Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

Thứ năm - 12/09/2019 17:16
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh chủ trì buổi Hội thảo.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh chủ trì buổi Hội thảo.

Sáng nay 12/9, tại Hà Nội Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tổ chức Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh chủ trì buổi Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc hội thông qua vào ngày 23/06/2014. Trải qua hơn 5 năm từ khi được thông qua và có hiệu lực đến nay, việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần to lớn vào việc quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn này.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh chủ trì buổi Hội thảo.
 
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều vấn đề về suy thoái, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 622/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể đặt ra cho Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường.
 
“Việt Nam trong giai đoạn vừa qua cũng đã tích cực và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, điển hình là hội nhập quốc tế về kinh tế. Việt Nam từng bước mở cửa, gắn nền kinh tế và thị trường trong nước với nền kinh tế và thị trường khu vực và thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của đất nước, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa và sản phẩm của Việt Nam, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh;…” – Bộ trưởng cho biết.
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng chia sẻ, trước những cơ hội và thách thức liên quan đến hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường cần được nghiên cứu và điều chỉnh, cụ thể là trong Luật Bảo vệ môi trường 2014 hiện nay để phù hợp với tình hình và điều kiện hiện tại, đồng thời đáp ứng xu thế và tiến trình phát triển của đất nước trong tương lai. Theo đó, việc sửa đổi Luật nhằm hướng đến các mục tiêu quan trọng như sau: (1) Thiết lập một khung pháp lý dài hạn, phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới; (2) Đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững theo định hướng và chủ trương của Đảng và Nhà nước; (3) Đáp ứng yêu cầu và xu thế hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về kinh tế hiện nay và trong tương lai. 


Quang cảnh Hội thảo
 
Phát biểu tại hội thảo, Ông Trần Văn Minh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết: Trong Kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết và đưa việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2020. Cơ quan chủ trì soạn thảo được Chính phủ giao là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua theo dõi, Bộ đã rất nỗ lực để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và việc tổ chức hội thảo này cũng là minh chứng cho nỗ lực đó.
 
Ông Trần Văn Minh cũng cho biết, được Quốc hội giao chủ trì thẩm tra việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức rất nhiều cuộc giám sát về công tác bảo vệ môi trường. Riêng trong 2 năm 2018 và 2019 tiến hành thực hiện 2 cuộc giám sát toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường đối với chủ doanh nghiệp, đối với cơ sở tiềm ẩn ô nhiễm môi trường cao, đối với các ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm. Qua các hoạt động này, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát hiện nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện và những bất cập không còn phù hợp của các quy định pháp luật. Đây là cơ sở dữ liệu hết sức quan trọng để phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường hiện hành.


Ông Trần Văn Minh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
 
Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã có bài trình bày giới thiệu về hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam; những khó khăn, thách thức, yêu cầu đặt ra và một số định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường.
 
Ông Nguyễn Văn Tài cũng cho biết, tổng kết thực hiện Luật Bảo vệ môi trường thời gian qua cho thấy các quy định của BVMT cơ bản phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nên đã phát huy được những tác động tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với thực tế, tháo gỡ khó khăn cho bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng liên quan, cụ thể: Cơ chế, chính sách BVMT chưa theo kịp, phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường. Các loại thuế, phí về môi trường theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý, khắc phục, cải tạo và phục hồi môi trường”, “người hưởng lợi từ giá trị môi trường phải trả tiền” mới chỉ bước đầu tạo nguồn thu cho ngân sách mà chưa phát huy được vai trò công cụ kinh tế điều tiết vĩ mô, hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thân thiện với môi trường; các loại thuế, phí BVMT, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường còn những điểm chưa phù hợp, chưa hướng đến mục đích bảo vệ môi trường. Mặt khác, các quy định hiện hành về BVMT chưa tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để khuyến khích sản xuất, tiêu thụ bền vững, phát triển dịch vụ môi trường, sản phẩm, hàng hoá thân thiện với môi trường, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động BVMT; Các thủ tục hành chính mang tính cho phép về môi trường (giấy phép) vừa thiếu, còn chồng chéo, trùng lắp, phân tán, thiếu sự liên thông, tích hợp dẫn đến việc cùng một dự án, chủ đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính mang tính cho phép về môi trường của nhiều bên, nhiều cơ quan nhà nước; Một số vấn đề mới phát sinh về BVMT chưa có hành lang pháp lý để điều chỉnh; Nhận thức mới về môi trường, bảo vệ môi trường, phương thức quản lý môi trường, các hướng tiếp cận mới về bảo vệ môi trường, các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong tiến trình hội nhập, thực hiện các hiệp định thương mại đa phương, song phương; tiếp thu các tiến bộ khoa học và công nghệ, kinh nghiệm của các nước đi trước áp dụng vào thực tiễn Việt Nam cần phải được luật hóa; Nội dung, trách nhiệm, phân công, phân cấp quản lý nhà nước về BVMT chưa hợp lý, vẫn còn thiếu thống nhất, chồng chéo, mâu thuẫn;…
 
Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật BVMT là nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về BVMT phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đủ cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề môi trường đặt ra của giai đoạn phát triển mới; tiếp cận tiến bộ khoa học và công nghệ, phương thức quản lý, hướng tiếp cận quản lý môi trường mới; tương thích với pháp luật và thông lệ quốc tế; tạo hành lang pháp lý đồng bộ về BVMT nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác BVMT, thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước.


Ông Nguyễn Văn Tài – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu tại Hội thảo
 
Theo ông Nguyễn Văn Tài, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BVMT sẽ bao gồm: (1) Các khái niệm cơ bản; (2) Khung chính sách môi trường; (3) Tiêu chí môi trường trong xem xét chủ trương, quyết định đấu tư, áp dụng chế độ kiểm soát, quản lý về môi trường; (4) Đánh giá tác động môi trường; (5) Cấp phép về môi trường; (6) Kiểm soát nguồn ô nhiễm; (7) Quản lý chất thải rắn; (8) Quản lý chất lượng môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái; (9) Quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường; (10) Công cụ kinh tế và nguồn lực tài chính cho BVMT; (11) Nội dung, trách nhiệm và việc phân công, phân cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT; (12) Ứng phó với biến đổi khí hậu, tác động xuyên biên giới, BVMT toàn cầu; và một số chính sách khác.


Ông Nguyễn Văn Sơn – chuyên gia cao cấp về môi trường của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Chuyên gia cao cấp về môi trường của Ngân hành thế giới chia sẻ kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới về đánh giá tác động môi trường (EIA); Chuyên gia của UNDP trình bày tham luận về Xây dựng và Phát triển nền Kinh tế tuần hoàn (CE); Tham luận về kiểm soát ô nhiễm tổng hợp do Chuyên gia Nhật Bản trình bày;…Bên cạnh đó, các đại sứ quán; các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm liên quan đến các định hướng lớn trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.
 
Gợi ý về Kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các đại biểu quốc tế đưa ra các vấn đề rà soát lại định nghĩa về chất thải, nhiều nước trên thế giới hiện đang sử dụng định nghĩa về chất thải của công ước Basel; Đề xuất đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu cho các loại chất thải khác nhau như giấy nên được tái chế; chất thải hữu cơ nên được ủ; chất thải hỗn hợp nên được đốt; đề nghị xem xét đưa nội dung về kinh tế tuần hoàn vào Luật Bảo vệ môi trường và lồng ghép với quản lý chất thải; cấm sử dụng một số vật liệu trong các sản phẩm cụ thể; loại bỏ cơ sở hạ tầng…
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019 << 5/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 46


thoi trang cong so Hôm nay : 3412

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 326875

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 27550496

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi