Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành

Thứ hai - 14/08/2017 16:06
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa IV

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa IV

Sáng ngày 12/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Huy được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT khóa IV. Với tinh thần “Tuổi trẻ Bộ Tài nguyên và Môi trường tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Bộ Tài nguyên và Môi trường”, Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò của tổ chức đoàn, tiềm năng, trí tuệ và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần vào sự nỗ lực chung của Bộ và toàn ngành trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ cùng 197 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 12 nghìn đoàn viên thanh niên của Bộ.

Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường có 24 cơ sở Đoàn trực thuộc với hơn 12.000 đoàn viên, thanh niên, 4 tổ chức Đoàn cấp trên cơ sở, 12 Đoàn cơ sở và 8 Chi đoàn cơ sở. Phần lớn đoàn viên, thanh niên trong Bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao; nhiều đoàn viên, thanh niên và cán bộ đoàn chủ chốt giữ cương vị lãnh đạo cấp phòng, cục, vụ trong các đơn vị thuộc Bộ.

Trong những năm qua, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và tiếp nối truyền thống vẻ vang của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, từ trong thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ trong Bộ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức đoàn xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng. Các phong trào hành động “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” … đã tạo được dấu ấn tốt. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ được quan tâm hơn; chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các đơn vị trực thuộc Bộ. Thành tích và sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất đáng tự hào.

Đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ trưởng khẳng định: Thanh niên là một bộ phận nòng cốt của xã hội, là lực lượng xung kích của cách mạnh và là chủ nhân tương lai của đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu, làm chủ khoa học và công nghệ là nòng cốt, đóng một vị trí, vai trò rất to lớn trong sự nghiệp phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường.

“Nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến. Nhiệm vụ này chính là thách thức nhưng cũng là sứ mệnh lịch sử đặt lên vai thế hệ trẻ ngày hôm nay. Tôi mong muốn thế hệ trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, làm chủ tri thức, làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng Ngành Tài nguyên và Môi trường chính quy, hiện đại, đóng góp xứng đáng cho phát triển bền vững của đất nước.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nêu trong Báo cáo chính trị, Thứ trưởng đề nghị Ban Chấp hành khóa IV cần tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

Một là, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới, đẩy mạnh các phong trào, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện và khơi dậy tiềm năng của thanh niên. Xây dựng, rèn luyện thế hệ trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường trở thành lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến để từng bước hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường; xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao năng lực trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành để từng bước phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đoàn Bộ khoá III phát biểu tại Đại hội

Hai là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong điều kiện khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức đang phát triển nhanh chóng; công nghệ thông tin có những bước nhảy vọt trong khi tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức tinh vi, lôi kéo một bộ phần thanh niên xa rời chủ nghĩa yêu nước, xem nhẹ truyền thống cách mạnh, ít quan tâm sinh hoạt chính trị, sa vào lối sống thực dụng, ích kỷ cá nhân. Do đó, Thứ trưởng đề nghị tổ chức đoàn các cấp cần nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và theo sát diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên để có các hình thức đoàn kết, tập hợp, chăm lo và khơi gợi nội lực thanh niên. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những năm tới. Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; thẳng thắn đấu tranh với luận điệu sai trái, bảo vệ chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo vệ lẽ phải.

Ba là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp rộng rãi được lực lượng thanh niên. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào thiết thực nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều gian khổ, khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đồng thời, qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tạo ra được môi trường lành mạnh để thanh niên tự rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu và trưởng thành. Thông qua hoạt động thực tiễn, Đoàn cần kịp thời phát hiện, đào tạo bồi dưỡng những cán bộ nòng cốt ở cơ sở để hình thành lực lượng thủ lĩnh thanh niên thực sự có tầm ảnh hưởng tích cực đến phong trào, để việc tập hợp, đoàn kết thanh niên có hiệu quả, trên cơ sở đó giới thiệu để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ trẻ kế cận.
 
Bốn là, Đoàn thanh niên cần làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng; trong đó, đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên từ những đoàn viên ưu tú, xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn Bộ khoá IV phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội
 
Năm là, Ban chấp hành Đoàn cần xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và kế hoạch công tác từng năm, các hoạt động phong trào thi đua cần gắn với nhiệm vụ chính trị; cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các cấp ủy Đảng cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới đặc biệt là Chiến lược phát triển thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 – 2020; tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Nhân dịp Đại hội, Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng 29 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa IV và bày tỏ sự tin tưởng rằng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra, đưa phong trào thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa đóng góp vào thành tích chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Ban thường vụ Đoàn khối, đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương cũng chúc mừng thành công của Đại hội và đề nghị Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, đột phá để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 – 2020 cũng như góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng tại Đại hội, một số tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận được Bằng khen của Đoàn khối và Bộ Tài nguyên và Môi trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ giai đoạn 2014 – 2017.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
 
Nguồn tin: Monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
2018 << 2/2019 >> 2020
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 67

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 66


thoi trang cong so Hôm nay : 7122

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 116681

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 22633819

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi