Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Đồng chí Phạm Phú Bình tái đắc cử Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thứ sáu - 12/06/2020 10:07
Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Phạm Phú Bình cho biết, Đại hội Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2020 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hòa trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể Đảng viên Chi bộ đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Cấp ủy đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công Đại hội.
 
Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Hoàng Xuân Huy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng cho biết, với phương châm “Đoàn kết, kế thừa, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, hơn 02 năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị liên quan đến chuyên môn. Hiệu quả được thể hiện khá rõ nét trên một số lĩnh vực quan trọng. Một số kết quả nổi bật trong hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2017- 2020 có thể kể đến như sau:

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Phạm Phú Bình phát biểu khai mạc Đại hội
 
Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư. Với chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và vận động tài trợ nhiều chương trình, dự án phục vụ cho các hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường thuộc sự quản lý thực hiện của Bộ, hoặc do Bộ điều phối và tham gia thực hiện một phần, đáng chú ý là các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quản lý đất đai, tài nguyên nước.
 
Cụ thể, tính đến hết Quý I/2020, Bộ đã thiết lập và có quan hệ hợp tác với 87 đối tác quốc tế song phương, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và tham gia vào các hoạt động của 101 khuôn khổ hợp tác và các tổ chức quốc tế đa phương trên quy mô toàn cầu và tại khu vực.
 
Đồng thời, Bộ TN&MT đang quản lý 60 Dự án vốn viện trợ nước ngoài, bao gồm các khoản ODA viện trợ không hoàn lại, ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: môi trường, đất đai và biến đổi khí hậu. Bộ cũng tiếp tục triển khai thực hiện 5 điều ước quốc tế song phương; 30 điều ước quốc tế đa phương…
 
Về hội nhập quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn thực hiện tốt nghĩa vụ và nhiệm vụ của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và khu vực mà Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối (chủ động tham gia các Hội nghị quốc tế quy mô lớn, tăng cường tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao của nhiều quốc gia và các đối tác đa phương). Bộ cũng đã tích cực tham mưu cho Chính phủ và tham gia đối thoại và đàm phán về môi trường và biến đổi khí hậu.
 
Với những nỗ lực đó, hàng năm, nhiều cán bộ, công chức của Vụ đã được xét tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua ngành, Bằng khen của Bộ trưởng về các thành tích và kết quả trong công tác.Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ coi trọng, nhất là thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác của Đảng viên, công chức luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.
 
Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo từng chuyên đề hàng năm; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức phù hợp để thu hút, lôi cuốn đảng viên, công chức tự giác học tập và làm theo…
 
Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Hoàng Xuân Huy cho biết, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được trong giai đoạn 2017 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
 
Thứ trưởng nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ, đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề, đề nghị Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.
 
Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra, Vụ Hợp tác quốc tế cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ; tiếp tục đẩy mạnh chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ; thúc đẩy vai trò, tiếng nói và sự hiện diện của Việt Nam trên các diễn đàn và trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường. Đồng thời, thu hút các nguồn lực đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường ở các cấp Trung ương và địa phương.
 
 “Cần phải thay đổi cơ bản về tư duy quan điểm hợp tác quốc tế, chuyển từ quan niệm hợp tác quốc tế là tiếp nhận viện trợ sang chủ động hội nhập, sẵn sàng cùng tham gia, chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi. Nâng cao vai trò của công tác hợp tác quốc tế trong tiến trình hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế.” - Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng cũng yêu cầu, trước yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Vụ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tìm các cơ hội hợp tác, học tập kinh nghiệm quốc tế về ngành tài nguyên và môi trường; chia sẻ kinh nghiệm về tài nguyên và môi trường với các nước kém phát triển hơn nhằm nâng cao vị thế của nước ta.
 
Cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng; đẩy mạnh thường xuyên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác dân vận.
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ tiến hành bầu cấp ủy khóa mới để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp ủy khóa mới; trong đó, cần quan tâm thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị. Đại hội cần xem xét lựa chọn đồng chí có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho trí tuệ của Chi bộ để bầu làm đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Sau khi thông qua các báo cáo chính trị và nghe các tham luận, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Phú Bình tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ mới.
 

Nguồn tin: Monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2020 << 1/2021 >> 2022
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 24


thoi trang cong so Hôm nay : 9814

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 137571

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 30120749

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi