Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Thứ sáu - 29/01/2021 18:27
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 27/01, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính(CCHC) nói chung và công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết.

Tiếp tục tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung CCHC của Bộ, ngành; giám sát quá trình thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ năm 2021 tập trung vào những nội dung như sau:

Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường; Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành; các chương trình, kế hoạch; các hoạt động của Chính phủ, của Bộ, ngành về công tác CCHC.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường (đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường để đưa các chính sách của Luật vào cuộc sống).

Tiếp tục tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu công tác trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tiếp tục tuyên truyền về quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; Tuyên truyền về những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tuyên truyền về các nội dung hiện đại hóa hành chính, trong đó, trọng tâm là Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHC ở các đơn vị, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Về hình thức thông tin, tuyên truyền: Kế hoạch nêu rõ, triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn...; Đăng tải thông tin CCHC trên các phương tiện thông tin của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về nội dung CCHC của Bộ; In ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Chi tiết Quyết định số 159/QĐ-BTNMT xin mời xem Tại đây

 

Tác giả bài viết: DWRM

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi