hoạch tài chính, Khoa học công nghệ; cùng đại diện các cơ quan, viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).


Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp
 
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết: Ngay sau khi Luật tài nguyên nước được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng, trình ban hành tổng số 54 văn bản bao gồm: 07 nghị định của Chính phủ 14 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành 33 thông tư. Quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu đã được thực hiện với nhiều nội dung  như: xây dựng Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn, quan trọng gồm: Vu Gia - Thu Bồn, Sê San, Srepok, Hồng, Hương, Ba - Hinh, Trà Khúc, Mã, Cả, Đồng Nai, Kôn (cả mùa lũ và mùa cạn).


Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục 
 
Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến hết tháng 06 năm 2019, Cục đã hoàn thiện thủ tục trình Bộ cấp 868 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có 270 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 99 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 46 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 45 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và 408 giấy phép khai thác nước mặt, nước biển. Các địa phương đến hết năm 2018 đã cấp được trên 10 nghìn giấy phép các loại. Tham gia hoặc trực tiếp tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước các cấp và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, bước đầu nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.
 
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cũng cho biết, Cục Quản lý tài nguyên nước đã quán triệt, tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ; việc trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành địa phương, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước luôn được Cục xác định là nhiệm vụ quan trọng. Lãnh đạo Cục đã chủ động tích cực chỉ đạo giải quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cán bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước… Đối với các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Cục đã tích cực triển khai, xây dựng, hoàn hành đúng thời hạn đã đăng ký, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, Cục đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông Srêpốk, Cả, Hương, Đồng Nai, Vu Gia - Thu Bồn; Xây dựng dự thảo quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương; Triển khai xây dựng Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày;….


Toàn cảnh cuộc họp
 
Theo Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của lĩnh vực tài nguyên nước, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và rà soát các khuyến nghị của Ngân hàng thế giới (WB), Cục Quản lý tài nguyên nước đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những năm tiếp theo như sau: (1) Hoàn thành việc đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật, dự kiến hoàn thành vào năm 2020; Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. (2) Triển khai các khuyến nghị của WB tại Báo cáo: “Việt Nam – Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn”. (3) Đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước, lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (4) Tăng cường công tác quan trắc, giám sát; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và hệ thống hỗ trợ ra quyết định trên các lưu vực sông. (5) Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước. (6) Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về tài nguyên nước. (7) Tiếp tục tập trung thanh tra, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. (8) Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Sau khi nghe báo cáo của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho rằng, Cục cần nghiên cứu các khuyến nghị của WB tại Báo cáo “Việt Nam – Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn” diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua, đặc biệt là các nhóm giải pháp chính để giảm mức độ căng thẳng về nước và tình trạng ô nhiễm trên các lưu vực sông để đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm về tài nguyên nước cho năm 2020 và các năm tiếp theo, bao gồm: Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên nước; Quản lý nước ở quy mô lưu vực thông qua các giải pháp quản trị tổng hợp; Tăng cường giá trị và thu nhập từ nước trong nông nghiệp; Ưu tiên hàng đầu để giảm mức độ ô nhiễm; Cải thiện quản lý rủi ro và ứng phó với thiên tai và tăng cường khả năng phục hồi sau thiên tai; Phát triển tài chính và ưu đãi dựa trên thị trường; Tăng cường an ninh nước cho các khu định cư.
 
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng cho rằng, từ những khuyến nghị của Ngân hàng thế giới thì chúng ta cần cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng Đề án về thành lập tổ chức lưu vực sông. Theo đó, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Cục cần hướng tới thành lập Trung tâm tích hợp dữ liệu Đồng bằng sông Cửu Long, có thể khuyến khích xã hội hóa trong quản lý tài nguyên nước. Đồng thời, đưa ra những kế hoạch phù hợp nhất, tập trung nguồn lực của các đơn vị tài nguyên nước để giải quyết bài toán xây dựng hệ thống thông tin chung về quản lý tài nguyên nước.  
 
Báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Trong năm 2020, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện chương trình điều tra tìm kiếm nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; thực hiện giai đoạn II của Dự án bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn là cơ sở hỗ trợ các địa phương thực thi giải pháp quản lý tài nguyên nước; đồng thời, phối hợp cùng Cục Quản lý tài nguyên nước tham gia vào thực hiện các dự án, nhiệm vụ nhằm tập trung trí tuệ giải quyết bài toán lớn về tài nguyên nước. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tiếp tục rà soát các nhiệm vụ mang tính cấp bách, xem xét điều chỉnh các nhiệm vụ chuyên môn; nhiệm vụ đầu tư xây dựng; cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành....


Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia báo cáo 
 
Về các nhiệm vụ trên, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác quy hoạch; điều tra, đánh giá; quan trắc, dự báo tài nguyên nước. Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tập trung triển khai Dự án "Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình" và Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai đoạn II”.
 
Tại cuộc họp, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ chiến lược tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ; hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế; hoạt động thường xuyên của Ủy ban; hoạt động về quản lý lưu vực sông; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao; thực hiện các hoạt động thường xuyên của Văn phòng Thường trực.


 Ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chuẩn bị các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ông Dương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước cũng cho biết: Trong thời gian qua, Viện Khoa học tài nguyên nước đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đề xuất mở mới. Cụ thể, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tập trung thực hiện các đề tài cấp Bộ chuyển tiếp, đề tài cấp Bộ mở mới, đề tài cấp cơ sở; dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học tài nguyên nước; bảo vệ môi trường (4 nhiệm vụ mở mới)… Bên cạnh đó, Viện đang phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện một số dự án hợp tác, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tài nguyên nước.


Ông Dương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp
 
Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị sau cuộc họp hôm nay, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án, đề án và nhiệm vụ mới mang tính sáng tạo và gửi lại để Thứ trưởng xem xét, làm sao để có những đổi mới, tập trung định hướng quản lý mang tính chất tiền đề, lan tỏa trong công tác quản lý tài nguyên nước cho năm 2020 và những năm tiếp theo./.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2019 << 9/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 30


thoi trang cong so Hôm nay : 6426

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 254503

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28979959

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi