Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục - Tin liên quan

Tăng cường phối hợp tuyên truyền và giải quyết các vấn đề bức xúc về tài nguyên - môi trường

Thứ sáu - 05/04/2019 18:41
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 05/4, Đoàn khảo sát Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, do ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Hội nghị về phía Đoàn khảo sát có ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía Bộ TN&MT có ông Lê Công Thành, Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ... trực thuộc Bộ TN&MT. 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát cho biết, trong buổi làm việc ngày hôm nay sẽ có một báo cáo chung về chỉ đạo công tác tuyên truyền cũng như phối hợp, chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương; đánh giá nhìn nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đồng thời, rút ra được những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Trên tinh thần đó, ông Trịnh Xuân Quảng - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền - Bộ TN&MT đã báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) của Bộ TN&MT. Ông Trịnh Xuân Quảng cho biết, thời gian qua công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, nắm bắt tình hình dự luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Để triển khai, hàng năm Bộ TN&MT đã tổ chức các hội nghị toàn quốc, hội nghị vùng, miền; hội thảo, tọa đàm lồng ghép vào chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam,... nhằm quán triệt, tuyên truyền thực hiện các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường.
 
Đáng chú ý, trong năm 2017, Bộ TN&MT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương rà soát, hoàn thiện “Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế” để kịp thời cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết đúng đắn cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức về giải kết quả giải quyết sự cố môi trường biển này.
 
Bộ TN&MT cũng phối hợp với các Bộ ngành, tỉnh, thành uỷ xây dựng và tuyên truyền tài liệu “Sổ tay cán bộ tuyên giáo bảo vệ môi trường” “Hỏi đáp pháp luật về tài nguyên và môi trường”  nhằm cung cấp những khái niệm, kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để cán bộ  các cấp có cơ sở để tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp xây dựng Đề án về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường và tuyên truyền Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị
 
Bộ TN&MT thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các địa phương về công tác bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra những dấu hiệu vi phạm. Hằng năm, các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ (các tổng cục, cục, Thanh tra bộ, các Vụ: Pháp chế, Thi đua, Khen thưởng và tuyên truyền…) đều xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác chuyên môn thuộc các lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bộ cũng thường xuyên báo cáo và cung cấp cho Ban Tuyên giáo Trung ương những nội dung chính của các chính sách, dự án, đề án lớn có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo nhân dân để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền.
 
Bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ cũng triển khai nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường đến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp như tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc hội nghị hội thảo, tọa đàm; phổ biến pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng như thông qua trang mạng, mở chuyên trang về pháp luật tài nguyên, môi trường trên các báo, tạp chí, đài phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật tài nguyên và môi trường.... với nhiều đối tượng tham gia.
 
Theo ông Trịnh Xuân Quảng, để triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong  lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian tới, Bộ sẽ xây dựng Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2019-2025; Phối hợp tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn về phát triển ngành báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Trịnh Xuân Quảng - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí Thứ (khóa X) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 
Cùng với đó, tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chủ động thông báo, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Trung ương và phối hợp tuyên truyền về cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, phản biện xã hội, các xung đột lợi ích… trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường hiện nay.
 
Ngoài ra, xây dựng các Đề án tuyên truyền về tài nguyên và môi trường. Biên soạn các ấn phẩm tài liệu; tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác. Phối hợp đề xuất khen thưởng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về tài nguyên và môi trường.
 
Trên cơ sở báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) của Bộ TN&MT, ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo -Văn xã, Văn phòng Chính phủ đánh giá hai điểm ấn tượng trong các hoạt động phối hợp đó là: giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT không chỉ phối hợp trong tuyên truyền mà còn phối hợp trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách pháp luật lĩnh vực TN&MT. Đặc biệt, Bộ TN&MT đã xác định được những vấn đề lớn, hoạt động trọng tâm, vấn đề bức xúc nhất trong từng thời điểm để phối hợp xây dựng cơ chế chính sách, định hướng tuyên truyền, không để xảy ra tình trạng phức tạp.
 
Ông Trần Thanh Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Bộ TN&MT với Ban Tuyên giáo Trung ương trong lĩnh vực cung cấp, trao đổi thông tin báo chí thời gian qua.  Tuy nhiên, ông Lâm cũng cho rằng có thời điểm sự phối hợp này còn chưa chủ động, chưa sát sao nhất là đối với những sự việc nóng đang được dư luận xã hội quan tâm, nên dễ dẫn đến tình trạng xử lý thông tin chạy theo sau vụ việc. Từ đó, ông Trần Thanh Lâm đề xuất phải đổi mới cách phối hợp truyền thông báo chí giữa hai cơ quan trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội. Theo ông Trần Thanh Lâm, có những vụ việc cần trao đổi, xử lý thông tin báo chí tuyên truyền, hai cơ quan cần chủ động phối hợp triển khai sớm hơn, đi trước một bước để định hướng dư luận, không nhất thiết cứ phải chờ đến các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ. Các cơ quan báo chí truyền thông của Bộ TN&MT như: Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT, Trung tâm Truyền thông TN&MT cũng cần chủ động, định hướng trong việc tuyên truyền về lĩnh vực TN&MT, để có thể tạo được kênh thông tin chính thống, tin cậy về ngành TN&MT. 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho rằng, những vấn đề mà Đoàn khảo sát vừa trao đổi đó là những mong muốn làm sao để trong thời gian tới công tác phối hợp được thực hiện tốt hơn, kịp thời hơn.
 
Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, mặc dù Bộ TN&MT còn non trẻ (mới được thành lập năm 2002), nhưng các lĩnh vực trong ngành gắn liền với quá trình phát triển kinh tế xã hội và được dư luận rất quan tâm. Những vấn đề bức xúc về tài nguyên và môi trường gần đây ngày càng được dư luận quan tâm, từ khoáng sản, đất đai, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu...Vì thế, Bộ TN&MT nhận thức được rằng, các vấn đề của ngành cần phải đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; đồng thời tăng cường, nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, người dân và doanh nghiệp. “Thời gian tới, Bộ TN&MT và Ban Tuyên giáo Trung ương cần thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin; sự phối hợp này phải xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương”, Thứ trưởng Lê Công Thành nói.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Đoàn giám sát, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng khẳng định, trong xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và Ban Tuyên giáo các cấp càng trở nên cần thiết; nhất là trong định hướng thông tin để ổn định tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự... Công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho cán bộ trong ngành cho đến người dân cần được quan tâm sâu sát hơn nữa. Trong đó, nội dung truyền thông phải gắn liền với các lĩnh vực quản lý của ngành và phối hợp với nhiều ngành, đa dạng cơ chế phối hợp năng động cho phù hợp với tình hình mới.
 
“Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TN&MT để có kế hoạch tuyên truyền lâu dài cũng như tuyên truyền đột xuất những vấn đề nóng xảy ra trong lĩnh vực TN&MT. Cần hướng dẫn cụ thể cho Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố về việc phối hợp triển khai”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.
 
 

Tác giả bài viết: Tuyết Chinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi