Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Họp báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về việc chuẩn bị dữ liệu tích hợp vào Trung tâm dữ liệu liên ngành vùng ĐBSCL

Thứ sáu - 13/09/2019 18:40
Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Sáng ngày 13/9, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị dữ liệu thuộc các lĩnh vực Khí tượng thủy văn (KTTV), tài nguyên nước, viễn thám tích hợp vào Trung tâm dữ liệu liên ngành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tham dự buổi họp có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Khí tượng thủy văn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ; Cục: Quản lý tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu, Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Viện: Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Khoa học tài nguyên nước và một số đơn vị liên quan.


Thứ trưởng Bộ TN&MT  Lê Công Thành phát biểu chủ trì cuộc họp
 
Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Đức Phú - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ TN&MT cho biết, thực hiện Quyết định số 2657/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 4 “Đầu tư xây dựng Trung tâm dự liệu vùng đồng bằng sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu” thuộc Hợp phần 1, dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã triển khai các thủ tục liên quan đến lập, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công - dự toán. Tuy nhiên, trong việc lấy ý kiến về điều khoản tham chiếu tuyển chọn tư vấn lập hồ sơ thiết kế thi công - dự toán, Ngân hàng Thế giới có đưa ra các nhận xét và yêu cầu tuyển chọn các Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ về điều tra, lập nhiệm vụ thiết kế thi công mô hình trung tâm nhằm đáp ứng được các nhiệm vụ: (i) Xác định các bên liên quan/người dùng của trung tâm; xác định các nhu cầu dữ liệu và nhu cầu dịch vụ từ các bên liên quan/người dùng. (ii) Xác định chi tiết các nguồn dữ liệu hiện có. (iii) Xác định các chức năng chính của trung tâm dựa trên kết quả khảo sát và tham vấn. (iv) Đánh giá các kinh nghiệm quốc tế và trong nước về các mô hình trung tâm tích hợp dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. (v) Lập các yêu cầu cho việc xây dựng mô hình trung tâm, lập điều khoản tham chiếu để tuyển chọn tư vấn lập hồ sơ thiết kế thi công.


Ông Nguyễn Đức Phú - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ TN&MT báo cáo tại cuộc họp
 
Trên cơ sở này, Nhóm tư vấn được tuyển chọn đã phối hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện khảo sát tại 17 đơn vị thuộc các Bộ, ngành, 12 đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hà Nội và các cơ quan có liên quan tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trong các cơ quan được khảo sát liên quan đến chuẩn bị dữ liệu thuộc các lĩnh vực KTTV, tài nguyên nước, viễn thám gồm: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ; Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triên lưu vực sông - Cục Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám - Cục Viễn thám quốc gia; Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu - Cục Biến đổi khí hậu; Văn phòng Thường trực sông Mê Công Việt Nam; Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền nam - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
 
“Đến nay, Nhóm tư vấn đã thực hiện 02 đợt khảo sát tham vấn trực tiếp về nhu cầu khai thác, trao đổi dữ liệu và hiện trạng cơ sở dữ liệu quản lý tại các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Nhóm tư vấn đã tổng hợp hiện trạng dữ liệu có thể đưa vào phục vụ Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long của các đơn vị cấp Bộ đã khảo sát” - ông Nguyễn Đức Phú cho biết.
 
Theo ông Nguyễn Đức Phú, sau khi xem xét tổng hợp về các dữ liệu thu thập, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thấy rằng quá trình thu thập dữ liệu gặp nhiều khó khăn do dữ liệu còn nằm rải rác. Dữ liệu tại các cơ quan Trung ương chủ yếu nhận lại dữ liệu từ các đơn vị trực thuộc tại địa phương gửi lên để tổng họp. Dữ liệu tại các cơ quan địa phương cũng phân tán với cách quản lý dữ liệu chưa đồng nhất (thủ công, bán thủ công, tự động).
 
Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Đức Phú cũng nêu đề xuất để công tác khảo sát và xác định các bên liên quan đạt hiệu quả cao hơn, Ban QLDA thấy cần thay đổi phương pháp tiếp cận các nguồn dữ liệu thông qua hình thức sơ tuyển các dữ liệu bằng phiếu câu hỏi gửi tới các cơ quan, đơn vị của 13 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long trước khi tiến hành hoạt động tham vấn trực tiếp làm cơ sở chuẩn bị dữ liệu tích hợp vào Trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.


 Ông Nguyễn Bảo Trung - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phát biểu tại cuộc họp
 
Phát biểu tại cuộc họp, Ông Nguyễn Bảo Trung - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cho biết, theo yêu của Ngân hàng thế giới Trung tâm này được gọi là Trung tâm vùng, ngoài các thành phần và quản trị vận hành cơ sở liên ngành, Trung tâm còn mang tính hỗ trợ liên kết vùng. Trong dự án này, Trung tâm sẽ được đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin tương đối hiện đại để tạo lập môi trường kết nối các dữ liệu, tổng hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, viễn thám.


Ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp
 
Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, hiện nay, Cục đang cùng với Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ, dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, trong đó có 3 loại dữ liệu bao gồm: Dữ liệu nền Atlat về lưu vực sông  - danh mục lưu vực sông; hệ thống tài liệu về điều tra cơ bản tài nguyên nước; hệ thống mạng quan trắc nước dưới đất. “Ngoài ra, dữ liệu thông tin địa lý về nền địa hình, mạng lưới thủy văn cũng rất quan trọng để tích hợp vào cơ sở dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” – Ông Châu Trần Vĩnh cho biết.
 
Góp ý tại cuộc họp, Ông Chu Hải Tùng - Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, hiện nay Cục sẵn sàng cung cấp nền dữ liệu viễn thám 4 thời kỳ;  đánh giá và lấy dẫn chứng về tính thông minh của dữ liệu số. Theo đó, các đơn vị cần nghiên cứu xây dựng phần mềm quét được dữ liệu giấy thành dữ liệu số.
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng cho biết: “Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về khí tượng thủy văn có 2 dạng quan trắc, đó là quan trắc truyền thống có 138 trạm. Đồng thời, về quan trắc tự động có 306 trạm. Tất cả đã sẵn sàng để truyền thông tin về Trung tâm cơ sở dữ liệu liên ngành vùng ĐBSCL”.


Quang cảnh cuộc họp
 
Phát biểu tại cuộc họp, một số đơn vị liên quan cũng đưa ra các ý kiến, đóng góp để chuẩn bị dữ liệu tích hợp vào Trung tâm cơ sở dữ liệu liên ngành vùng ĐBSCL.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cần sớm trình Bộ chủ trương chung về chuẩn hóa dữ liệu và trách nhiệm các đơn vị trong việc kết nối dữ liệu, rà soát lại các công việc cần làm để kết nối dữ liệu trong Bộ TN&MT. Thứ trưởng cho rằng, cần phải dùng phần mềm chung cho tất cả các lĩnh vực.
 
Về dữ liệu tài nguyên nước, Thứ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước là đầu mối tổng hợp để đưa vào Trung tâm cơ sở dữ liệu liên ngành vùng ĐBSCL. Cùng với đó, liên quan đến dữ liệu KTTV, BĐKH và viễn thám thì các đơn vị như: Tổng cục KTTV, Cục Biến đổi khí hậu và Cục Viễn thám quốc gia là đầu mối.
 
“Các đơn vị cần lập bảng chi tiết danh mục cơ sở dữ liệu gửi báo cáo Bộ và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ; Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT tổng hợp trước ngày 15/11” - Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo.
 

Tác giả bài viết: Thái Học (DWRM)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2020
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019 << 5/2020 >> 2021
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 74


thoi trang cong so Hôm nay : 3867

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 327330

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 27550951

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi