Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đề xuất quy định cụ thể, rõ ràng hơn và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Thứ năm - 29/06/2017 14:56
Quy định rõ hơn về các nội dung trong mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép; quy định rõ hơn về nội dung thực hiện đối với cơ quan cấp phép ở địa phương; hướng dẫn cụ thể hơn về mẫu để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; bổ sung thêm các nội dung, yêu cầu mới về hành lang bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước… là những kiến nghị đề xuất, sửa đổi, bổ sung tại tại Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2014. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước. Sau ba năm thi hành cho thấy, về cơ bản, Thông tư đã đáp ứng yêu cầu quản lý và các được các tổ chức, cá nhân áp dụng trong lập hồ sơ cấp phép tài nguyên nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, qua ba năm thực hiện, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
 
Cụ thể: Một số hướng dẫn trong các phụ lục mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép còn chưa rõ hoặc khó thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, nhiều nội dung bị trùng lặp (như: thông tin về công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước); Một số quy định chưa rõ hoặc khó thực hiện đối với cơ quan cấp phép ở địa phương (như: cơ sở để xác định tổng lượng dòng ngầm trung bình mùa kiệt, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, dòng chảy tối thiểu; nội dung thẩm định đề án/báo cáo; mẫu báo cáo hàng năm về tình hình cấp phép, thực hiện giấy phép….); Một số mẫu để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước chưa được hướng dẫn cụ thể nên khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc chuyển nhượng; Một số văn bản quy phạm pháp luật mới đã được ban hành như Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT về quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, các nội dung, yêu cầu mới về hành lang bảo vệ nguồn nước, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước cũng chưa được thể hiện trong các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT… Do vậy, việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 27/2017/TT-BTNMT là cần thiết nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư.
 
Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 06/01/ 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT nêu trên. Theo đó dự thảo Thông tư tập trung sửa đổi, bổ sung Điều 3; điểm d khoản 1 Điều 4; Điều 7; Điều 8; Điều 9; bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9.
 
Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 (giải thích từ ngữ: Công trình khai thác nước biển bao gồm kênh, cống dẫn nước, trạm bơm khai thác nước biển.
 
Công trình xả nước thải vào nguồn nước bao gồm hệ thống thu gom, xử lý nước thải, dẫn, xả nước thải sau xử lý đến vị trí xả thải vào nguồn nước.
 
Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau: “Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất.”
 
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 về mẫu đơn đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước.
 
Sửa đổi, bổ sung Điều 9 về đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 
Đồng thời bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 về Mẫu báo cáo tình hình thực hiện giấy phép.
 
Để bảo đảm tính khả thi của Thông tư trước khi trình Bộ xem xét ban hành, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải toàn văn nội dung dự thảo Thông tư để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
 
Mời Quý vị đóng góp ý kiến trực tiếp đối với dự thảo Thông tư tại đây.

Tác giả bài viết: Trọng Tuấn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi