Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh

Thứ sáu - 18/01/2019 11:25
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh.

Theo đó, Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh được cơ quan có thẩm quyền ban hành và không điều chỉnh việc đánh giá chất lượng dịch vụ vận hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lập quy trình.

Tiêu chí đánh giá

Theo Thông tư, có 6 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình cụ thể như sau: Tiêu chí 1: Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung cấp dịch vụ lập quy trình; Tiêu chí 2: Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động lập quy trình; Tiêu chí 3: Nhân lực phục vụ hoạt động lập quy trình; Tiêu chí 4: Thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy trình; Tiêu chí 5: Thái độ phục vụ trong quá trình lập quy trình; Tiêu chí 6: Sản phẩm của dịch vụ lập quy trình.

Về chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 1, đối với chỉ số đánh giá bao gồm thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ về lập quy trình; Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ lập quy trình; số quy trình đã được ban hành. Đối với căn cứ đánh giá bao gồm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc giấy phép, đăng ký kinh doanh; Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán Dự án và các quyết định điều chỉnh; Quyết định thành lập tổ soạn thảo lập quy trình.

Về chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 2, đối với chỉ số đánh giá bao gồm mô hình, phần mềm tính toán, hệ thống máy móc, thiết bị, công cụ, phục vụ lập quy trình; Tuân thủ quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình lập quy trình. Đối với căn cứ đánh giá bao gồm số liệu thống kê tài sản hàng năm của tổ chức cung cấp dịch vụ; Việc tuân thủ quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình lập quy trình

Về chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 3, đối với chỉ số đánh giá bao gồm số lượng nhân lực trực tiếp thực hiện lập quy trình; Chất lượng nhân lực trực tiếp thực hiện lập quy trình. Đối với căn cứ đánh giá bao gồm số liệu thống kê, hồ sơ nhân sự và hợp đồng lao động, hợp đồng thuê chuyên gia của tổ chức cung cấp dịch vụ; Định mức kinh tế kỹ thuật lập quy trình.

Về chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 4, đối với chỉ số đánh giá bao gồm thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy trình; Tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu, tài liệu thu thập, điều tra liên quan lập quy trình; Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu đầu vào; Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu tới thời điểm lập quy trình. Đối với căn cứ đánh giá bao gồm danh mục thông tin, dữ liệu đầu vào làm căn cứ lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ; Việc cập nhật bổ sung dữ liệu, thông tin, số liệu điều tra của tổ chức cung ứng dịch vụ theo góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Về chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 5, đối với chỉ số đánh giá bao gồm công khai trong quá trình lập quy trình; Lấy ý kiến của cơ quan liên quan về các trạm quan trắc vận hành; Giải trình đầy đủ các ý kiến phản biện, bao gồm ý kiến về phản biện xã hội; Tự kiểm tra, giám sát quá trình lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ. Đối với căn cứ đánh giá bao gồm việc công khai trong quá trình xây dựng, tiến độ triển khai lập quy trình của tổ chức chủ trì lập quy trình; Công văn xin góp ý, biên bản hội thảo, bảng tổng hợp, giải trình, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý; Việc giải trình đầy đủ các ý kiến phản biện, kể cả phản biện xã hội; Việc tự kiểm tra, giám sát quá trình lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ.

Về chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 6, đối với chỉ số đánh giá bao gồm dự thảo Quy trình; Báo cáo chuyên đề, tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả lập quy trình; Bản đồ, sơ đồ liên quan trong quá trình lập quy trình; Dữ liệu được tạo ra trong quá trình lập quy trình; Đĩa CD ghi toàn bộ sản phẩm của quá trình lập quy trình; Quy trình vận hành được phê duyệt, ban hành.

Đối với căn cứ đánh giá bao gồm dự thảo quy trình hoàn thiện; Báo cáo thống kê, giao nộp sản phẩm của tổ chức lập quy trình; Biên bản kiểm tra, nghiệm thu đánh giá dịch vụ lập quy trình của cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình.

Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình

Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá trong tiêu chí quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Chi tiết Thông tư này xin mời xem tại đây.
 

Tác giả bài viết: DWRM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi