Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Họp Tổ soạn thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

Thứ năm - 11/07/2019 14:40
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại cuộc họp

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại cuộc họp

Chiều ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo và góp ý dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa (QTVHLHC) trên lưu vực sông Cả. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ; các cơ quan liên quan, các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Cả và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả được ban hành vào năm 2014 (Quyết định số 1337/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2014) và năm 2015 (Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2015). Sau gần 5 năm vận hành theo Quy trình, việc phối hợp vận hành của các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Cả đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm nguồn nước cấp cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ở khu vực hạ lưu các hồ chứa. 


Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại cuộc họp
 
Tuy nhiên, qua kết quả rà soát, tổng kết quá trình vận hành liên hồ chứa trong thời gian qua cho thấy có một số vấn đề cần được xem xét điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình mới, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành các hồ trong việc giảm lũ và cấp nước cho hạ du. Cụ thể như sau: Một số hồ thủy lợi, thủy điện đã được đưa vào vận hành nằm trên dòng chính sông Cả và dòng nhánh có khả năng điều tiết nước và ảnh hưởng đến cấp nước hạ du, nhất là trong mùa cạn cần được xem xét bổ sung vào Quy trình; Chưa quy định vận hành hồ trong các tình huống bất thường trong mùa lũ và mùa cạn; Các chế độ vận hành, thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ, trách nhiệm tổ chức vận hành và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa lũ cũng như mùa cạn còn nhiều vấn đề chưa rõ và được quy định phân tán trong nhiều điều, khoản trong Quy trình cần bố cục lại; Các thời kỳ vận hành xả nước và lưu lượng xả trong từng thời kỳ của các hồ trong mùa cạn cần được điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng nước ở hạ du; … “Vì vậy, việc rà soát tình hình vận hành thực tế của các hồ chứa trong thời gian qua, trên cơ sở đó nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nhằm từng bước hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả là cần thiết và cấp bách.” - Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy nhấn mạnh.
 
Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy cũng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia cùng Tổ soạn thảo tập trung rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị có liên quan qua thực tế các năm thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được ban hành; đồng thời cập nhật, bổ sung các thông tin số liệu về hiện trạng hồ chứa, tình hình diễn biến về nguồn nước, khí tượng thủy văn, lũ lụt, hạn hán thiếu nước, những thay đổi về nhu cầu khai thác, sử dụng nước ở hạ du các hồ chứa,.... Trên cơ sở đó, Bộ đã nghiên cứu, xem xét hướng khắc phục những khó khăn, tồn tại của Quy trình đã ban hành; tính toán bổ sung các phương án phối hợp vận hành các hồ và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung để xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quy trình.


Quang cảnh cuộc họp
 
Theo đó, dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, bao gồm các hồ, đập: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Bản Mồng, Hố Hô, Nậm Mô, Bản Ang, Nậm Nơn, Nhạn Hạc A và Châu Thắng.
 
Về cơ bản, kết cấu Dự thảo Quy trình được giữ nguyên như Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả tại Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo Quy trình gồm 4 Chương, 38 điều, trong đó bổ sung thêm 05 điều mới và cập nhập, bổ sung, biên tập lại một số nội dung quy định tại các điều còn lại để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Dự thảo Quy trình, cụ thể như sau: Chương I quy định những nội dung về đối tượng điều chỉnh (Điều 1); thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn (Điều 2); đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối (Điều 3); các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa (Điều 4).
 
Tại Chương II về vận hành các hồ chứa trong mùa lũ quy định những nội dung về nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du (Điều 5); quy định mực nước vận hành hồ trong mùa lũ (Điều 6); bổ sung quy định các chế độ vận hành và thẩm quyền chỉ đạo, quyết định vận hành hồ trong mùa lũ (Điều 7); vận hành giảm lũ cho hạ du đối với hồ Bản Vẽ (Điều 8); bổ sung quy định vận hành giảm lũ hạ du đối với hồ Bản Mồng (Điều 9); bổ sung quy định vận hành giảm lũ hạ du đối hồ Ngàn Trươi (Điều 10); bổ sung quy định vận hành giảm lũ hạ du đối với hồ Hố Hô (Điều 11); quy định vận hành đối với các hồ chứa khác: Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc A và Châu Thắng (Điều 12); vận hành bảo đảm an toàn công trình (Điều 13); vận hành tích nước cuối mùa lũ (Điều 14); vận hành các hồ trong điều kiện bình thường (Điều 15) và vận hành hồ trong tình huống bất thường (Điều 16). 
 
Tại Chương III về vận hành các hồ chứa trong mùa cạn quy định những nội dung về nguyên tắc vận hành trong mùa cạn (Điều 17); các thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn (Điều 18); bổ sung quy định thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong mùa cạn (Điều 19); vận hành  hồ Bản Vẽ (Điều 20); vận hành hồ Bản Mồng (Điều 21); vận hành các hồ Khe Bố (Điều 22); vận hành đối với các hồ Ngàn Trươi, Chi Khê, Nậm Mô, Bản Ang, Châu Thắng, Nhạn Hạc A và Hố Hô (Điều 23).
 
Tại Chương IV quy định trách nhiệm, tổ chức vận hành các hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo, trong đó đã quy định những nội dung về trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (Điều 24); trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (Điều 25); trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai (Điều 26); trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Điều 27); trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Điều 28); trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 29); trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan (Điều 30); trách nhiệm của Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành các hồ (Điều 31); trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo trong mùa lũ (Điều 36); chế độ quan trắc, dự báo và trách nhiệm cung cấp thông tin báo cáo trong mùa cạn (Điều 37); sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (Điều 38);...
 
Phát biểu góp ý tại cuộc họp, đa số các đại biểu đều bày tỏ ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo. Góp ý cụ thể, đại  diện hồ thủy điện Bản Vẽ cho rằng, trong Điều 6 quy định mực nước vận hành các hồ trong mùa lũ, theo căn cứ này thủy điện Bản Vẽ cũng đã tiếp cận với bên tư vấn  là đơn vị tính toán thiết kế của hồ thủy điện Bản Vẽ từ những ngày đầu, qua quá trình tính toán dòng chảy thiết kế trong 58 năm cho thấy, trong 58 năm đó thì chỉ có 14 năm đầy hồ còn lại là 44 năm không đầy hồ chiếm 76%, với điều kiện như vậy thì Bản Vẽ có nguy cơ thiếu nước, chính vì thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tưới tiêu của hạ du trong mùa kiệt sang năm, vậy nên Thủy điện Bản Vẽ đề nghị  ban soạn thảo xem xét, tính toán lại vấn đề này. 
 
Mặt khác, đại diện thủy điện Bản Vẽ cũng đề xuất Tổ soạn thảo xem xét, tính toán lại quy định về quy định về thời gian tích nước cuối mùa lũ đối với hồ Bản Vẽ do đặc thù của hồ thủy điện Bản Vẽ có 80% là lưu vực ở bên Lào còn lại 20% lưu vực thuộc địa phận Việt Nam nên khó khăn trong việc tích nước, ảnh hưởng đến khả năng cấp nước mùa cạn sang năm.
 
Góp ý tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tùng Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam chủ hồ của thủy điện Khe Bố đề nghị điều chỉnh tại Khoản 4 Điều 6 trong Dự thảo Quy trình như sau: trong thời gian vận hành mùa lũ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quy trình, mực nước hồ Khe Bố sẽ vận hành theo mực nước sông Cả tại trạm thủy văn Thạch Giám như sau: khi mực nước trạm Thạch Giám thấp hơn cao trình 69,5m, mực nước cao nhất hồ Khe Bố không vượt quá cao trình 65m. Khi mực nước trạm Thạch Giám cao hơn cao trình 69,5m hồ Khe Bố phải hạ dần xuống cao trình 64m để giảm ngập lụt cho vùng thượng lưu hồ. Khi nước tại trạm Thạch Giám dưới cao trình 69,5m hồ Khe Bố nâng dần mực nước đến cao trình 65m, trừ trường hợp đảm bảo an toàn công trình được quy định tại Điều 13 và vận hành trong tình huống bất thường quy định tại Điều 16 của Quy trình này. 
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy ghi nhận những ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ hồ. Trên cơ sở ý kiến góp ý tại cuộc họp và các ý kiến góp ý bằng văn bản văn bản, Tổ soạn thảo sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh Dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (DWRM)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2019 << 9/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 34


thoi trang cong so Hôm nay : 6697

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 254774

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 28980230

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi