Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2014

Thứ bảy - 03/01/2015 22:00
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng

Sáng 31/12 tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo, cùng chủ trì có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang.

Dự hội nghị ở đầu cầu Hà Nội còn có Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường;  các Thứ trưởng: Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hiển, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc. Cùng dự có đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các Tổng Cục, các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm, Trường… thuộc Bộ TN&MT.
 
Ghi nhận những kết quả trong năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả của ngành TN&MT thời gian qua.  “Năm 2014, ngành TN&MT đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. 


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo
 
Những dấu ấn trong toàn ngành
 
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang khẳng định, năm 2014, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công; từ hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật TN&MT đến tổ chức triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý TN&MT, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…
 
Xác định công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do đó, trong năm 2014, Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7; trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại kỳ họp thứ 8; tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản luật đã được ban hành như Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật đất đai…
 
Cùng với đó, Bộ đã tập trung chỉ đạo, tăng cường cải cách hành chính, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng giảm các bước, quy trình xử lý công việc, công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành việc cập nhật thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, biển và hải đảo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Cải cách tài chính công đã được thực hiện đồng bộ và toàn diện, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính góp phần sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.
 
Mặt khác, Bộ TN&MT còn đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ TN&MT. Trong năm 2014, toàn ngành TN&MT đã tổ chức hơn 2.600 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 7.800 tổ chức, cá nhân trên toàn bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó, Bộ TN&MT đã tiến hành 76 đoàn thanh tra, kiểm tra với gần 1.000 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 250 tổ chức với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra được những yếu kém, hạn chế và các sai phạm; xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.
 
Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết,  kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý chuyên ngành có nhiều điểm sáng tích cực, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị ngành TN&MT.
 
Trong đó, lĩnh vực quản lý đất đai, đến nay, cả nước đã cấp được 41,6 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt 94,8% diện tích cần cấp. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại gần 500/ tổng số 7.900 xã, phường, thị trấn; trong đó một số tỉnh, huyện đã cơ bản hoàn thành và đã đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực cho quản lý đất đai, điển hình là tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Long An, An Giang, Thừa Thiên - Huế,...
 
Đã cơ bản hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp; đến nay Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của 63 tỉnh, thành phố và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 560 huyện, quận, thị xã, đạt 80%; 7.900 xã, phường, thị trấn, đạt 66%. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai, Bộ đã xây dựng và công bố 41 thủ tục đối với Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 30 thủ tục; 62 thủ tục đối với địa phương chưa thành thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 09 thủ tục.


Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu khai mạc
 
Năm 2014 đánh dấu bước tiến mới quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường khi Luật bảo vệ môi trường 2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Bộ đã chỉ đạo triển khai thi hành Luật theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét ban hành 7 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm các quy định của Luật có thể triển khai ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành.
 
Nổi bật trong công tác chỉ đạo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sau 10 năm thực hiện Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ, đã có 384/439 cơ sở đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đạt 87,5%; còn 55 cơ sở chưa hoàn thành, chiếm 12,5%. Bộ đã  đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 101/435 cơ sở cơ bản đã hoàn thành xử lý triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đạt 23,2%; 87 cơ sở đã quá thời hạn xử lý ô nhiễm triệt để theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (thời hạn xử lý trong năm 2013).
 
Ở lĩnh vực biển và hải đảo tập trung xây dựng, triển khai các văn bản, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,... về quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo; hoàn thiện dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; khắc phục tình trạng giao, cho thuê khu vực biển không đúng quy định ở một số địa phương; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên biển, hải đảo; đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Bên cạnh đó, lĩnh vực địa chất khoáng sản cũng có sự chuyển biến rõ nét. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản được tăng cường. Tình trạng “chảy máu khoáng sản” từng bước được hạn chế. Trong lĩnh vực tài nguyên nước, ngành tài nguyên môi trường đã tập trung triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước, đẩy mạnh công tác lập quy hoạch tài nguyên nước cho các lưu vực sông, xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa...
 
Tạo đột phá trong giai đoạn mới
 
Với những kết quả đạt được năm 2014, bước sang năm 2015, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, ngành TN&MT tập trung xây dựng mới các luật, bộ luật, các văn bản dưới luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình đặt ra; nâng cao năng lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức trong thực hành công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn tài trợ của các nước, các tổ chức quốc tế cho công tác tài nguyên và môi trường…
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, nhiệm vụ của ngành TN&MT nói riêng và cả nước nói chung trong năm 2015 là hết sức nặng nề.  Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT nói riêng và ngành TN&MT cả nước nói chung tiếp tục phát huy sức mạnh và phát huy nguồn lực về tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong lĩnh vực TN&MT.
 
Trong giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ TN&MT tập trung vào các nội dung trọng tâm là tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng và đóng góp vào chiến lược quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trên mọi lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực TN&MT; tăng cường điều tra trữ lượng khoáng sản; Mở rộng điều tra cơ bản về tài nguyên nước; Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu…
 


Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014  của Bộ cho các tập thể
 
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển và nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến; Huân chương Lao động hạng Ba cho Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc.
 
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của Bộ cho 20 tập thể của ngành TN&MT.

Toàn cảnh hội nghị

Tác giả bài viết: PV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Ngày nước thế giới 2021
1
1
1
1
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2021 << 5/2022 >> 2023
LIÊN KẾT WEBSITE :
1
1
1
1
1

Thống kê

thoi trang Đang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 67


thoi trang cong so Hôm nay : 12500

áo khoác nữ Hàn Quốc Tháng hiện tại : 513611

áo sơ mi nữ công sở Tổng lượt truy cập : 37700463

áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi